Skip to:

25 maja obchodzimy Międzynarodowy Dzień Dziecka Zaginionego, ustanowiony w 2001 roku jako dzień solidarności z rodzicami, których dzieci nie zostały odnalezione. Według danych Policji w 2014 roku zaginęło 8 104 dzieci. Każdy przypadek traktowany jest indywidualnie,... więcej...
21 maja 2015 roku w Biurze Rzecznika Praw Dziecka przedstawicielka Agencji Praw Podstawowych Monica Gutierez zaprezentowała raport „Wymiar sprawiedliwości przyjazny dziecku” przygotowany przez European Union Agency for Fundamental Rights (FRA). Każdego roku tysiące... więcej...
22 maja obchodzimy Europejski Dzień Walki z Otyłością (European Obesity Day), ustanowiony w roku 2009 przez Narodowe Forum Otyłości i Belgijskie Stowarzyszenie Osób Otyłych. Celem akcji jest zwrócenie społeczeństwu uwagi na narastający w naszych krajach problem... więcej...
21 maja 2015 roku w Biurze Rzecznika Praw Dziecka gościło czterdzieścioro uczniów klas pierwszych z Publicznego Gimnazjum im. Polskich Noblistów w Pajęcznie. Młodzież wzięła udział w warsztatach dotyczących praw dziecka oraz spotkała się z Rzecznikiem Praw Dziecka.... więcej...
20 maja 2015 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak otworzył seminarium organizowane przez Fundację Rozwoju Dzieci im. Jana Amosa Komeńskiego pt. „Poczucie niemocy wychowuje cześć dla siły. Czy i jak dzieci mogą uczestniczyć w podejmowaniu decyzji w żłobku i... więcej...
Kampania społeczna Rzecznika Praw Dziecka „Jestem mamy i taty” została nagrodzona prestiżowym tytułem Kampania Społeczna Roku 2014 w kategorii: Kampanie Instytucji Publicznych. Konkurs Kampania Społeczna Roku organizowany jest od 2008 roku przez Fundację Komunikacji... więcej...
20 maja 2015 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak spotkał się z podopiecznymi wołomińskiego Koła Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym. Jubileusz 20-lecia powstania wołomińskiego Koła Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z ... więcej...
19 maja 2015 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak zwrócił się do Ministra Edukacji Narodowej Joanny Kluzik-Rostkowskiej o podjęcie działań na rzecz dzieci ze zdiagnozowanym ośrodkowym zaburzeniem słuchu - Central Auditory Processing Disorders (CAPD), zmierzających... więcej...
19 maja 2015 roku w Biurze Rzecznika Praw Dziecka gościli uczniowie klas IV-VI ze Szkoły Podstawowej nr 4 im. Mikołaja Kopernika w Kutnie. Wizyta w Warszawie została zorganizowana w ramach prowadzonego w szkole projektu edukacyjnego „Prawa człowieka zaczynają się od... więcej...
19 maja 2015 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak spotkał się z Sekretarzem Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej, Pełnomocnikiem Rządu ds. bezpieczeństwa w szkołach Urszulą Augustyn oraz Prezesem Zarządu Fundacji Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy Jerzym... więcej...
18 maja 2015 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak uczestniczył w ogólnopolskiej konferencji naukowej poświęconej pedagogice Janusza Korczaka: Aktualność pedagogii i pedagogiki Janusza Korczaka i Stefanii Wilczyńskiej. Organizatorem konferencji była Wyższa Szkoła... więcej...
16 maja 2015 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak wziął udział w spotkaniu z najmłodszymi uczestnikami 6. Warszawskich Targów Książki. Pretekstem do rozmowy o prawach dziecka oraz dziecięcej podmiotowości była promocja książki o prawach dziecka Joanny Olech „Mam... więcej...
13 maja 2015 r. do Rzecznika Praw Dziecka wpłynęła odpowiedź Ministra Sprawiedliwości na wystąpienie z 11.02.2015 r. w sprawie braku skuteczności egzekucji za granicą świadczeń alimentacyjnych zasądzonych przez polskie sądy w przypadku, gdy zobowiązanym do świadczenia... więcej...
Decyzją Zgromadzenia Ogólnego ONZ w 1993 roku dzień 15 maja został ustanowiony Międzynarodowym Dniem Rodzin. Międzynarodowy Dzień Rodzin służy zwróceniu uwagi społeczeństw na niezwykle istotną rolę rodziny, lecz także na problemy, z jakimi się ona boryka. Rozwijanie... więcej...
15 maja 2015 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak spotkał się z uczniami i nauczycielami Szkoły Podstawowej nr 1 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Nysie. W uznaniu za zasługi dla ochrony godności praw dziecka, Rzecznik Praw Dziecka nadał placówce Odznakę Honorową za... więcej...
14 maja 2015 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak spotkał się z Ministrem Sprawiedliwości Borysem Budką, w celu omówienia najistotniejszych kwestii dotyczących polepszenia ochrony praw dziecka w Polsce. Podczas spotkania Rzecznik Praw Dziecka przekazał Ministrowi... więcej...
13 maja Rzecznik Praw Dziecka wziął udział w posiedzeniu Podkomisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (druk nr 3254). Rzecznik postulował, aby w nowym brzmieniu został wyodrębniony dokument, jakim... więcej...
13 maja 2015 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak spotkał się z przedstawicielami organizacji pozarządowych oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych z Białorusi, goszczącymi w Warszawie na zaproszenie Fundacji po DRUGIE. Wizyta została zorganizowana w ramach... więcej...
12 maja 2015 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak wystąpił do Ministra Edukacji Narodowej Joanny Kluzik-Rostkowskiej o udzielenie informacji o podjętych działaniach w zakresie uregulowania kwestii przeznaczania i wydatkowania środków na realizację specjalnych... więcej...
12 maja 2015 roku, w dniu 7. Rocznicy śmierci Ireny Sendlerowej, Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak spotkał się z Jej córką, Janiną Zgrzembską, która podpisała deklarację kampanii społecznej Rzecznika Praw Dziecka „Reaguj. Masz prawo” i dołączyła do grona jej... więcej...

Strony