Skip to:

4 września br. Rzecznikowi Praw Dziecka Markowi Michalakowi złożył wizytę Ks. Abp prof. dr hab. Andrzej Dzięga, Metropolita Szczecińsko-Kamieński. Rozmowa dotyczyła m.in. projektu Kodeksu rodzinnego, który przygotowała Komisja Kodyfikacyjna Prawa Rodzinnego przy... więcej...
Rzecznik Praw Dziecka wielokrotnie podkreślał jak wielką wagę ma udział młodzieży w podejmowaniu decyzji na poziomie społeczności lokalnej, w tym szkolnej, dlatego Marek Michalak wyraził poparcie dla inicjatywy ucznia Mikołaja Wolanina, który jest autorem petycji o... więcej...
- Szkoła Podstawowa od dzisiaj im. Ireny Sendlerowej w Warpunach z siedzibą w Zyndakach. Podniosła atmosfera i wielkie zaangażowanie całej szkolnej społeczności oraz władz gminnych - gratuluję i dziękuję. Macie wspaniałą patronkę, prawdziwy drogowskaz – mówił tuż po... więcej...
- Sprawa dotyczy najmłodszych, szczególnie narażonych na zakażenie wirusem RS, zatem powinna być jak najszybciej rozwiązana – pisze Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak do Ministra Zdrowia Łukasza Szumowskiego, powołując się na informacje o problemach w przeprowadzeniu... więcej...
Kontrolerzy RPD, by ocenić przestrzeganie praw dziecka podczas ferii i wakacji w 2018 r., odwiedzili 178  losowo wybranych miejsc wypoczynku dzieci, w których odpoczywało ponad 8 tysięcy małoletnich. Celem kontroli Rzecznika Praw Dziecka było rozpoznanie stopnia... więcej...
Drogie Uczennice, Drodzy Uczniowe, Kochani, wakacje dobiegły końca, a Wy – mam nadzieję – uśmiechnięci i wypoczęci wracacie do szkół. Niektórzy z Was z niecierpliwością czekają na ponowne spotkanie z kolegami, koleżankami i nauczycielami. Inni pełni obaw, ale też... więcej...
– Jedna rzecz, która tu wszystkich złączyła to wyciągnięta dłoń do anonimowego dziecka, które potrzebuje pomocy – mówił Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak podczas ostatniego spotkania z Radą Społecznych Doradców. Marek Michalak podziękował za dotychczasowe... więcej...
- Edukacja dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi jest zagadnieniem szczególnym dla każdego społeczeństwa, bo jest to uczeń wymagający, stawiający szkole trudne wyzwania – podkreśla Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak w wystąpieniu do Minister Edukacji... więcej...
W lipcu Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak ponownie wystąpił do Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego z wnioskiem o podjęcie intensywnych i zdecydowanych działań na rzecz realizacji prawa dziecka do ochrony przed przemocą. Jak wynika z odpowiedzi Ministerstwa... więcej...
Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak wystąpił do Ministra Zdrowia Łukasza Szumowskiego o przekazanie aktualnych informacji na temat działań Ministerstwa Zdrowia w obszarze opieki zdrowotnej nad uczniami. Rzecznik nawiązał do wystąpienia z czerwca  W odpowiedzi ... więcej...
- Piszę do Pana w sprawie zdrowia, życia i bezpieczeństwa polskich dzieci. Od dekady udało nam się odwrócić kierunek akceptacji dla stosowania przemocy wobec dzieci (rok 2008 – 78 %, rok 2018 – poniżej 50%), ale nic nie jest dane raz na zawsze. Temat walki z przemocą... więcej...
Naczelny Sąd Administracyjny podzielił stanowisko Rzecznika Praw Dziecka zawarte w jego skardze kasacyjnej (sygn. II OSK 1041/18), wniesionej od wyroku WSA w Warszawie z października 2017 r. Wyrokiem tym utrzymano w mocy decyzję Szefa Urzędu ds. Cudzoziemców z grudnia... więcej...
Rzecznik Praw Dziecka w lipcu 2012 roku powołał Komisję Kodyfikacyjną Prawa Rodzinnego i Opiekuńczego przy Rzeczniku Praw Dziecka. Jej celem było stałe analizowanie przepisów prawa rodzinnego oraz wskazywanie obszarów, w których konieczne są zmiany bądź modyfikacje,... więcej...
- Priorytetem w działalności uczniowskich klubów sportowych powinno być dobro dziecka. Komercjalizacja funkcjonowania tych podmiotów nie służy jego rozwojowi, a często wręcz odbywa się jego kosztem – podkreśla Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak w wystąpieniu do... więcej...
- Wsłuchując się w uwagi zgłaszane przez różne środowiska, w tym organizacje pozarządowe, Rzecznik Praw Dziecka uznał, że projekt Kodeksu rodzinnego przedłożony wystąpieniem generalnym z dnia 12 lipca 2018 r. wymaga zmian w zakresie czterech przepisów – czytamy w... więcej...
Do Rzecznika Praw Dziecka,  wciąż wpływają skargi dotyczące organizacji dowozu dzieci do szkół i przedszkoli.  - W minionym roku szkolnym wskazany problem spotęgowały zmiany w sieci szkół, niejednokrotnie wymuszone reformą systemu oświaty – pisze Rzecznik Praw Dziecka... więcej...
Po serii podwyżek, lek dla małych pacjentów po przeszczepach (Valcyte w formie zawiesiny), od 1 września ma kosztować ponad 900 złotych. Zgodnie z zapowiedziami producenta preparatu. pacjenci pediatryczni mieli lek otrzymywać za darmo w szpitalu – Rzecznik pyta czy ta... więcej...
Marek Michalak zastąpi Batię Gilad, bardzo zasłużoną działaczkę społeczną, która blisko 13 lat stała na czele międzynarodowej organizacji zrzeszającej ludzi, którym bliskie są idee Janusza Korczaka. To międzynarodowe gremium jest swoistą federacją stowarzyszeń i... więcej...
Liczne skargi dzieci, rodziców oraz nauczycieli na trudną sytuację szkolną uczniów klas siódmych szkół podstawowych po reformie systemu edukacji były przyczyną zlecenia przez Rzecznika Praw Dziecka pogłębionego badania problemu. Niepokojący raport z badań Marek... więcej...
- Korzystając z uprawnień przysługujących Rzecznikowi Praw Dziecka i też podkreślając jak ważne jest harcerstwo z perspektywy praw dziecka oraz dla mnie osobiście i dla wszystkich obrońców praw dziecka – postanowiłem nadać ZHP ten szczególny medal. – powiedział Marek... więcej...

Strony