Skip to:

Eksperci z Zespołu powołanego przez Rzecznika Praw Dziecka opracowali Standardy pobytu dzieci w pieczy zastępczej w zakresie opieki i wychowania. – Mając na uwadze konieczność zapewnienia dzieciom, które przebywają w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, pełnej... więcej...
- Place zabaw i boiska powinny być bezpieczne dla użytkowników – przypomina Rzecznik Praw Dziecka w liście do szefów samorządów. Część obiektów rekreacji wymaga modernizacji. W związku z rozpoczętym okresem wakacyjnym Rzecznik Praw Dziecka wystąpił do Prezydentów,... więcej...
Sto tysięcy maskotek "Miś Ratownik" trafi do dzieci poszkodowanych w wypadkach w ramach kolejnej edycji akcji Stowarzyszenia "Misie Ratują Dzieci". Pierwsza partia pluszaków została w Bydgoszczy przekazana policjantom, strażakom i ratownikom medycznym. W wydarzeniu... więcej...
- Podczas wakacji dzieci częściej wykorzystywane są do żebractwa. W wielu przypadkach odpowiedzialne są za to grupy przestępcze handlujące ludźmi – ostrzega Rzecznik Praw Dziecka. Marek Michalak zwrócił się do Teresy Piotrowskiej, Ministra Spraw Wewnętrznych, o... więcej...
- Odwaga kojarzy się z pewnością siebie i siłą, ale to przede wszystkim umiejętność podejmowania mądrych decyzji, zdolność do asertywnych postaw, odpowiedzialność za siebie i bliskich. Przez całe lato, dzieciom i młodzieży przypominać będzie o tym nowa kampania... więcej...
Sejm RP wysłuchał informacji o działalności Rzecznika Praw Dziecka za 2014 r., wraz uwagami o stanie przestrzegania praw dziecka. - Podsumowując kolejny rok trudnej i wytężonej pracy na rzecz poprawy stanu przestrzegania praw  dziecka w Polsce, z satysfakcją muszę... więcej...
Drodzy Młodzi Przyjaciele, rozpoczynają się wakacje, czas wyczekiwanego wypoczynku po szkolnych obowiązkach i towarzyszącym im stresie. Część z Was już pakuje podróżne walizki, inni lato spędzą w rodzinnych miejscowościach. Niezależnie od miejsca, ważne aby był to... więcej...
Dobiegły końca prace parlamentarne nad ustawą o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz ustawy – Kodeks postępowania cywilnego, która lepiej zabezpieczy prawo dziecka do wychowania i kontaktów z obojgiem rodziców.   Ustawa, zgodnie z wnioskiem Rzecznika Praw... więcej...
- Serce rośnie, kiedy widzę młodych ludzi, którzy z taką determinacją i konsekwencją zmieniają świat na lepszy - mówił podczas spotkania ze społecznością PaT Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak. 23 czerwca 2015 r. na Stadionie Narodowym w Warszawie odbyła się... więcej...
Insp. Grzegorz Jach, autor programu „Profilaktyka a Ty”, otrzymał Odznakę Honorową za Zasługi dla Ochrony Praw Dziecka INFANTIS DIGNITATIS DEFENSORI. Wręczył ją Marek Michalak Rzecznik Praw Dziecka podczas spotkania kilkutysięcznej społeczności PaT przy pomniku Janusza... więcej...
Rzecznik Praw Dziecka spotkał się z uczniami dwóch szkół podstawowych w Ostrowcu Świętokrzyskim, które aktywnie włączają się w kampanie promujące prawa dziecka. W podróży Markowi Michalakowi towarzyszyła prof. Teresa Jackowska, Krajowy Konsultant ds. Pediatrii,... więcej...
- Jeżeli chcemy skutecznie rozwiązać problem przemocy wobec dzieci, musimy o nim mówić również w wymiarze lokalnym – przekonywał Marek Michalak podczas inauguracji kampanii społecznej „Reaguj! Masz prawo” w Pile. Dwudniowa wizyta w Wielkopolsce była kolejną okazją do... więcej...
- Gdyby nie placówki wsparcia dziennego, wiele dzieci trafiłoby do pieczy zastępczej. Trzeba zrobić wszystko, aby pomóc placówkom w dostosowaniu zajmowanych lokali do nowych wymagań – pisze Marek Michalak w wystąpieniach do Władysława Kosiniaka-Kamysza, Ministra Pracy... więcej...
Marek Michalak wziął udział w debacie poświęconej prawom dziecka, zorganizowanej 15 czerwca br. przez społeczność akademicką Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej w Jarosławiu. Inicjatorem spotkania w PWSTE był poseł Tomasz Kulesza. W debacie uczestniczyli... więcej...
- Upominając się o prawa dziecka nie możemy zapominać, że mają one również prawo do udziału w życiu kulturalnym – mówił Rzecznik Praw Dziecka podczas jubileuszu 40-lecia Zespołu Pieśni i Tańca „Małe Słowianki". Galowy koncert jubileuszowy odbył się 14 czerwca br. w... więcej...
Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak był gościem finału XVII Warmińsko-Mazurskich Dni Rodziny, który odbył się 12 czerwca 2015 r. w Pieckach. Tegoroczna edycja Warmińsko-Mazurskich Dni Rodziny zorganizowana została pod hasłem „Rodzina drogowskazem życia”. Podczas... więcej...
Sejm zdecydował, że Książeczka Zdrowia Dziecka będzie elementem dokumentacji medycznej, a jej wzór określi Minister Zdrowia. O wprowadzenie książeczki jako dokumentu państwowego apelował Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak. 12 czerwca posłowie znowelizowali ustawę o... więcej...
Senat zapoznał się informacją o działalności Rzecznika Praw Dziecka w 2014 r., wraz z uwagami o stanie przestrzegania praw dziecka. W omawianym okresie Marek Michalak podjął prawie 50 tys. spraw. Raport komentowali uczestniczący w posiedzeniu senatorowie. - Jego... więcej...
- Kontakty dziecka z rodzicem będą wykonywane cyklicznie i w porównywalnym okresie przebywania z każdym rodziców – ustaliły połączone komisje senackie (11 czerwca). O taką formę zabezpieczenia prawa dziecka do obojga rodziców postulował Rzecznik Praw Dziecka. Przed... więcej...
Dzieci ze Szkoły Podstawowej im. Janusza Kusocińskiego w Kołodziejewie (woj. kujawsko-pomorskie) zwyciężyły w finale 4. Ogólnopolskiego Konkursu „Ratujemy i Uczymy Ratować", zorganizowanego przez Fundację Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Drugie miejsce zajęli... więcej...

Strony