Skip to:

Kujawsko-Pomorski Ośrodek Adopcyjny w Toruniu rozpoczął kampanię „Lepsza przyszłość w domu z uśmiechem” promującą adopcję. W konferencji rozpoczynającej akcję uczestniczył Rzecznik Praw Dziecka. Podczas wizyty w Toruniu Marek Michalak spotkał się także z dziećmi z... więcej...
20 listopada br. mieszkańcy Dolnego Śląska i woj. kujawsko - pomorskiego mieli możliwość skorzystania na swoim terenie z konsultacji prawnych udzielanych przez przedstawiciela Rzecznika Praw Dziecka. Najwięcej osób skorzystało z pomocy prawnika, który przyjmował w... więcej...
Jak zostaje się stolicą praw dziecka? 20 listopada, w dniu Ogólnopolskiego Dnia Praw Dziecka Świdnica udowodniła, że zna doskonały przepis. 20 listopada br. po raz drugi w Polsce obchodziliśmy Ogólnopolski Dzień Praw Dziecka. Wydarzenie to 7 listopada 2014 r., na... więcej...
Projekt Wojciecha Janickiego z Poznania zwyciężył w konkursie na logotyp Ogólnopolskiego Dnia Praw Dziecka. Inspiracją dla autora była 5-letnia córka, Gabrysia. Na konkurs zgłoszono wiele interesujących prac. Jury w składzie: Jacek Frankowski (karykaturzysta), Edward... więcej...
Pracownicy Ośrodków Pomocy Społecznej, Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie, Organizacji Pozarządowych -wszyscy Pracownicy Socjalni   Wielce Szanowni Państwo, z okazji Dnia Pracownika Socjalnego (21 listopada) składam najserdeczniejsze życzenia wszystkim, którzy każdego... więcej...
- Bicie dzieci to wyraz frustracji i braku cierpliwości. Nie jest to ani dobra, ani pożądana metoda wychowawcza – przekonuje Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak. W Międzynarodowym Dniu Zapobiegania Przemocy Wobec Dzieci (19 listopada) i w przeddzień Ogólnopolskiego... więcej...
18 listopada br. Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak zgłosił udział w postępowaniu przed Trybunałem Konstytucyjnym, sygn. akt: SK 36/15, wszczętym na skutek skargi konstytucyjnej wniesionej przez M. W. Skarżącej odmówiono przyznania dodatku do zasiłku rodzinnego z... więcej...
18 listopada 2015 r. Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak uczestniczył w spotkaniu Grupy Roboczej Rady Państw Morza Bałtyckiego ds. Współpracy na Rzecz Dzieci Zagrożonych (EGCC). Spotkanie odbyło się w Warszawie w ramach przewodnictwa Polski w Radzie, trwającego od... więcej...
Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak skierował do Ministra Zdrowia Konstantego Radziwiłła wystąpienie generalne dot. możliwości zwiększenia finansowania świadczeń z zakresu psychiatrii dzieci i młodzieży. W wystąpieniu Rzecznik podkreśla, że fundusze przeznaczone na... więcej...
Kochane Dzieci, Drodzy Dorośli 20 listopada br. po raz drugi w Polsce obchodzimy Ogólnopolski Dzień Praw Dziecka. Wydarzenie to 7 listopada 2014 r., na wniosek Rzecznika Praw Dziecka, ustanowił Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, aby wyraźnie zaznaczyć, iż prawa człowieka... więcej...
16 listopada 2015 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak wziął udział w uroczystości uhonorowania osób, które aktywnie wspierają organizację Festiwalu Zaczarowanej Piosenki im. Marka Grechuty. Na uroczystość zorganizowaną przez Annę Dymną, Prezesa Fundacji „Mimo... więcej...
W związku z tragicznymi wydarzeniami w Paryżu Marek Michalak przekazał kondolencje Geneviève Avenard, Rzeczniczce Praw Dziecka we Francji.  Marek Michalak na ręce Geneviève Avenard (Deputy to Defender of Rights of the French Republic, Children's Ombudsman) wyraził... więcej...
Sądy zbyt często umarzają postępowanie o zagrożenie bądź nakazanie zapłaty za nierealizowanie obowiązków wynikających z wykonalnego orzeczenia lub ugody ustalającej kontakty dziecka z rodzicem w przypadku późniejszej zmiany tego orzeczenia lub ugody – pisze Rzecznik... więcej...
- Rzecznik Praw Dziecka interweniował już wielokrotnie w sprawie zdjęć nagich dzieci zamieszczanych w mediach społecznościowych oraz upubliczniania wizerunku wychowanków placówek opiekuńczych. Relacją na żywo z życia rodziny, w szczególności dzieci – w mojej opinii -... więcej...
Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak wziął udział w pierwszym posiedzeniu Sejmu RP VIII kadencji (12 listopada 2015 r.). Obrady inauguracyjnego posiedzenia Sejmu VIII kadencji otworzył Marszałek-Senior Kornel Morawiecki. Powitał prezydenta Andrzeja Dudę, nowo wybranych... więcej...
Minister Zdrowia prof. Marian Zembala podpisał rozporządzenie określające wzór książeczki zdrowia dziecka. Oznacza to, że książeczka, jako forma obowiązkowej, zewnętrznej dokumentacji medycznej wkrótce trafi do obiegu. - Będzie dużym ułatwieniem dla rodziców i lekarzy... więcej...
Podsumowanie najważniejszych działań oraz dyskusja o najpilniejszych problemach do rozwiązania – były przedmiotem spotkania Rzecznika Praw Dziecka Marka Michalaka ze swoimi Społecznymi Doradcami. Z gronem ekspertów pożegnała się Henryka Krzywonos - Strycharska, która... więcej...
Niektóre placówki wsparcia dziennego, rodziny zastępcze, rodzinne domy dziecka lub placówki opiekuńczo-wychowawcze na własnych stronach internetowych i profilach portali społecznościowych upubliczniają fotografie podopiecznych oraz inne dane umożliwiające identyfikację... więcej...
- Mocno wierzę, że choć część postulatów, które dotyczą stomatologii dziecięcej, a o realizację których wspólnie zabiegamy, będzie miało szczęśliwy finał – mówił Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak podczas wystąpienia w trakcie II Międzynarodowej Konferencji Naukowo-... więcej...
4 listopada 2015 r. Rzecznika Praw Dziecka odwiedziły dzieci z klasy VI Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi. Spotkania z uczniami to stały element procesu upowszechniania praw dziecka. Dzieci z Nowej Wsi odwiedziły Rzecznika w ramach wycieczki do Warszawy. Podczas... więcej...

Strony