Skip to:

W styczniu 2017 r. Rzecznik Praw Dziecka zarządził kontrolę na kolejowym przejściu granicznym Terespol – Brześć, w celu sprawdzenia, czy dochodzi tam do przypadków zawracania na Białoruś rodzin, które chciały ubiegać się w Polsce o udzielenie ochrony międzynarodowej.... więcej...
Do Rzecznika Praw Dziecka zgłaszają się dzieci i ich rodzice ze skargami na nadmiar zadawanych prac domowych. Uczniowie wskazują, że są przemęczeni, zniechęceni do zajęć szkolnych, nie mogą dostatecznie wypocząć oraz realizować i rozwijać swoich pasji. W dodatku z... więcej...
  Jej Ekscelencja Inga Eriksson Fogh, Ambasador Szwecji była gościem Rzecznika Praw Dziecka Marka Michalaka. Spotkanie dotyczyło działań RPD w polskim systemie ochrony praw dziecka. Rzecznik przybliżył Pani Ambasador problemy, z jakimi najczęściej zwracają się do niego... więcej...
Wielce Szanowni Państwo, zapewne już Państwo zaobserwowali, że Internet staje się, a może wręcz stał się naturalnym środowiskiem dzieci i młodzieży. Komputer, smartfon, tablet towarzyszy młodym ludziom niekiedy od rana do wieczora. Warto przy tym podkreślić, że nowe... więcej...
Rzecznik Praw Dziecka zaniepokojony niebezpiecznym zjawiskiem podejmowania przez dzieci zachowań ryzykownych w Internecie, zwrócił się do Ministra Edukacji Narodowej Anny Zalewskiej o realizację postulatu Rzecznika, ponawianego od 2010 roku, w zakresie profilaktyki... więcej...
16 marca br. Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak wziął udział w inauguracji partnerskiego programu edukacyjnego Fundacji Szczęśliwej Drogi i polskiego oddziału firmy Microsoft dla podopiecznych różnego typu placówek, w tym placówek opiekuńczo-wychowawczych, a także... więcej...
Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak złożył wizytę społeczności Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie, w ramach cyklu spotkań z absolwentami uczelni, którzy w znaczący sposób przyczyniają się do poprawy jakości życia osób z... więcej...
Bezdomne dzieci, małoletni uchodźcy, porwania rodzicielskie, dzieci w mediach, adopcje i dzieci w pieczy instytucjonalnej oraz dzieci w małżeństwach transgranicznych - to główne zagadnienia poruszone podczas oficjalnej wizyty Marka Michalaka w Belgii (13-15 marca).... więcej...
Rzecznik Praw Dziecka, doceniając działalności 15 letniego Tymona Radzika, ucznia III klasy Gimnazjum nr 1 w Zielonej Górze, zgłosił jego kandydaturę do Międzynarodowej Dziecięcej Nagrody Pokojowej 2017. Rzecznik Praw Dziecka wielokrotnie wspierał małoletniego w jego... więcej...
Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak spotkał się z przedstawicielami zarządu Porozumienia Pracodawców Ochrony Zdrowia – Bożeną Janicką oraz Jarosławem Królem. Podczas spotkania poruszono aktualne problemy dotyczące opieki zdrowotnej nad dziećmi w Polsce. Dyskutowano m.... więcej...
Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak spotkał się z Anną-Carin Öst, przedstawicielem Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych do spraw Uchodźców (UNHCR) w Polsce, aby omówić sytuację małoletnich cudzoziemców. Podczas rozmowy - w szczególności - poruszono problemy z... więcej...
Los chorych na pęcherzowe oddzielanie naskórka (EB) - w szczególności tych najmłodszych - nieustanie leży na sercu Rzecznika Praw Dziecka. W ślad za wystąpieniami generalnymi do MZ w sprawach najważniejszych dla pacjentów, Marek Michalak zaprosił do Warszawy, tych,... więcej...
7 marca br. Rzecznik Praw Dziecka odwiedził południową Wielkopolskę. Najpierw spotkał się z uczniami Zespołu Szkół w Wielowsi (gmina Sieroszowice), następnie w III Liceum Ogólnokształcącym w Ostrowie Wielkopolskim wziął udział w otwarciu Centrum Mediacji Rówieśniczej... więcej...
Regulaminy, które nie przewidują odpowiedzialności przedsiębiorcy za bezpieczeństwo dziecka, stwarzające zagrożenia zabawki i urządzenia - to wyniki kontroli sal zabaw. UOKiK, Inspekcja Handlowa i Rzecznik Praw Dziecka wspólnie przygotowali zalecenia dla rodziców i... więcej...
- Stworzyliśmy świetnie funkcjonujące społeczeństwo obywatelskie, które nigdy nie zapomina o tych, którzy potrzebują pomocy – mówił Jerzy Owsiak podczas uroczystości podsumowującej 25. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Wśród osób wyróżnionych przez Fundacje... więcej...
Proponowane przez Ministra Zdrowia zmiany w organizacji podstawowej opieki zdrowotnej będą miały negatywne konsekwencje dla zabezpieczenia potrzeb zdrowotnych dzieci - konsekwentnie przekonuje Rzecznik Praw Dziecka. Marek Michalak wielokrotnie zwracał na to uwagę... więcej...
Procedury przesłuchania dzieci - ofiar i dzieci - świadków były głównym tematem Dorocznego Spotkania Rzeczników Praw Dziecka Krajów Bałtyckich i Polski, które odbyło się w dniach 1-2 marca na Łotwie. W Rydze spotkali się Rzecznicy Praw Dziecka z Litwy, Łotwy, Polski... więcej...
W lutym 2017 r. Marek Michalak objął honorowym patronatem 26 przedsięwzięć, których cele związane są ściśle z ustawowymi zadaniami Rzecznika Praw Dziecka. Każdego roku RPD wspiera prawie 300 takich wydarzeń. Wykaz wydarzeń objętych honorowym patronatem Rzecznika Praw... więcej...
Rzecznik Praw Dziecka z urzędu podjął sprawę czwórki małoletnich, o opiekę nad którymi - po śmierci matki - starał się ich pełnoletni brat. 24 lutego Sąd Rejonowy w Przemyślu przychylił się do wniosków Rzecznika Praw Dziecka i ustanowił 21-letniego Mateusza kuratorem... więcej...
Sejm znowelizował kodeks karny. Wyższe kary za przestępstwa wobec dzieci oraz kary za brak reakcji na najcięższe przestępstwa popełniane wobec dzieci wkrótce staną się faktem. O takie zmiany w przepisach zabiegał Rzecznik Praw Dziecka. Nowego znaczenia nabiera... więcej...

Strony