Skip to:

11 marca 2015 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak wziął udział w inauguracji „Akademii Rodziców” pt. „Jak odkrywać i rozwijać talenty naszych dzieci”. Spotkanie odbyło się w Szkole Podstawowej nr 23 we Włocławku, a jego inicjatorką była Poseł Domicela Kopaczewska... więcej...
10 marca 2015 r. Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak zwrócił się do Głównego Inspektora Sanitarnego Marka Posobkiewicza w sprawie szczepień ochronnych i zabezpieczenia dzieci przed chorobami zakaźnymi. W wystąpieniu Rzecznik Praw Dziecka zwrócił przede wszystkim uwagę... więcej...
25 lutego 2015 r. Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak zwrócił się do Ministra Pracy i Polityki Społecznej Władysława Kosiniaka-Kamysza o podjęcie pilnych działań mających na celu zagwarantowanie realizacji praw dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej. Analiza spraw... więcej...
6 marca 2015 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak wystąpił do Ministra Sprawiedliwości Cezarego Grabarczyka z wnioskiem o podjęcie działań ograniczających zjawisko tzw. „porwań rodzicielskich”. Z analizy spraw napływających do Rzecznika Praw Dziecka wynika, że... więcej...
2 marca 2015 r. Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak przekazał Minister Edukacji Narodowej Joannie Kluzik-Rostkowskiej opracowane w Biurze Rzecznika Praw Dziecka propozycje standardów pobytu dzieci i młodzieży w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych oraz młodzieżowych... więcej...
27 lutego 2015 r. Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak ponownie zwrócił się do Ministra Pracy i Polityki Społecznej Władysława Kosiniaka–Kamysza o podjęcie działań, zmierzających do jak najszybszej ratyfikacji III Protokołu Fakultatywnego do Konwencji o Prawach Dziecka... więcej...
"Bartoszewski, bój się Boga! Co ty wyrabiasz?!” – to jedyna reprymenda, którą  Minister Władysław Bartoszewski dyscyplinował syna, ale nigdy nie uderzył własnego dziecka.  Jak sam przyznaje nigdy jako dziecko nie był bity i sam też nie stosował przemocy jako metody... więcej...
27 lutego 2015 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak po raz kolejny spotkał się z Prezesem Narodowego Funduszu Zdrowia Tadeuszem Jędrzejczykiem. Zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami kontynuowano analizę wskazań i możliwości poprawy opieki stomatologicznej nad... więcej...
26 lutego 2015 r. Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak spotkał się z Konsultantem krajowym ds. pediatrii prof. Teresą Jackowską oraz Zachodniopomorskim Konsultantem wojewódzkim ds. onkologii i hematologii dziecięcej prof. dr hab. n. med. Jarosławem Peregud-Pogorzelskim... więcej...
26 lutego 2015 r. Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak spotkał się z Julkiem Łysiakiem, uczniem Zespołu Szkół nr 4 „Łejery”  z Poznania. Dziesięcioletni Julek zainspirowany wizytą Rzecznika Praw Dziecka w swojej szkole, postanowił napisać książkę o ludziach, którzy... więcej...
26 lutego 2015 r. Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak, zwrócił się do Przewodniczącego Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży Sejmu RP Piotra Baucia o podjęcie inicjatywy ustawodawczej zmierzającej do wprowadzenia zmian w ustawie – Karta Nauczyciela, umożliwiających... więcej...
25 lutego 2015 r. Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak ponownie poinformował Ministra Edukacji Narodowej Joannę Kluzik-Rostkowską o nieprawidłowościach w funkcjonowaniu specjalnych ośrodków wychowawczych, domagając się pilnego podjęcia działań w tym zakresie. Wyraził... więcej...
25 lutego 2015 r., Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak ponownie zwrócił się do Ministra Zdrowia Bartosza Arłukowicza, o wprowadzenie zakazu korzystania z solariów przez osoby niepełnoletnie. Zdaniem Rzecznika, rosnąca liczba zachorowań młodych ludzi na nowotwory skóry... więcej...
Projekt zmian ustawy o prawach pacjenta określający książeczkę zdrowia dziecka jako zewnętrzny dokument medyczny, stanowiący własność rodzica trafił do Sejmu RP. Nowelizacja ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta umożliwi jej wprowadzenie. O to, by... więcej...
24 lutego 2015 r. Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak zwrócił się do Ministra Zdrowia Bartosza Arłukowicza i Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia Tadeusza Jędrzejczyka w sprawie dostępu dzieci i młodzieży do opieki stomatologicznej. Rzecznik Praw Dziecka wskazał, że... więcej...
23 lutego 2015 r. Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak spotkał się z Prezesem Zarządu Stowarzyszenia Chorych na Mukopolisacharydozę (MPS) i Choroby Rzadkie Teresą Matulką. W spotkaniu uczestniczył także podopieczny Stowarzyszenia, 11-letni Kuba wraz ze swoją mamą.... więcej...
23 lutego 2015 r. Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak zwrócił się po raz kolejny do Ministra Edukacji Narodowej Joanny Kluzik-Rostkowskiej o pilne wprowadzenie zmian w uregulowaniach prawnych określających tryb postępowania dyscyplinarnego wobec nauczycieli. Z uwagi... więcej...
19 lutego 2015 roku w Sejmie Rzeczypospolitej Polskiej odbyły się pierwsze czytania dwóch senackich projektów aktów normatywnych, ustawy o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz ustawy o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz ustawy – Kodeks... więcej...
19 lutego 2015 r. Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak zwrócił się do Ministra Zdrowia Bartosza Arłukowicza w sprawie wyceny świadczenia w zakresie rehabilitacji ogólnoustrojowej w warunkach stacjonarnych dla dzieci. Ordynatorzy oddziałów rehabilitacji dziecięcej,... więcej...
Rzecznik Praw Dziecka po raz kolejny włączył się w organizowany przez Ministerstwo Sprawiedliwości „Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem”. W dniach 23-28 lutego 2014 roku w Biurze Rzecznika Praw Dziecka prowadzone będą dodatkowe dyżury, podczas których... więcej...

Strony