Skip to:

14 czerwca br. Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak wygłosił wykład dla studentów Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie, w którym przybliżył problemy związane z pełną realizacją prawa dziecka do ochrony przed przemocą, okrucieństwem,... więcej...
- Prawo dziecka do wypoczynku, czasu wolnego i rekreacji to jedno z podstawowych praw człowiek. Place zabaw i inne miejsca spędzania czasu wolnego muszą być dostępne, bezpieczne i przyjazne dla użytkowników – przypomina Rzecznik Praw Dziecka. W wystąpieniu do... więcej...
O myśli pedagogicznej Janusza Korczaka, który jako pierwszy niekonstytucyjny Rzecznik Praw Dziecka upominał się o prawa najmłodszych – do szacunku, miłości i podmiotowego traktowania, rozmawiali uczestnicy sympozjum naukowego „Pedagogika korczakowska we współczesnej... więcej...
Od Rodzinnego pikniku bliskości, czyli spotkania z dziećmi i ich rodzicami na placu zabaw w Parku na Wyspie wizytę w Pile rozpoczął Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak. W spotkaniach z pilskimi dziećmi Rzecznikowi towarzyszyła Janina Zgrzembska – córka Ireny... więcej...
- Kwestie dotyczące sprawowania właściwej opieki w szczególności nad małoletnimi pacjentami pozostają w stałym zainteresowaniu Rzecznika Praw Dziecka. Jak wskazywałem w poprzednich wystąpieniach, aby opieka ta mogła być sprawowana bez przeszkód, niezaprzeczalnie... więcej...
- Doceniając dotychczasowe zaangażowanie resortu oraz służb podległych, mając na uwadze zbliżający się okres wakacyjny, kolejny raz proszę o podjęcie wieloaspektowych i wzmożonych działań, których celem będzie zabezpieczenie praw dzieci wykorzystywanych do żebractwa –... więcej...
12 czerwca br. Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak wystąpił do Ministra Zdrowia Łukasza Szumowskiego w sprawie działań na rzecz zmniejszania i zapobiegania występowaniu problemu otyłości i nadwagi u dzieci i odniesienie się resortu zdrowia do sugestii Prezesa AOTMiT... więcej...
- Rok Ireny Sendlerowej jest rokiem człowieczeństwa i  niech on się nie skończy 31 grudnia 2018 roku – mówiła Janina Zgrzembska, córka Ireny Sendlerowej, kierując swój apel szczególnie do młodzieży. 11 czerwca w Świdnicy na Dolnym Śląsku uroczyście obchodzono Rok Ireny... więcej...
- Irena Sendlerowa działała w czasach, kiedy za pomoc drugiemu człowiekowi groziła śmierć. Dziś nie musimy stawać przed takim wyborem, czy jednak robimy wszystko, co możemy? – pytał Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak podczas IV Międzynarodowego Zjazdu Szkół im. Ireny... więcej...
Dzieci i młodzież - mediatorzy ruszają naprawiać świat. Wierzę w Was i bardzo kibicuję. Macie cudownych rodziców i nauczycieli. Z takim wsparciem o Gdańsku jeszcze nie raz usłyszymy i będzie to dobry przekaz – mówił Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak po spotkaniu w... więcej...
- Bardzo dziękuję za wyróżnienie, zwłaszcza że moją nominację zgłosił prof. Bogusław Śliwerski, Przewodniczący Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN. Najserdeczniej gratuluję wszystkim nagrodzonym i docenionym, szczególnie młodzieży i ich wspaniałym nauczycielom –... więcej...
- Irena Sendlerowa w swoim przekazie, w swoich działaniach była bardzo wiarygodna, prawdziwa w swoim człowieczeństwie i trosce o drugiego człowieka. Za nią stały czyny, konkrety, wynik egzaminu w czasach najtrudniejszych, egzaminu z człowieczeństwa, z przyzwoitości, z... więcej...
- Siódmy finał niezwykle ważnej akcji WOŚP nauki dzieci pierwszej pomocy. Warty wsparcia i poparcia. Dobra robota. Gratuluję i dziękuję – podsumował spotkanie z dziećmi, młodzieżą, nauczycielami i instruktorami Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak. 6 czerwca drużyny... więcej...
Blisko 40 tys. interwencji podjął Rzecznik Praw Dziecka w 2017 roku. 7 czerwca, szczegółową informację o działalności wraz z uwagami o stanie przestrzegania praw dziecka przedstawił członkom połączonych komisji sejmowych: Polityki Społecznej i Rodziny oraz Edukacji,... więcej...
Zgodnie z dyspozycją ustawową Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak już po raz dziesiąty przedstawił Informację o działalności Rzecznika Praw Dziecka, tym razem za rok 2017 oraz Uwagi o stanie przestrzegania praw dziecka. Po wysłuchaniu przez senatorów Informacji i Uwag... więcej...
– Problem, który wyłonił się na kanwie zgłaszanych do Rzecznika Praw Dziecka spraw dotyczy interpretacji obowiązujących przepisów prawa przez organy wydające decyzje w zakresie ustalenia uprawnienia do świadczenia wychowawczego na dzieci umieszczone w zakładach... więcej...
Członkowie senackich Komisji: Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej oraz Nauki, Edukacji i Sportu wysłuchali Informacji o działalności Rzecznika Praw Dziecka w 2017 r. wraz z Uwagami o stanie przestrzegania praw dziecka Zgodnie z Ustawą o Rzeczniku Praw Dziecka,... więcej...
- Występowanie zakażeń w szpitalach jest niebezpieczne dla wszystkich pacjentów, w szczególności jednak wyrażam zaniepokojenie sytuacją hospitalizowanych dzieci – podkreśla Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak w wystąpieniu do Ministra Zdrowia Łukasza Szumowskiego,... więcej...
- Dzieci z FAS nie mają równego startu, wchodzą w życie z obciążeniami zdrowotnymi oraz intelektualnymi, dlatego we wrześniu ubiegłego roku zaproponowałem przepisy prawne, które wywołały dyskusję trwającą kilka miesięcy. Jej efektem jest propozycja edukacyjna, kampania... więcej...
- Spotykamy się w czasie szczególnym, w czasie obchodów wielkich rocznic: stulecia niepodległości,  Roku Ireny Sendlerowej, 50-lecia Orderu Uśmiechu – mówił Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak podczas I Parlamentu Dzieci i Młodzieży w sali im. Adama Mickiewicza... więcej...

Strony