Skip to:

Niespełna sześć tygodni pozostało do rozpoczęcia uroczystych obchodów Ogólnopolskiego Dnia Praw Dziecka w Brzegu na Opolszczyźnie (14-20 listopada). W Warszawie, pod przewodnictwem Rzecznika Praw Dziecka Marka Michalaka i Burmistrza Brzegu Jerzego Wrębiaka, obradował... więcej...
O przestrzeganiu praw dzieci zmagających się z różnymi niepełnosprawnościami oraz współpracy w celu upowszechniania tych praw – rozmawiali Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak i Piotr Pawłowski, założyciel i prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Integracji oraz Fundacji... więcej...
Spotkania w Fundacji Gajusz oraz w Centrum Dialogu im. Marka Edelmana stanowiły cel wizyty Rzecznika Praw Dziecka w Łodzi (10 października). Fundacja Gajusz pomaga nieuleczalnie chorym dzieciom zapewniając im opiekę hospicyjną w ramach domowego i stacjonarnego... więcej...
Depresja poporodowa dotyka nawet 30 proc. kobiet. – To nie kaprys, ale choroba, która nie pozwala matce na świadome przeżywanie macierzyństwa i negatywnie wpływa na dziecko – uważa Rzecznik Praw Dziecka i pyta resort zdrowia, czy i jak zamierza zająć się problemem. W... więcej...
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie uwzględnił skargę Rzecznika Praw Dziecka i uchylił decyzję o odmowie przyznania świadczenia 500+ cudzoziemce, której nadano status uchodźcy. – To prawdopodobnie pierwsze orzeczenie, które dotyczy prawa uchodźców do uzyskania... więcej...
Publikacja prof. UKSW dr hab. Zbigniewa Stawrowskiego pt. „Klaps jako imperatyw kategoryczny" jest wyrazem subiektywnych poglądów, nie zaś stanowiskiem uczelni – pisze ks. prof. dr hab. Stanisław Dziekoński, Rektor Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w... więcej...
7 października Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego zainaugurował Rok Akademicki 2016/2017. W uroczystościach w Auli im. Jana Pawła II udział wziął Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak. Inaugurację roku szkolnego rozpoczęła Msza św. koncelebrowana w kościele... więcej...
Uczestnicy policyjnego programu profilaktyki uzależnień „Profilaktyka a Ty” (PaT) z obawą spoglądają w przyszłość, czując się zaniedbani przez jednostkę nadzorującą, czyli Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. – Ta młodzież często zapobiega niepożądanym... więcej...
Wszelkie zmiany dotyczące ustroju szklonego powinny być przeprowadzane z niezwykłą rozwagą oraz w tempie umożliwiającym dokonanie pogłębionej analizy skutków proponowanych rozwiązań – uważa Rzecznik Praw Dziecka.  - Z niepokojeniem obserwuję, że działania resortu w tym... więcej...
We wrześniu 2016 r. Marek Michalak objął honorowym patronatem 23 przedsięwzięcia, których cele związane są ściśle z ustawowymi zadaniami Rzecznika Praw Dziecka. Każdego roku RPD wspiera ponad 200 takich wydarzeń. Wykaz wydarzeń objętych honorowym patronatem Rzecznika... więcej...
- Irena Sendlerowa byłaby dumna z młodych ludzi z waszego miasta – mówił w Zielonej Górze Rzecznik Praw Dziecka. Marek Michalak w towarzystwie m.in. Janiny Zgrzembskiej, córki Ireny Sendlerowej, wziął udział w uroczystościach poświęconych „Sprawiedliwej wśród Narodów... więcej...
3 października br. Rzecznik Praw Dziecka uczestniczył w uroczystej inauguracji roku akademickiego 2016/2017 w najstarszej uczelni o profilu pedagogicznym w Polsce - Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie. W wystąpieniu okolicznościowym... więcej...
- Skala nierówności w edukacji jest zbyt duża, szczególnie dotykając dzieci ubogich, należących do mniejszości etnicznych i z niepełnosprawnościami – uważają członkowie Europejskiej Sieci Rzeczników Praw Dziecka (ENOC). Stanowisko ekspertów 41 instytucji z 34 krajów (... więcej...
W dniach 1-2 października br., w Sokołowie Podlaskim odbył się V Mazowiecki Przystanek Programu PaT – Profilaktyka a Ty. W Gali Finałowej podsumowującej wydarzenie uczestniczył Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak. Przystanek PaT to spotkanie młodych osób, które... więcej...
W Warszawie rozpoczął się Międzynarodowy Festiwal Teatrów dla Dzieci i Młodzieży „KORCZAK”. Organizatorem wydarzenia jest Polski Ośrodek Międzynarodowego Stowarzyszenia Teatrów Dla Dzieci i Młodzieży ASSITEJ. Festiwal odbywa się pod patronatem Rzecznika Praw Dziecka.... więcej...
1 października br. Rzecznik Praw Dziecka wziął udział w akcji charytatywnego malowania aniołów. Figurki, które przygotowali również m.in. Michał Wiśniewski, Michał Milowicz, Marcin Cejrowski zostaną zlicytowane, a ich dochód wspomoże dzieci objęte opieką Fundacji... więcej...
Caritas Polska po raz 15. rozdał nagrody za wrażliwość na potrzeby osób ubogich. Podczas Gali "Ubi Caritas" Marek Michalak wręczył organizacji Odznakę Honorową za Zasługi dla Ochrony Praw Dziecka INFANTIS DIGNITATIS DEFENSORI. - W sposób szczególny powinniśmy pamiętać... więcej...
- Depresja poporodowa ma twarz kobiety, ale w tle słychać gorzki płacz dziecka. Trzeba zrobić wszystko, aby zapobiec dramatom ich obojga - mówił Rzecznik Praw Dziecka podczas konferencji inaugurującej 3. edycję kampanii „Twarze depresji. Nie oceniam. Akceptuję” (30... więcej...
Rzecznik Praw Dziecka wyraża zaniepokojenie, czy wprowadzenie zmian w systemie oświaty, dotyczących obowiązku szkolnego, nie prowadzi do odwrócenia korzystnego trendu zwiększającego wczesny dostęp do edukacji dzieci z rodzin ubogich oraz z obszarów wiejskich.... więcej...
96 proc. uczniów Niepublicznej Szkoły Podstawowej nr 81 w Warszawie zna prawa dziecka i potrafi wymienić przynajmniej jedno z nich – wynika z przeprowadzonej ankiety. 29 września dzieci omówiły szczegóły kwestionariusza w towarzystwie Rzecznika Praw Dziecka Marka... więcej...

Strony