Skip to:

14 maja 2015 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak spotkał się z Ministrem Sprawiedliwości Borysem Budką, w celu omówienia najistotniejszych kwestii dotyczących polepszenia ochrony praw dziecka w Polsce. Podczas spotkania Rzecznik Praw Dziecka przekazał Ministrowi... więcej...
13 maja Rzecznik Praw Dziecka wziął udział w posiedzeniu Podkomisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (druk nr 3254). Rzecznik postulował, aby w nowym brzmieniu został wyodrębniony dokument, jakim... więcej...
13 maja 2015 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak spotkał się z przedstawicielami organizacji pozarządowych oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych z Białorusi, goszczącymi w Warszawie na zaproszenie Fundacji po DRUGIE. Wizyta została zorganizowana w ramach... więcej...
12 maja 2015 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak wystąpił do Ministra Edukacji Narodowej Joanny Kluzik-Rostkowskiej o udzielenie informacji o podjętych działaniach w zakresie uregulowania kwestii przeznaczania i wydatkowania środków na realizację specjalnych... więcej...
12 maja 2015 roku, w dniu 7. Rocznicy śmierci Ireny Sendlerowej, Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak spotkał się z Jej córką, Janiną Zgrzembską, która podpisała deklarację kampanii społecznej Rzecznika Praw Dziecka „Reaguj. Masz prawo” i dołączyła do grona jej... więcej...
11 maja 2015 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak spotkał się z Generalnym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych Edytą Bielak– Jomaa oraz Zastępcą GIODO Andrzejem Lewińskim. Podczas spotkania omówiono najistotniejsze kwestie dotyczące realizacji prawa dziecka do... więcej...
O tym, dlaczego należy szczepić dzieci rozmawia z Ewą Raczyńską z mamadu.pl Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak. Pełna treść wywiadu dla portalu mamadu.pl
8 maja 2015 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak wziął udział w uroczystym odsłonięciu tablicy poświęconej Irenie Sendlerowej. Tablica została umieszczona na domu przy ul. Ludwiki 6 na Woli, gdzie do 1943 roku mieszkała Irena Sendlerowa. W uroczystości udział... więcej...
8 maja 2015 roku w Biurze Rzecznika Praw Dziecka gościli uczniowie z Gimnazjum nr 114 z Oddziałami Integracyjnymi w Warszawie. Uczniowie wzięli udział w warsztatach dotyczących praw dziecka, zwiedzili Biuro oraz spotkali się z Rzecznikiem Praw Dziecka Markiem... więcej...
6 maja 2015 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak wziął udział w posiedzeniu Parlamentarnego Zespołu ds. Dzieci, któremu przewodniczy prof. Alicja Chybicka. Podczas spotkania poruszane były m. in. kwestie dostępności dzieci do leczenia stomatologicznego czy... więcej...
5 oraz 6 maja 2014 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak uczestniczył w posiedzeniach komisji senackich: Edukacji, Nauki i Sportu oraz Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej, podczas których senatorowie zapoznali się z "Informacją o działalności Rzecznika Praw... więcej...
5 maja 2015 r. Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak zwrócił się do Przewodniczącej Sejmowej Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka Stanisławy Prządki oraz Przewodniczącego Sejmowej Komisji Polityki Społecznej i Rodziny Sławomira Piechoty o podjęcie działań... więcej...
4 maja 2015 roku, Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak wziął udział w uroczystościach żałobnych związanych ze śmiercią prof. Władysława Bartoszewskiego w Bazylice Archikatedralnej św. Jana Chrzciciela w Warszawie oraz na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach. Mszy Świętej... więcej...
3 maja 2015 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak wziął udział w uroczystościach państwowych z okazji 224. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja. W uroczystościach na Placu Zamkowym uczestniczyli m.in.: Prezydent RP Bronisław Komorowski wraz Małżonką, Marszałkowie... więcej...
30 kwietnia po raz trzynasty na całym świecie obchodzony jest Dzień Sprzeciwu Wobec Bicia Dzieci. Ma uświadomić wszystkim dorosłym, jak szkodliwie i destrukcyjne jest stosowanie kar cielesnych. Sporządzony na zlecenie Rzecznika Praw Dziecka raport za 2014 rok bije na... więcej...
29 kwietnia 2015 r. Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak zwrócił się do Minister Edukacji Narodowej Joanny Kluzik-Rostkowskiej w sprawie kryterium przyjmowania dzieci do przedszkola, tj. uzależnienie przyjęcia dziecka do placówki od „poddania dziecka obowiązkowym... więcej...
27 kwietnia 2015 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak wziął udział w inauguracji 10. Seminarium Krajowego Rzeczników Praw Obywatelskich pod hasłem „Przeciwdziałanie dyskryminacji i wykluczeniu społecznemu”. Otwarcia spotkania dokonali Rzecznik Praw Obywatelskich... więcej...
27 kwietnia 2015 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak zwrócił się do Ministra Zdrowia Bartosza Arłukowicza w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego dla dzieci. Rzecznik Praw Dziecka stoi na stanowisku, że zasadne może okazać się... więcej...
W piątek 24 kwietnia 2015 roku zmarł w Warszawie minister Władysław Bartoszewski, Pełnomocnik Prezesa Rady Ministrów ds. Dialogu Międzynarodowego. Odszedł wielki Polak i patriota. Profesor Władysław Bartoszewski był człowiekiem niezwykłym, wzorem dla wielu Polaków.... więcej...
25 kwietnia Rzecznik Praw Dziecka wziął udział w III Kujawsko-Pomorskim Przystanku PaT. W Toruniu spotkała się młodzież z grup działających w ramach programu PaT oraz SymPaTycy, którzy przez profilaktykę rówieśniczą promują modę na życie bez uzależnień. W spotkaniu... więcej...

Strony