Skip to:

W dniach 12-15 listopada na zaproszenie greckiego Rzecznika Praw Dziecka Marek Michalak wziął udział w spotkaniu roboczym europejskich rzeczników nt. pomocy dzieciom „w drodze”. W seminarium uczestniczyła również Marta Santos Pais, Specjalny Przedstawiciel Sekretarza... więcej...
Dyrektorzy, Wychowawcyi Nauczyciele Szkół i Przedszkoli Wielce Szanowni Państwo,             20 listopada, już po raz czwarty, będziemy obchodzić Ogólnopolski Dzień Praw Dziecka. Święto to zostało ustanowione – na wniosek Rzecznika Praw Dziecka – przez Sejm... więcej...
O wprowadzenie prawnego zakazu korzystania z solariów przez dzieci od 2009 roku apelował do kolejnych ministrów zdrowia Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak. Prezydent Andrzej Duda 8 listopada podpisał ustawę zakazującą korzystania z solariów osobom, które nie... więcej...
Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak i Rzecznik Praw Obywatelskich Adam Bodnar we wspólnym wystąpieniu do Ministra Sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry wskazują na potrzebę rozwiązania problemu adopcji zagranicznych, poprzez uszczelnienie systemu i doprecyzowanie procedur... więcej...
W dniach 7-9 listopada br. Rzecznik Praw Dziecka, Marek Michalak przebywał na 17-tym  Nieformalnym Seminarium ASEM, które odbyło się w Sofii. Zorganizowane przez Asia-Europe Foundation spotkanie poświęcone było prawom człowieka ze szczególnym uwzględnieniem praw... więcej...
Urealnienie stosowania środka wychowawczego w postaci zobowiązania nieletniego do wykonywania określonych prac na rzecz społeczności lokalnej, rezygnacja z nadzoru zakładu pracy i wprowadzenie w jego miejsce nowego środka wychowawczego w postaci nadzoru szkoły, szersze... więcej...
Konferencja Flying Bag - plecak z przyszłości, Międzynarodowy Ruch Flying Bag, Warszawa Wiem. Czuję. Pomagam! Empatia w szkole, Kulczyk Foundation, Warszawa Endo dla Fundacji Spełnionych Marzeń "Razem możemy więcej", Studio MK Sp.z.o.o S.K.A., Warszawa Znamy swoje... więcej...
Rzecznik Praw Dziecka wystąpił ponownie do Ministra Sprawiedliwości o podjęcie prac legislacyjnych mających na celu wprowadzenie do Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego regulacji jednoznacznie uprawniających sąd do ustanowienia kuratora dla małoletniego cudzoziemca bez... więcej...
Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak zwrócił się do Ministra Zdrowia Konstantego Radziwiłła o wprowadzenie porady żywieniowo-dietetycznej do koszyka świadczeń gwarantowanych. Z dostępnych Rzecznikowi danych wynika, że coraz powszechniejszy i poważniejszy staje się... więcej...
Ich zadanie to pomóc innym rodzinom w opiece i wychowaniu dziecka, tymczasem gminy podchodzą z dużą rezerwą do organizacji takiej formy pomagania. Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak kolejny raz apeluje w tej sprawie do Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej... więcej...
31 października br. Rzecznik Praw Dziecka przekazał Ministrowi Zdrowia uwagi dotyczące projektu założeń projektu ustawy o zdrowiu dzieci i młodzieży w wieku szkolnym. Marek Michalak w wystąpieniu generalnym do Konstantego Radziwiłła odniósł się do poszczególnych... więcej...
- Wiele odkrył, wiele przeanalizował, bardzo dużo zostawił, co my odkrywamy także dzisiaj i co nam pomaga lepiej rozumieć dziecko. Dlaczego mu się to udało? Bo potrafił w dziecku widzieć człowieka i starać się zrozumieć, co ten człowiek ma do powiedzenia. Wsłuchiwał... więcej...
Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak w wystąpieniu skierowanym do Ministra Edukacji Narodowej Anny Zalewskiej zwrócił uwagę na problemy uczniów klas siódmych w związku z wejściem w życie reformy edukacji. Problemy bezpośrednio kierowane do Rzecznika Praw Dziecka, a... więcej...
Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak dalej monitoruje problemy w dostępie do immunosupresyjnych produktów leczniczych stosowanych u małoletnich pacjentów. Już w lipcu 2017 r. Rzecznik wystąpił do Ministra Zdrowia Konstantego Radziwiłła, wskazując, że drastyczna... więcej...
Wojewódzkie Sądy Administracyjne i organy administracji znów podzieliły argumentację Rzecznika Praw Dziecka. Tym razem chodzi o świadczenia rodzicielskie, dowóz dziecka z niepełnosprawnością do szkoły oraz dopłaty do wypoczynku małoletnich. Świadczenia rodzicielskie... więcej...
Rzecznik Praw Dziecka w wystąpieniu do Ministra Sprawiedliwości przekazał propozycje i uwagi do projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz ustawy – Kodeks postępowania cywilnego. Większość z proponowanych zmian w prawie Marek Michalak ocenił... więcej...
Rzecznik Praw Dziecka ocenił przestrzeganie praw dziecka podczas wakacji w 2017 r. Kontrolerzy RPD odwiedzili 216 losowo wybranych miejsc wypoczynku dzieci, w których odpoczywało ponad 9 tysięcy małoletnich. Celem kontroli Rzecznika Praw Dziecka było rozpoznanie... więcej...
Kontynuując działania na rzecz stworzenia szczelnego systemu monitorowania losów dziecka Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak wystąpił do Ministra Zdrowia Konstantego Radziwiłła o przekazanie informacji na temat aktualnych działań podejmowanych na rzecz poprawy opieki... więcej...
Na czym polega praca Rzecznika Praw Dziecka, co możemy zrobić, kiedy widzimy, że łamane są prawa dziecka, czy Rzecznik uczestniczy w życiu szkolnym swoich dzieci, oraz skąd Marek Michalak czerpał inspirację do pisania piosenek? – to tylko niektóre z pytań, które... więcej...
Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak w wystąpieniu do Ministra Zdrowia Konstantego Radziwiłła zwrócił uwagę na problem braku regulacji prawnych dotyczących postępowania podstawowych zespołów ratownictwa medycznego w przypadku konieczności podjęcia interwencji wobec... więcej...

Strony