Skip to:

- Konieczne jest egzekwowanie prawa, w myśl którego najmłodsze dzieci, całkowicie lub częściowo pozbawione opieki rodzicielskiej, powinny trafiać do rodzin zastępczych, a nie do placówek instytucjonalnych – akcentował Marek Michalak, podczas III Kongresu Rodzicielstwa... więcej...
Na spotkanie z Markiem Michalakiem przyjechało dziesięcioro dzieci z klas II-VI z Oleśnicy (woj. dolnośląskie), wraz z tutorami. Dzieci w ramach ogólnopolskiego konkursu udowodniły, że potrafią dostrzec cierpienie innych. Dla wielu z nich była to pierwsza wizyta w... więcej...
- Wprowadzanie zagadnień pierwszej pomocy, połączonych z nabyciem praktycznych umiejętności, jest potrzebne u dzieci we wczesnym wieku szkolnym – pisze Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak w wystąpieniu do Ministra Edukacji Narodowej Joanny Kluzik-Rostkowskiej. Marek... więcej...
- Które z praw dziecka jest najważniejsze? – na to pytanie próbowały odpowiedzieć dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 12 w Elblągu, wizytujące w Biurze Rzecznika Praw Dziecka. W warsztatach poświęconych prawom dziecka udział wzięło 30 uczniów w wieku 13 lat. Wśród... więcej...
Do końca czerwca z Poczty Głównej w Warszawie bezpłatnie można wysyłać okolicznościowe karty pocztowe, przygotowane z okazji 15-lecia Rzecznika Praw Dziecka. Karty zaprojektowane przez Pocztę Polską trafiły do obiegu 1 czerwca, dokładnie w 15 rocznicę powołania... więcej...
Maria Czyżykowska – Karczewska, prezes Fundacji „Dziecięcy Uśmiech” ze Skierniewic, odebrała z rąk Rzecznika Praw Dziecka Marka Michalaka Odznakę Honorową za Zasługi dla Ochrony Praw Dziecka, przyznaną dla jej organizacji. Wyróżnienie zbiegło się z 15 rocznicą... więcej...
- Czy bylibyśmy w tym miejscu dyskursu o dziecku, rozważań nad jego prawami, gdyby nie Janusz Korczak? – pytał Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak podczas 7 seminarium pt. „Dzieciństwo ochrona i partycypacja – Janusz Korczak i Konwencja o prawach dziecka”... więcej...
Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak był gościem PaTosfery oraz Gali Finałowej Pierwszego Lubelskiego Przystanku PaT, który 31 maja br. odbył się w Radzyniu Podlaskim. PaT to skrót od nazwy programu „Profilaktyka a Ty”: co Ty zrobiłeś w sprawie profilaktyki uzależnień... więcej...
Do wszystkich komend i komisariatów policji w kraju trafiły plakaty przypominające zasady postępowania wobec dzieci podczas interwencji. - W każdym działaniu należy kierować się dobrem dziecka – apelują inicjatorzy projektu: Rzecznik Praw Dziecka oraz Ministerstwo... więcej...
- Upomnieliście się o własne miejsce w przestrzeni publicznej. To dowód na to, że chcecie mieć aktywny wpływ na jej tworzenie – powiedział Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak, w trakcie XXI sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży (1 czerwca). Podczas tegorocznych obrad młodzi... więcej...
- Książeczka Zdrowia Dziecka ma być pierwszym etapem szerszego planu monitorowania losów małego dziecka - podkreślał Rzecznik Praw Dziecka podczas sejmowego wystąpienia (10 czerwca), w ramach sprawozdania o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o prawach pacjenta... więcej...
1 czerwca 2015 r. wchodzi w życie ratyfikowana przez Rzeczpospolitą  Polską Konwencja o ochronie dzieci przed wykorzystywaniem seksualnym i niegodziwym traktowaniem w celach seksualnych, sporządzona w Lanzarote w dniu 25 października 2007 r. Dotychczas Konwencję ... więcej...
Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji obiecało podjąć dyskusję z Krajową Radą Radiofonii i Telewizji na temat zobowiązania mediów dostarczających usługi w trybie na żądanie (VOD) do przechowywania kopii udostępnianych publicznie reklam i innych przekazów. Rzecznik... więcej...
List do Rodziców, Opiekunów i Wychowawców z okazji Międzynarodowego Dnia Dziecka Wielce Szanowni Państwo, zbliża się dzień, który jest dla mnie ważny, tak jak ważny jest dla polskich i nie tylko polskich dzieci. Dzień Dziecka to, tradycyjnie już okazja do obdarowania... więcej...
29 maja 2015 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak wziął udział w uroczystej promocji doktorskiej i habilitacyjnej, zorganizowanej w ramach obchodów Święta Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie. W tym roku przyznano po raz pierwszy w... więcej...
29 maja 2015 roku w Biurze Rzecznika Praw Dziecka gościło 57 uczniów z Publicznej Szkoły Podstawowej nr 8 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu z Ostrowca Świętokrzyskiego. Po niezwykle żywiołowym powitaniu Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak rozmawiał z uczniami o ich... więcej...
Już po raz dziewiąty obchodzimy w Polsce Dzień Rodzicielstwa Zastępczego. Decyzją Sejmu RP tego dnia przypominamy szczególnie o ludziach wielkiego serca, którzy tworzą nowe rodziny dla dzieci osieroconych i odrzuconych – o Rodzicach Zastępczych. Rodzicielstwo... więcej...
27 maja 2015 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak odwiedził uczniów I Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego w Oleśnicy. Okazją do spotkania był organizowany w szkole Festiwal Nauki połączony z dniem Otwartych Drzwi dla uczniów klas trzecich gimnazjów... więcej...
28 maja 2015 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak był gościem honorowym seminarium zorganizowanym przez Generalnego Inspektora Danych Osobowych w ramach V edycji Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego GIODO „Twoje dane – twoja sprawa Skuteczna ochrona danych... więcej...
26 maja 2015 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak uczestniczył w 93. Posiedzeniu Sejmu VII kadencji. Podczas posiedzenia rozpatrywane było sprawozdanie Komisji Nadzwyczajnej o senackim projekcie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz ustawy –... więcej...

Strony