Skip to:

- Na tle dyskusji o potrzebie reformy wymiaru sprawiedliwości i stanie praworządności w Polsce, chciałbym zwrócić uwagę Pana Ministra na potrzebę reformy sądownictwa rodzinnego – apeluje Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak do Ministra Sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry... więcej...
24 lipca 2017 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak ponownie zwrócił się do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Mariusza Błaszczaka w sprawie pełniejszego zabezpieczenia praw małoletnich cudzoziemców, którzy w poszukiwaniu ochrony międzynarodowej stawiają... więcej...
Sejmowa Komisja zdrowia 19 lipca 2017 roku jednogłośnie opowiedziała się za projektem ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami korzystania z solarium. O wprowadzenie prawnego zakazu korzystania z solariów przez małoletnich od 2009 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek... więcej...
O uszczelnienie systemu monitorowania losów dziecka Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak zabiega od wielu lat. Do tej pory realizacji doczekały się postulaty RPD o wprowadzenie Książeczki Zdrowia Dziecka – jako państwowego dokumentu medycznego oraz wprowadzenie m.in.... więcej...
Medycyna nie tylko leczy, ale pozwala też dzieciom i młodzieży rozwijać talenty oraz realizować marzenia. Muzyka może być formą terapii – dowodzi tego Międzynarodowy Festiwal Muzyczny dla Dzieci, Młodzieży i Dorosłych „Ślimakowe Rytmy”, który promuje osiągnięcia... więcej...
Skauci, wolontariusze i muzycy z Palestyny, którzy odwiedzili Polskę dzięki staraniom księdza Marcina Schmidta, do niedawna misjonarza w Chile, a obecnie współpracownika Caritas Polska, spotkali się z Rzecznikiem Praw Dziecka Markiem Michalakiem. W siedzibie Caritasu... więcej...
Rzecznik Praw Dziecka w wystąpieniu generalnym do Prezesów Sądów Apelacyjnych zwraca się  o podjęcie działań w celu zagwarantowania sprawnego prowadzenia postępowań o uregulowanie sytuacji dziecka oraz uwrażliwienie wszystkich sędziów orzekających w sprawach rodzinnych... więcej...
Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak ponownie pyta Ministra Sprawiedliwości Zbigniewa Ziobrę, czy Ministerstwo podejmuje działania, które przyczyniłyby się do szerszego wykorzystania mediacji w sprawach dotyczących tzw. „międzynarodowych uprowadzeń rodzicielskich”. Do... więcej...
Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak zwrócił się do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy z prośbą o rozważenie możliwości podjęcia prac legislacyjnych zmierzających do nowelizacji Kodeksu cywilnego, co pozwoliłoby rozwiązać problem braku należytej ochrony... więcej...
13 lipca wchodzą w życie przepisy zapewniające lepszą, prawnokarną ochronę dzieci przed najcięższymi przestępstwami. Kary dla przestępców będą nie tylko surowsze ale przede wszystkim przepisy wprowadzają prawny obowiązek zawiadamiania organów ścigania przez osoby,... więcej...
Rzecznik Praw Dziecka ponownie zaapelował do Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie uregulowania wykonywania zawodu psychologa. Marek Michalak pyta Elżbietę Rafalską, czy resort zapoznał się z ustaleniami końcowymi Komisji Europejskiej w sprawie... więcej...
11 lipca 2017 r. Rzecznik Praw Dziecka spotkał się z autorkami projektu standardów diagnozy psychologicznej w edukacji dla psychologów pracujących w poradniach psychologiczno-pedagogicznych. Marek Michalak podjął współpracę z prof. zw. dr hab. Grażyną Krasowicz-Kupis z... więcej...
Jak wygląda dzień pracy Rzecznik Praw Dziecka w Polsce, ile i jakie sprawy podejmuje, oraz jak jest umocowany prawnie jego urząd? – to tylko niektóre z wielu pytań, jakie padły  11 lipca 2017 r. podczas spotkania Rzecznika Praw Dziecka ze studentami z różnych stron... więcej...
Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak ponownie wystąpił do Ministra Zdrowia Konstantego Radziwiłła o podjęcie intensywnych działań legislacyjnych i innych, zmierzających do skutecznej ochrony małoletnich przed niebezpiecznymi substancjami psychoaktywnymi, tzw.... więcej...
Od kwietnia do czerwca 2017 r. Marek Michalak objął honorowym patronatem 91 przedsięwzięcia, których cele związane są ściśle z ustawowymi zadaniami Rzecznika Praw Dziecka. Każdego roku RPD wspiera niemal 300 takich wydarzeń.   Wykaz wydarzeń objętych honorowym... więcej...
Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak po raz kolejny włączył się w akcję „Tornister Pełen Uśmiechów”, organizowaną przez Caritas Polska. Szkolne wyprawki, książki i pluszaki trafią do: Amelii (12 lat), Dawida (15 lat), Eryka (13 lat), Marcina (10 lat), i Oliwii (9 lat... więcej...
Od lat pod patronatem Rzecznika Praw Dziecka odbywa się Konkurs im. Haliny Skrobiszewskiej, który wyłania aktualną Listę Skarbów Muzeum Książki Dziecięcej. Ewa Gruda, kierowniczka Muzeum Książki Dziecięcej odwiedziła Marka Michalaka 6 lipca br., by podsumować... więcej...
6 lipca 2017 r. gościem Rzecznika Praw Dziecka Marka Michalaka była pani dr Ester di Napoli z biura włoskiego Rzecznika Praw Dziecka. Spotkanie miało na celu zapoznanie włoskiego gościa z zakresem kompetencji i działań polskiego Rzecznika Praw Dziecka, oraz omówienie... więcej...
Pod patronatem Rzecznika Praw Dziecka Marka Michalaka opublikowana została II edycja raportu o sytuacji młodych Polaków – „Dzieci się liczą 2017”, przygotowanego przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę. Prezentacja raportu odbyła się 5 lipca w siedzibie Polskiej Agencji... więcej...
5 lipca br. Rzecznik Praw Dziecka był gościem senackiej Komisja Nauki, Edukacji i Sportu. Marek Michalak przedstawił senatorom Informację o działalności Rzecznika Praw Dziecka w 2016 r. wraz z Uwagami o stanie przestrzegania praw dziecka. Zgodnie z Ustawą o Rzeczniku... więcej...

Strony