Skip to:

Drodzy i Szanowni, w latach sześćdziesiątych ubiegłego wieku, gdy telewizja była jeszcze czarno–biała i nie w każdym domu był telewizor, dzieci wieczorem niecierpliwie czekały na bajkę – dobranockę, w której występowały dwie kukiełki – Jacek i Agatka. Nie było wtedy... więcej...
19 września br. w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich zorganizowane zostało spotkanie, podczas którego Rzecznik Praw Obywatelskich Adam Bodnar wraz z gronem swoich współpracowników i doradców podziękował Rzecznikowi Praw Dziecka Markowi Michalakowi za działalność na... więcej...
Szanowni i Drodzy, ogólnopolski Dzień Przedszkolaka to bardzo ważne święto nie tylko dla przedszkolaków, ale także dla rodziców, nauczycieli i wszystkich osób pracujących na rzecz dzieci. Jego obchody są wspaniałą okazją do podkreślenia wagi prawa dziecka do... więcej...
W Poznaniu pod hasłem „Pedagogika zaangażowana. Wokół inicjatyw i ruchów społecznych”  odbył się VI Zjazd Pedagogiki Społecznej, w którym uczestniczył Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak na zaproszenie Zespołu Pedagogiki Społecznej Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN.... więcej...
- Jestem zaniepokojony sytuacją dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, które do niedawna korzystały z nauczania indywidualnego organizowanego w szkole. Zwracam się do Państwa o udzielanie jak najszerszej pomocy zarówno wszystkim osobom dorosłym odpowiedzialnym... więcej...
- Wielka sprawa. Stowarzyszenie Szansa otworzyło w Głogowie Centrum Pomocy Dzieciom, jedno z czterech jakie powstają w Polsce. Placówki oferują kompleksową pomoc pedagogiczno-terapeutyczno-medyczno-diagnostyczno-psychologiczną dzieciom krzywdzonym. Ich inicjatorem i... więcej...
- Jak możemy pomóc? – pytali uczniowie XXVII LO im. Tadeusza Czackiego w Warszawie, gdy usłyszeli jak żyją dzieci w ruinach syryjskiego Aleppo. Marek Michalak przedstawił młodzieży relację ze swojej sierpniowej wizyty w kraju ogarniętym wojną.  Polski Rzecznik Praw... więcej...
- Wprowadzenie programu „Rodzina 500 plus” 1 kwietnia 2016 r. niewątpliwie dało wielu rodzinom poczucie bezpieczeństwa ekonomicznego oraz spowodowało podniesienie jakości ich życia – zwraca uwagę Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak i przypomina, że do Biura Rzecznika... więcej...
Ustawa o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym nie przewiduje możliwości złożenia wniosku o wyłączenie zamieszczenia danych osoby skazanej w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym przez osobę pokrzywdzoną. - Powyższe należy uznać za... więcej...
W wystąpieniu do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, Rzecznik Praw Dziecka zwrócił uwagę na sytuację prawną i faktyczną rodzin z dziećmi i małoletnich bez opieki, umieszczanych w strzeżonych ośrodkach dla cudzoziemców, prowadzonych przez Straż Graniczną. Tego... więcej...
Z badań przeprowadzonych przez Rzecznika Praw Dziecka w 2018 roku wynika, że społeczna aprobata dla bicia/uderzania dziecka jest nadal niepokojąco wysoka. Aż 43% badanych akceptuje  tzw. klapsy, a blisko jedna czwarta badanych uważa, że lanie jeszcze nikomu nie... więcej...
4 września br. Rzecznikowi Praw Dziecka Markowi Michalakowi złożył wizytę Ks. Abp prof. dr hab. Andrzej Dzięga, Metropolita Szczecińsko-Kamieński. Rozmowa dotyczyła m.in. projektu Kodeksu rodzinnego, który przygotowała Komisja Kodyfikacyjna Prawa Rodzinnego przy... więcej...
Rzecznik Praw Dziecka wielokrotnie podkreślał jak wielką wagę ma udział młodzieży w podejmowaniu decyzji na poziomie społeczności lokalnej, w tym szkolnej, dlatego Marek Michalak wyraził poparcie dla inicjatywy ucznia Mikołaja Wolanina, który jest autorem petycji o... więcej...
- Szkoła Podstawowa od dzisiaj im. Ireny Sendlerowej w Warpunach z siedzibą w Zyndakach. Podniosła atmosfera i wielkie zaangażowanie całej szkolnej społeczności oraz władz gminnych - gratuluję i dziękuję. Macie wspaniałą patronkę, prawdziwy drogowskaz – mówił tuż po... więcej...
- Sprawa dotyczy najmłodszych, szczególnie narażonych na zakażenie wirusem RS, zatem powinna być jak najszybciej rozwiązana – pisze Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak do Ministra Zdrowia Łukasza Szumowskiego, powołując się na informacje o problemach w przeprowadzeniu... więcej...
Kontrolerzy RPD, by ocenić przestrzeganie praw dziecka podczas ferii i wakacji w 2018 r., odwiedzili 178  losowo wybranych miejsc wypoczynku dzieci, w których odpoczywało ponad 8 tysięcy małoletnich. Celem kontroli Rzecznika Praw Dziecka było rozpoznanie stopnia... więcej...
Drogie Uczennice, Drodzy Uczniowe, Kochani, wakacje dobiegły końca, a Wy – mam nadzieję – uśmiechnięci i wypoczęci wracacie do szkół. Niektórzy z Was z niecierpliwością czekają na ponowne spotkanie z kolegami, koleżankami i nauczycielami. Inni pełni obaw, ale też... więcej...
– Jedna rzecz, która tu wszystkich złączyła to wyciągnięta dłoń do anonimowego dziecka, które potrzebuje pomocy – mówił Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak podczas ostatniego spotkania z Radą Społecznych Doradców. Marek Michalak podziękował za dotychczasowe... więcej...
- Edukacja dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi jest zagadnieniem szczególnym dla każdego społeczeństwa, bo jest to uczeń wymagający, stawiający szkole trudne wyzwania – podkreśla Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak w wystąpieniu do Minister Edukacji... więcej...
W lipcu Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak ponownie wystąpił do Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego z wnioskiem o podjęcie intensywnych i zdecydowanych działań na rzecz realizacji prawa dziecka do ochrony przed przemocą. Jak wynika z odpowiedzi Ministerstwa... więcej...

Strony