Skip to:

Rzecznik Praw Dziecka ponownie apeluje do Ministra Zdrowia o wprowadzenie rozwiązań umożliwiających bardziej przyjazne i skuteczne leczenie dzieci z chorobą Leśniowskiego – Crohna oraz dzieci chorych na wrzodziejące zapalenie jelita grubego. W wystąpieniu generalnym... więcej...
28 września br. Rzecznik Praw Dziecka spotkał się z rodzicami dzieci poczętych metodą in vitro. Rodzice poprosili Marka Michalaka o wsparcie w walce przeciwko dyskryminacji ich dzieci. 23 września do Rzecznika trafił list otwarty podpisany przez rodziców oraz bliskich... więcej...
Rzecznik Praw Dziecka nadal otrzymuje sygnały o braku zabezpieczenia finansowego działalności ośrodków adopcyjnych. Pilnej pomocy potrzebuje kilka ośrodków w Wielkopolsce. Marek Michalak ponownie zwrócił się do Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej o... więcej...
Rzecznik Praw Dziecka ponownie zwrócił się do Ministra Infrastruktury i Budownictwa z pytaniem o to, kiedy dzieci i młodzież posiadające polskie obywatelstwo, ale uczące się za granicą, będą mogły podróżować po kraju komunikacją zbiorową kupując bilet ulgowy. Problem... więcej...
W toku prac nad nowelizacją ustawy o cudzoziemcach Rzecznik Praw Dziecka przedstawił MSWiA propozycje, które mają na celu skuteczniejsze zabezpieczenie praw małoletnich cudzoziemców. W ocenie Marka Michalaka istotne jest wprowadzenie do przepisów o zezwoleniu na pobyt... więcej...
- Żadne badania nie dowodzą pozytywnego wpływu bicia na rozwój dzieci, a artykuł prof. Zbigniewa Stawrowskiego nawołuje do łamania prawa – przekonują uczestnicy IX Zjazdu Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego. Jednoznaczne stanowisko podpisane przez 116 autorytetów... więcej...
Rzecznik Praw Dziecka ponownie zwrócił się do Głównego Inspektora Sanitarnego Marka Posobkiewicza o przedstawienie szczegółowych informacji dotyczących żywienia dzieci w placówkach edukacyjnych, po zmianach, które wprowadzono 1 września 2015 r. Marek Michalak pyta m.... więcej...
26 września br. Rzecznika Praw Dziecka odwiedziła blisko 50 osobowa grupa Młodzieżowych Wolontariuszy Towarzystwa Przyjaciół Dzieci z Legnicy wraz z opiekunami. Spotkanie z Markiem Michalakiem było jednym z punktów bogatego programu wizyty w Warszawie. Dzieci i... więcej...
Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak z urzędu podjął interwencję w sprawie sześciorga dzieci, które decyzją łódzkiego sądu miały zostać odebrane spod opieki ojca i umieszczone w placówce opiekuńczo-wychowawczej. Rzecznik, działając na prawach przysługujących... więcej...
Rzecznik Praw Dziecka, Marek Michalak uczestniczy w dorocznym zjeździe Europejskiej Sieci Rzeczników Praw Dziecka (ENOC) w Wilnie. Gospodarzem spotkania jest Pani Edita Žiobienė, Rzecznik Praw Dziecka Republiki Litewskiej. Tegoroczne spotkanie ENOC poświęcone zostało... więcej...
Kochani, Jan Paweł II, Franciszek, Matka Teresa, Królowa Sylwia, Dalajlama XIV, Irena Sendlerowa, Nelson Mandela, Astrid Lindgren, Jacek Kuroń, Piotr Fronczewski, Jerzy Stuhr czy Anna Dymna – co łączy te osoby? Wszystkie zostały uhonorowane Orderem Uśmiechu –... więcej...
Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak wziął udział w uroczystym otwarciu XVIII Kongresu Stowarzyszenia Sędziów Rodzinnych w Polsce. Tegoroczne spotkanie odbyło się pod hasłem „Sądownictwo rodzinne – aktualne problemy i wyzwania” Przemoc w wychowaniu dzieci, mediacja... więcej...
Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak gościł na III Festiwalu Zespołów Dziecięcych „Piosenka, Uśmiech i My”, zorganizowanym przez Fundację Muzyczny Krąg w warszawskim Amfiteatrze Bemowo III edycja Festiwalu Zespołów Dziecięcych „Piosenka, Uśmiech i My” przyniosła wiele... więcej...
20 listopada odbędą się drugie już obchody Ogólnopolskiego Dnia Praw Dziecka, ustanowionego przez Sejm RP na wniosek Rzecznika Praw Dziecka. Z tej okazji RPD ogłosił konkurs na miasto gospodarza tegorocznych obchodów. Po zapoznaniu z się nadesłanymi zgłoszeniami, Marek... więcej...
Drodzy i Szanowni, przypadający 20 września Ogólnopolski Dzień Przedszkolaka na stałe wpisał się w kalendarz ważnych świąt obchodzonych wspólnie przez dzieci, rodziców i nauczycieli. To ważny dzień, który dla dzieci jest okazją do świętowania, zabawy i radości z bycia... więcej...
Pod tym hasłem ruszyła kampania społeczna Dyżurnet.pl – wyspecjalizowanego punktu kontaktowego przyjmującego zgłoszenia o nielegalnych treściach pojawiających się w Internecie. Jej celem jest zwrócenie uwagi na problem tragicznych skutków, jakie niesie za sobą... więcej...
14 września Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak gościł w swoim biurze z 50 dzieci z Przedszkola nr 50 w Warszawie. Spotkanie zostało zorganizowane w ramach obchodzonego w przedszkolu Tygodnia Praw Dziecka. Oba spotkania rozpoczęły się od warsztatów mających na celu... więcej...
Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak w wystąpieniu do Wiceprezesa Rady Ministrów, Ministra Rozwoju Mateusza Morawieckiego zwrócił uwagę na problem nierównego traktowania dzieci w zakresie sposobu przyznawania uczniom stypendium za bardzo dobre wyniki w nauce. Zgodnie z... więcej...
13 września Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak gościł w swoim biurze uczniów z Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych w Lubiniu. Spotkania z Rzecznikiem to tradycyjny element upowszechniania praw dziecka. Uczniowie z całej Polski odwiedzają Marka Michalaka, aby... więcej...
Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak spotkał się z Konsulem Generalnym RP w Kolonii Janem Sobczakiem aby omówić sytuację dzieci obywateli polskich przebywających w Niemczech. Podczas rozmowy w szczególności poruszono problemy związane z interwencjami Urzędu ds.... więcej...

Strony