Skip to:

Na zaproszenie Rzecznika Praw Dziecka Marka Michalaka z dwudniową wizytą do Warszawy przybył Tuomas Kurttila – Rzecznik Praw Dziecka w Finlandii. W piątek (16.12), w murach Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, fiński Ombudsman wygłosi wykład... więcej...
Ogólnokształcące szkoły muzyczne I stopnia będą ośmioletnie – zdecydował Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego. O takie rozwiązanie apelował Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak. - Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rodziców i uczniów ogólnokształcących szkół... więcej...
- Oprawców dzieci należy skutecznie karać, ale w toku procesu karnego nie wolno zapominać o dzieciach, dla których to nie jest łatwy etap życia. Należy otoczyć je szczególną opieką, z uwzględnieniem najwyższej wrażliwości i empatii – uważa Rzecznik Praw Dziecka. Marek... więcej...
Kim jest osoba z niepełnosprawnością i jak pokonać bariery niepełnosprawności - między innymi o tym opowiadali przedstawiciele Fundacji Akademii Integracji podczas spotkania z uczniami Zespołu Szkół im. ks. Eleonory Czartoryskiej w Radzyminie. Wydarzeniu przyglądał się... więcej...
12 grudnia Rzecznik Praw Dziecka spotkał się z 13-letnią Daryną oraz jej matką, którym grozi powrót na Ukrainę, na tereny objęte konfliktem zbrojnym. Marek Michalak złoży skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na postanowienie Urzędu ds. Cudzoziemców wraz z... więcej...
Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak otrzymał tytuł Honorowego Członka Stowarzyszenia na rzecz Osób Niepełnosprawnych Ziemi Żywieckiej. Wyróżnienie odebrał osobiście, podczas uroczystości zorganizowanej z okazji Jubileuszu XX-lecia stowarzyszenia. 9 grudnia Rzecznik... więcej...
9 grudnia br. Rzecznik Praw Dziecka uczestniczył w uroczystym podsumowaniu XIII Łódzkiego Konkursu „Prawa Dziecka – Prawami Człowieka”. Gospodarzem wydarzenia była Szkoła Podstawowa nr 44 im. prof. Jana Molla, współorganizatorem łódzki oddział Komitetu Ochrony Praw... więcej...
Rzecznik Praw Dziecka zwraca uwagę, że zgodnie z projektowanymi założeniami reformy – dzieci nie będą miały szansy ukończenia kształcenia na poziomie ósmej klasy szkoły podstawowej w jednej szkole. Do Rzecznika Praw Dziecka zwracają się rodzice uczniów szkół... więcej...
Projektowana ustawa o ochronie praw lokatorów może doprowadzić do wykluczenia społecznego części osób – zauważa Rzecznik Praw Dziecka w wystąpieniu generalnym do Ministra Infrastruktury i Budownictwa Andrzeja Adamczyka. Podczas analizy rządowego projektu ustawy o ... więcej...
Czasem wzruszająca, momentami bardzo trudna, a przez cały czas wyjątkowo intensywna - taka była wizyta Rzecznika Praw Dziecka na Tajwanie (30.11-03.12.2016). Marek Michalak z misją upowszechniającą prawa dziecka i walkę z przemocą wobec dzieci do Azji udał się na... więcej...
Ponad 20 ekspertów z całego kraju wzięło udział w debacie „Ocena regulacji dotyczących prawa nieletnich w Polsce w zakresie ich zgodności z Konwencją o prawach dziecka oraz zaleceniami Komitetu Praw Dziecka ONZ nr CRC/C/POL/CO/3-4 z dnia 29 października 2015 r.”,... więcej...
Rzecznik Praw Dziecka zauważa, że sądy orzekające w sprawach rodzinnych zwlekają z przesłaniem postanowienia o pozbawieniu władzy rodzicielskiej do ośrodków adopcyjnych nawet przez kilka miesięcy. – To poważne uchybienie procesowe, które opóźnia rozpoczęcie procedury... więcej...
6 grudnia br. Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak był gościem społeczności Zespołu Szkół nr 53 w Warszawie. Spotkanie było okazją do debaty poświęconej prawom dziecka. Zespół Szkół nr 53 tworzą: XVI Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi oraz Gimnazjum... więcej...
Wielce Szanowni Państwo, 5 grudnia, w dniu Waszego Święta na najwyższą serdecznością i szacunkiem ściskam każdą pomocną dłoń i serdecznie dziękuję każdemu z osobna za okazywane serce, bezinteresowność, wytrwałość i empatię. Wierzę, że dla każdego z Was ciężka praca na... więcej...
W listopadzie 2016 r. Marek Michalak objął honorowym patronatem 21 przedsięwzięć, których cele związane są ściśle z ustawowymi zadaniami Rzecznika Praw Dziecka. Każdego roku RPD wspiera ponad 200 takich wydarzeń. Wykaz wydarzeń objętych honorowym patronatem Rzecznika... więcej...
Co należy zrobić, aby dzieci pozbawione możliwości wychowania w rodzinie biologicznej miały lepszy start w dorosłym życiu, po ukończeniu pełnoletności? O tym mówią najnowsze zalecenia Zespołu do spraw usamodzielnienia wychowanków pieczy zastępczej, młodzieżowych... więcej...
Rzecznik Praw Dziecka zaapelował do Ministra Zdrowia o podjęcie prac nad wprowadzeniem jednolitych standardów opieki profilaktycznej sprawowanej nad dziećmi i młodzieżą. - Życie i zdrowie dzieci jest dobrem wymagającym szczególnej ochrony, a obowiązkiem władz... więcej...
Trudno wskazać bardziej doświadczone instytucje w Polsce, które upominają się o prawa dziecka. Najpiękniejsze jest to, że od lat robią to właściwie jednym głosem. 28 listopada w Teatrze 6. piętro w Warszawie okrągłe jubileusze istnienia wspólnie świętowali Komitet... więcej...
257 – tyle dzieci w wieku od 0-10 lat przebywa w instytucjonalnej pieczy zastępczej niezgodnie z przepisami. W sumie, w całej Polsce w placówkach opiekuńczo-wychowawczych jest ich umieszczonych ponad 3 tys. – wynika z najnowszego badania Rzecznika Praw Dziecka. Marek... więcej...
W Auli im. Janusza Korczaka Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej odbyła się jubileuszowa konferencja „Prawa dziecka w teorii i praktyce” z okazji 35-lecia Komitetu Ochrony Praw Dziecka oraz 15-lecia Instytucji Rzecznika Praw Dziecka.      

Strony