Skip to:

We wrześniu 2015 roku wejdą w życie przepisy ograniczające adopcje ze wskazaniem. Rodzice będą mogli wskazać osobę przysposabiającą ich dziecko tylko spośród swych krewnych. Prezydent Bronisław Komorowski podpisał w ostatnim dniu swego urzędowania nowelizację w tej... więcej...
Prezydent RP Bronisław Komorowski podpisał nowelizację ustawy o Rzeczniku Praw Dziecka. - Nowe brzmienie ustawy zapewni sprawniejsze działanie instytucji Rzecznika Praw Dziecka, co w konsekwencji przełoży się na jeszcze lepszą ochronę dziecka i jego praw - przekonuje... więcej...
Żanna Niemcowa, dziennikarka, córka zamordowanego rosyjskiego opozycjonisty Borysa Niemcowa odebrała (5 sierpnia) w Warszawie z rąk prezydenta Bronisława Komorowskiego i b. prezydenta Lecha Wałęsy Nagrodę Solidarności im. Lecha Wałęsy. Prezydent Komorowski powiedział,... więcej...
- To kompleksowe podejście do procesu adopcji. Uszczelniając go ograniczamy zjawisko handlu dziećmi – mówi Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak o znowelizowanym (4 sierpnia) przez Senat Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym oraz Kodeksie postępowania cywilnego. W głosowaniu... więcej...
Na wniosek Rzecznika Praw Dziecka osoby, które przez całe życie zawodowe konsekwentnie urzeczywistniały ideę ochrony praw dziecka i poprawy sytuacji dzieci w Polsce, otrzymały prezydenckie Krzyże Zasługi. Złotymi Krzyżami uhonorowani zostali: Anna Sobiesiak - dyrektor... więcej...
- Zakaz korzystania z solariów przez osoby niepełnoletnie będzie wprowadzony jeszcze w tej kadencji Sejmu – poinformował prof. Marian Zembala na spotkaniu (3 sierpnia) z Markiem Michalakiem, Rzecznikiem Praw Dziecka. Szef resortu zdrowia obiecał także, że złoży... więcej...
Prezydent RP Bronisław Komorowski podpisał ustawę z dnia 12 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Nowelizacja zobowiązuje resort zdrowia do opracowania wzoru książeczki zdrowia dziecka. W prezydenckim uzasadnieniu czytamy m.in... więcej...
Od 27 lipca do 2 sierpnia br. delegacja młodzieży reprezentująca Rzecznika Praw Dziecka uczestniczyła w trzeciej edycji konferencji „Children as Actors for Transforming Society/Dzieci jako aktorzy w zmienianiu społeczeństwa” – (CATS) /. Delegacji przewodniczyła prof.... więcej...
Rzecznik Praw Dziecka oraz Najwyższa Izba Kontroli zacieśniają współpracę na rzecz ochrony praw dziecka. Marek Michalak i Krzysztof Kwiatkowski podpisali porozumienie, które zobowiązuje strony m.in. do wzajemnego przekazywania informacji pomocnych do kontroli. – Chcemy... więcej...
Zintegrowany system monitorowania losów małego dziecka, zmiana wyceny świadczeń ogólnostomatologicznych i psychiatrycznych dla dzieci i młodzieży i wyodrębnienie z koszyka świadczeń gwarantowanych świadczeń skierowanych do dzieci – to priorytety współpracy Rzecznika... więcej...
- Zachęcam do tworzenia młodzieżowych rad gmin wszędzie tam, gdzie jeszcze nie powstały – pisze Rzecznik Praw Dziecka w wystąpieniu do przewodniczących samorządów lokalnych. Marek Michalak przyłączył się w ten sposób do apelu młodzieży wyrażonego uchwałą podczas obrad... więcej...
31 lipca 2015 r. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski wręczył akty nominacyjne 71 nauczycielom akademickim oraz pracownikom nauki i sztuki. Jeden z nich otrzymała profesor nauk społecznych Barbara Smolińska-Theiss, Społeczny Doradca Rzecznika Praw... więcej...
W Ministerstwie Spraw Wewnętrznych podpisano Pakt Społeczny Przeciwko Dopalaczom, który pozwoli skoordynować działania różnych instytucji i organizacji prowadzone w walce z tymi substancjami. Jednym z sygnatariuszy Paktu jest Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak.... więcej...
- Dla pełnej realizacji praw dziecka do obojga rodziców konieczne jest zagwarantowanie czynnego udziału prokuratorów w zabezpieczeniu przestrzegania praw małoletnich – pisze Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak w wystąpieniu do Andrzeja Seremeta Prokuratora Generalnego... więcej...
Warsztaty kulturalne, zajęcia sportowe, wybory lokalnych władz, a nawet własna symboliczna waluta – to tylko niektóre atrakcje przygotowane dla dzieci uczestniczących w projekcie „Milicz Miasto Dzieci”. Rzecznik Praw Dziecka objął wydarzenie honorowym patronatem.... więcej...
Od 27 lipca 2015 r. małoletni pokrzywdzeni i świadkowie przestępstw będą przesłuchiwani wyłącznie w przystosowanym do tego celu pomieszczeniu, tzw. przyjaznym pokoju. - Wejście w życie tej zmiany stanowi ważne dopełnienie obowiązujących przepisów, których celem jest... więcej...
Prof. dr hab. n. med. Dorota Olczak–Kowalczyk, Konsultant Krajowy ds. stomatologii dziecięcej, dołączyła do grona Społecznych Doradców Rzecznika Praw Dziecka. Jednym z celów współpracy jest opracowanie stomatologicznej części Książeczki Zdrowia Dziecka, która od 2016 r... więcej...
- Dzieci do 7. roku życia nie powinny być umieszczane w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, a niestety tak się dzieje – informuje Rzecznik Praw Dziecka. Marek Michalak chce, aby problemowi przyjrzała się Najwyższa Izba Kontroli. W wystąpieniu generalnym do Krzysztofa... więcej...
Senat przegłosował ustawę o zamianie ustawy o Rzeczniku Praw Dziecka. Zgodnie z nowelizacją, RPD będzie mógł żądać od organów władzy publicznej, w tym sądów, akt i dokumentów do wglądu w swoim biurze. W głosowaniu wzięło udział 81 senatorów. Za nowelizacją ustawy... więcej...
Sejm znowelizował Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz Kodeks postępowania cywilnego, ograniczając zjawisko tzw. adopcji ze wskazaniem. Po zmianie przepisów rodzice będą mogli wskazać osobę przysposabiającą ich dziecko - może być to jednak tylko ich krewny albo małżonek... więcej...

Strony