Skip to:

Zakończyły się prace komisji i podkomisji sejmowych nad projektem przepisów ograniczających zjawisko tzw. „adopcji ze wskazaniem”. O lepszą ochronę praw dziecka w tej kwestii od lat zabiega Rzecznik Praw Dziecka. 7 lipca 2015 r. Podkomisja Stała do spraw nowelizacji... więcej...
W Sejmie odbyło się drugie czytanie poselskiego projektu nowelizacji ustawy o Rzeczniku Praw Dziecka. Zgodnie z projektem, Rzecznik będzie mógł m.in. żądać od organów władzy publicznej, w tym sądów, akt i dokumentów do wglądu w Biurze RPD. - Nie wszystkie sądy i nie... więcej...
Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak odwiedził dzieci wypoczywające w Dziecięcym Szpitalu Uzdrowiskowym ,,Mieszko” w Szczawnie-Zdroju (woj. dolnośląskie). Obiekt, po kilku latach przerwy, znów służy chorym dzieciom. Szpital w Szczawnie-Zdroju stał pusty kilka lat.... więcej...
Rzecznik Praw Dziecka chce modyfikacji zapisów projektu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych. Zmiana ma pomóc rozwiązać problem... więcej...
Rzecznika Praw Dziecka jest zaniepokojony faktem naliczania podstawowej kwoty subwencji oświatowej przeznaczonej na finansowanie młodzieżowych ośrodków wychowawczych, tzw. MOW-ów, od chwili przybycia wychowanka do ośrodka, a nie od daty wystawienia dla niego... więcej...
Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak zwrócił się do Joanny Kluzik - Rostkowskiej, Ministra Edukacji Narodowej, o szczegółową diagnozę sytuacji dzieci niesłyszących rodziców (KODA). RPD w wystąpieniu generalnym zwrócił się o dokładne określenie skali zjawiska,... więcej...
Rzecznik Praw Dziecka spotkał się z dziećmi i rodzicami zrzeszonymi w Stowarzyszeniu Chorych na Mukopolisacharydozę (MPS) i Choroby Rzadkie. W 25. rocznicę założenia organizacji, na ręce Teresy Matulki, prezesa Stowarzyszenia, Marek Michalak przekazał Odznakę Honorową... więcej...
- Pozostawienie dziecka w zamkniętym samochodzie to bezpośrednie narażenie go na utratę zdrowia, a nawet życia – przypomina Marek Michalak Rzecznik Praw Dziecka. Rzecznik Praw Dziecka podkreśla, że dzieci nie wolno zostawiać w samochodzie, niezależnie od pory roku. W... więcej...
Zespół złożony z Marszałków i Posłów XXI Sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży otrzyma status Społecznej Rady Doradczej Rzecznika Praw Dziecka. 1 lipca 2015 r. Marek Michalak spotkał się z reprezentacją XXI Sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży. Rozmawiano przede wszystkim o tym, w... więcej...
Od 1 lipca 2015 roku aptekarze są zobligowani do odmowy wydania leku zawierającego substancję psychoaktywną (pseudoefedrynę, dekstrometorfan lub kodeinę), gdy kupująca go osoba nie ukończyła 18. roku życia. Tak samo postąpią w sytuacji, gdy istnieje podejrzenie, że lek... więcej...
Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak spotkał się z eurodeputowanym Januszem Wojciechowskim. Podczas spotkania dyskutowano o najpilniejszych zmianach legislacyjnych, niezbędnych dla lepszego zabezpieczenia praw dziecka. W Biurze RPD rozmawiano m.in. o końcowej fazie... więcej...
Nieprzestrzeganie orzeczenia sądu rodzinnego w przedmiocie kontaktów dziecka z rodzicami jest nagannym zachowaniem, które – w ocenie Rzecznika Praw Dziecka – powoduje konieczność wkroczenia prawa karnego poprzez spenalizowanie zachowań sprawcy. Marek Michalak w... więcej...
- To dobrze, że stomatologia dziecięca została wpisana na listę priorytetowych dziedzin medycyny oraz, że zdecydowano się na rozszerzenie lakowania pierwszych zębów trzonowych do ósmego roku życia, o co zabiegałem. Są to jednak zmiany zbyt małe w stosunku do... więcej...
Eksperci z Zespołu powołanego przez Rzecznika Praw Dziecka opracowali Standardy pobytu dzieci w pieczy zastępczej w zakresie opieki i wychowania. – Mając na uwadze konieczność zapewnienia dzieciom, które przebywają w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, pełnej... więcej...
- Place zabaw i boiska powinny być bezpieczne dla użytkowników – przypomina Rzecznik Praw Dziecka w liście do szefów samorządów. Część obiektów rekreacji wymaga modernizacji. W związku z rozpoczętym okresem wakacyjnym Rzecznik Praw Dziecka wystąpił do Prezydentów,... więcej...
Sto tysięcy maskotek "Miś Ratownik" trafi do dzieci poszkodowanych w wypadkach w ramach kolejnej edycji akcji Stowarzyszenia "Misie Ratują Dzieci". Pierwsza partia pluszaków została w Bydgoszczy przekazana policjantom, strażakom i ratownikom medycznym. W wydarzeniu... więcej...
- Podczas wakacji dzieci częściej wykorzystywane są do żebractwa. W wielu przypadkach odpowiedzialne są za to grupy przestępcze handlujące ludźmi – ostrzega Rzecznik Praw Dziecka. Marek Michalak zwrócił się do Teresy Piotrowskiej, Ministra Spraw Wewnętrznych, o... więcej...
- Odwaga kojarzy się z pewnością siebie i siłą, ale to przede wszystkim umiejętność podejmowania mądrych decyzji, zdolność do asertywnych postaw, odpowiedzialność za siebie i bliskich. Przez całe lato, dzieciom i młodzieży przypominać będzie o tym nowa kampania... więcej...
Sejm RP wysłuchał informacji o działalności Rzecznika Praw Dziecka za 2014 r., wraz uwagami o stanie przestrzegania praw dziecka. - Podsumowując kolejny rok trudnej i wytężonej pracy na rzecz poprawy stanu przestrzegania praw  dziecka w Polsce, z satysfakcją muszę... więcej...
Drodzy Młodzi Przyjaciele, rozpoczynają się wakacje, czas wyczekiwanego wypoczynku po szkolnych obowiązkach i towarzyszącym im stresie. Część z Was już pakuje podróżne walizki, inni lato spędzą w rodzinnych miejscowościach. Niezależnie od miejsca, ważne aby był to... więcej...

Strony