Skip to:

Insp. Grzegorz Jach, autor programu „Profilaktyka a Ty”, otrzymał Odznakę Honorową za Zasługi dla Ochrony Praw Dziecka INFANTIS DIGNITATIS DEFENSORI. Wręczył ją Marek Michalak Rzecznik Praw Dziecka podczas spotkania kilkutysięcznej społeczności PaT przy pomniku Janusza... więcej...
Rzecznik Praw Dziecka spotkał się z uczniami dwóch szkół podstawowych w Ostrowcu Świętokrzyskim, które aktywnie włączają się w kampanie promujące prawa dziecka. W podróży Markowi Michalakowi towarzyszyła prof. Teresa Jackowska, Krajowy Konsultant ds. Pediatrii,... więcej...
- Jeżeli chcemy skutecznie rozwiązać problem przemocy wobec dzieci, musimy o nim mówić również w wymiarze lokalnym – przekonywał Marek Michalak podczas inauguracji kampanii społecznej „Reaguj! Masz prawo” w Pile. Dwudniowa wizyta w Wielkopolsce była kolejną okazją do... więcej...
- Gdyby nie placówki wsparcia dziennego, wiele dzieci trafiłoby do pieczy zastępczej. Trzeba zrobić wszystko, aby pomóc placówkom w dostosowaniu zajmowanych lokali do nowych wymagań – pisze Marek Michalak w wystąpieniach do Władysława Kosiniaka-Kamysza, Ministra Pracy... więcej...
Marek Michalak wziął udział w debacie poświęconej prawom dziecka, zorganizowanej 15 czerwca br. przez społeczność akademicką Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej w Jarosławiu. Inicjatorem spotkania w PWSTE był poseł Tomasz Kulesza. W debacie uczestniczyli... więcej...
- Upominając się o prawa dziecka nie możemy zapominać, że mają one również prawo do udziału w życiu kulturalnym – mówił Rzecznik Praw Dziecka podczas jubileuszu 40-lecia Zespołu Pieśni i Tańca „Małe Słowianki". Galowy koncert jubileuszowy odbył się 14 czerwca br. w... więcej...
Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak był gościem finału XVII Warmińsko-Mazurskich Dni Rodziny, który odbył się 12 czerwca 2015 r. w Pieckach. Tegoroczna edycja Warmińsko-Mazurskich Dni Rodziny zorganizowana została pod hasłem „Rodzina drogowskazem życia”. Podczas... więcej...
Sejm zdecydował, że Książeczka Zdrowia Dziecka będzie elementem dokumentacji medycznej, a jej wzór określi Minister Zdrowia. O wprowadzenie książeczki jako dokumentu państwowego apelował Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak. 12 czerwca posłowie znowelizowali ustawę o... więcej...
Senat zapoznał się informacją o działalności Rzecznika Praw Dziecka w 2014 r., wraz z uwagami o stanie przestrzegania praw dziecka. W omawianym okresie Marek Michalak podjął prawie 50 tys. spraw. Raport komentowali uczestniczący w posiedzeniu senatorowie. - Jego... więcej...
- Kontakty dziecka z rodzicem będą wykonywane cyklicznie i w porównywalnym okresie przebywania z każdym rodziców – ustaliły połączone komisje senackie (11 czerwca). O taką formę zabezpieczenia prawa dziecka do obojga rodziców postulował Rzecznik Praw Dziecka. Przed... więcej...
Dzieci ze Szkoły Podstawowej im. Janusza Kusocińskiego w Kołodziejewie (woj. kujawsko-pomorskie) zwyciężyły w finale 4. Ogólnopolskiego Konkursu „Ratujemy i Uczymy Ratować", zorganizowanego przez Fundację Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Drugie miejsce zajęli... więcej...
- Konieczne jest egzekwowanie prawa, w myśl którego najmłodsze dzieci, całkowicie lub częściowo pozbawione opieki rodzicielskiej, powinny trafiać do rodzin zastępczych, a nie do placówek instytucjonalnych – akcentował Marek Michalak, podczas III Kongresu Rodzicielstwa... więcej...
Na spotkanie z Markiem Michalakiem przyjechało dziesięcioro dzieci z klas II-VI z Oleśnicy (woj. dolnośląskie), wraz z tutorami. Dzieci w ramach ogólnopolskiego konkursu udowodniły, że potrafią dostrzec cierpienie innych. Dla wielu z nich była to pierwsza wizyta w... więcej...
- Wprowadzanie zagadnień pierwszej pomocy, połączonych z nabyciem praktycznych umiejętności, jest potrzebne u dzieci we wczesnym wieku szkolnym – pisze Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak w wystąpieniu do Ministra Edukacji Narodowej Joanny Kluzik-Rostkowskiej. Marek... więcej...
- Które z praw dziecka jest najważniejsze? – na to pytanie próbowały odpowiedzieć dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 12 w Elblągu, wizytujące w Biurze Rzecznika Praw Dziecka. W warsztatach poświęconych prawom dziecka udział wzięło 30 uczniów w wieku 13 lat. Wśród... więcej...
Do końca czerwca z Poczty Głównej w Warszawie bezpłatnie można wysyłać okolicznościowe karty pocztowe, przygotowane z okazji 15-lecia Rzecznika Praw Dziecka. Karty zaprojektowane przez Pocztę Polską trafiły do obiegu 1 czerwca, dokładnie w 15 rocznicę powołania... więcej...
Maria Czyżykowska – Karczewska, prezes Fundacji „Dziecięcy Uśmiech” ze Skierniewic, odebrała z rąk Rzecznika Praw Dziecka Marka Michalaka Odznakę Honorową za Zasługi dla Ochrony Praw Dziecka, przyznaną dla jej organizacji. Wyróżnienie zbiegło się z 15 rocznicą... więcej...
- Czy bylibyśmy w tym miejscu dyskursu o dziecku, rozważań nad jego prawami, gdyby nie Janusz Korczak? – pytał Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak podczas 7 seminarium pt. „Dzieciństwo ochrona i partycypacja – Janusz Korczak i Konwencja o prawach dziecka”... więcej...
Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak był gościem PaTosfery oraz Gali Finałowej Pierwszego Lubelskiego Przystanku PaT, który 31 maja br. odbył się w Radzyniu Podlaskim. PaT to skrót od nazwy programu „Profilaktyka a Ty”: co Ty zrobiłeś w sprawie profilaktyki uzależnień... więcej...
Do wszystkich komend i komisariatów policji w kraju trafiły plakaty przypominające zasady postępowania wobec dzieci podczas interwencji. - W każdym działaniu należy kierować się dobrem dziecka – apelują inicjatorzy projektu: Rzecznik Praw Dziecka oraz Ministerstwo... więcej...

Strony