Skip to:

 „Masz prawo do mediacji” to tytuł konferencji zorganizowanej przez Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Dziecku i Rodzinie w Częstochowie, w której 18 października br. uczestniczył Rzecznik Praw Dziecka. W Częstochowie Marek Michalak spotkał się również z uczniami I LO oraz... więcej...
Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak spotkał się prof. Markiem Berhneim'em, badaczem Janusza Korczaka z USA. Prof. Mark Bernheim jest autorem książki „Father of the Orphans", biografii Janusza Korczaka skierowanej do młodzieży. Marka Michalaka odwiedził w związku z... więcej...
Rzecznik Praw Dziecka ponownie zwraca uwagę na opóźnienia realizacji postanowień sądów zobowiązujących osoby uzależnione od alkoholu do poddawania się leczeniu w stacjonarnym zakładzie lecznictwa odwykowego.   W marcu br. Marek Michalak przekonywał resort zdrowia, że... więcej...
Wszystko wskazuje, że będzie nowy rekord w jednoczesnym prowadzeniu resuscytacji krążeniowo – oddechowej! W towarzystwie Rzecznika Praw Dziecka Marka Michalaka, próbę pobicia rekordu podjęli uczestnicy akcji zorganizowanej przez Fundację Wielkiej Orkiestry Świątecznej... więcej...
13 października br. zakończył pracę Zespół do opracowania standardów procesów adopcyjnych, powołany przy Rzeczniku Praw Dziecka. Dokument, który jest efektem tych prac, zostanie zaprezentowany w niedługim czasie. W pracach brali udział m. in. eksperci RPD oraz resortu... więcej...
13 października w Biurze Rzecznika Praw Dziecka zakończyła się dwudniowa konferencja szkoleniowa „Przestrzeganie praw dziecka i ucznia w praktyce szkolnej”. W wydarzeniu wzięło udział ok. 50 przedstawicieli szkół z całego kraju. Współorganizatorem konferencji był... więcej...
Piosenkarka Katarzyna Stankiewicz oraz dziennikarka Katarzyna Stoparczyk, dołączyły do grona Ambasadorów kampanii społecznej Rzecznika Praw Dziecka „Reaguj na przemoc wobec dzieci. Masz Prawo”. Nowe Ambasadorki kampanii - od lat - wspierają działalność Rzecznika Praw... więcej...
W Warszawie zakończył się Międzynarodowy Festiwal Teatrów dla Dzieci i Młodzieży „KORCZAK”. Organizatorem wydarzenia jest Polski Ośrodek Międzynarodowego Stowarzyszenia Teatrów Dla Dzieci i Młodzieży ASSISTEJ. Dla Rzecznika Praw Dziecka, pod którego honorowym... więcej...
Nauczyciele, Wychowawcy i Pracownicy Oświaty Rozumny wychowawca nie dąsa się, że nie rozumie dziecka, ale rozmyśla, poszukuje, wypytuje dzieci. One go pouczą, by ich nie urażał zbyt dotkliwie – byle chciał się uczyć – to myśl pedagogiczna wybitnego Janusza Korczaka,... więcej...
Porozumienie RPD i GIODO Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak i Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych dr Edyta Bielak-Jomaa podpisali oficjalne porozumienie o współpracy na rzecz poprawy stanu przestrzegania ochrony danych osobowych, ze szczególnym... więcej...
- Prawa dziecka i mediacje mają wspólny mianownik – szacunek. Bez niego trudno o skuteczną realizację praw i porozumienie – mówił Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak podczas spotkania z grupą dzieci z Polski i Ukrainy, które wspólnie biorą udział w projekcie... więcej...
Niespełna sześć tygodni pozostało do rozpoczęcia uroczystych obchodów Ogólnopolskiego Dnia Praw Dziecka w Brzegu na Opolszczyźnie (14-20 listopada). W Warszawie, pod przewodnictwem Rzecznika Praw Dziecka Marka Michalaka i Burmistrza Brzegu Jerzego Wrębiaka, obradował... więcej...
O przestrzeganiu praw dzieci zmagających się z różnymi niepełnosprawnościami oraz współpracy w celu upowszechniania tych praw – rozmawiali Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak i Piotr Pawłowski, założyciel i prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Integracji oraz Fundacji... więcej...
Spotkania w Fundacji Gajusz oraz w Centrum Dialogu im. Marka Edelmana stanowiły cel wizyty Rzecznika Praw Dziecka w Łodzi (10 października). Fundacja Gajusz pomaga nieuleczalnie chorym dzieciom zapewniając im opiekę hospicyjną w ramach domowego i stacjonarnego... więcej...
Depresja poporodowa dotyka nawet 30 proc. kobiet. – To nie kaprys, ale choroba, która nie pozwala matce na świadome przeżywanie macierzyństwa i negatywnie wpływa na dziecko – uważa Rzecznik Praw Dziecka i pyta resort zdrowia, czy i jak zamierza zająć się problemem. W... więcej...
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie uwzględnił skargę Rzecznika Praw Dziecka i uchylił decyzję o odmowie przyznania świadczenia 500+ cudzoziemce, której nadano status uchodźcy. – To prawdopodobnie pierwsze orzeczenie, które dotyczy prawa uchodźców do uzyskania... więcej...
Publikacja prof. UKSW dr hab. Zbigniewa Stawrowskiego pt. „Klaps jako imperatyw kategoryczny" jest wyrazem subiektywnych poglądów, nie zaś stanowiskiem uczelni – pisze ks. prof. dr hab. Stanisław Dziekoński, Rektor Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w... więcej...
7 października Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego zainaugurował Rok Akademicki 2016/2017. W uroczystościach w Auli im. Jana Pawła II udział wziął Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak. Inaugurację roku szkolnego rozpoczęła Msza św. koncelebrowana w kościele... więcej...
Uczestnicy policyjnego programu profilaktyki uzależnień „Profilaktyka a Ty” (PaT) z obawą spoglądają w przyszłość, czując się zaniedbani przez jednostkę nadzorującą, czyli Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. – Ta młodzież często zapobiega niepożądanym... więcej...
Wszelkie zmiany dotyczące ustroju szklonego powinny być przeprowadzane z niezwykłą rozwagą oraz w tempie umożliwiającym dokonanie pogłębionej analizy skutków proponowanych rozwiązań – uważa Rzecznik Praw Dziecka.  - Z niepokojeniem obserwuję, że działania resortu w tym... więcej...

Strony