Skip to:

Młodzi ludzie z Francji przyjechali na wizytę studyjną do ojczyzny Janusza Korczaka. Rzecznika Praw Dziecka Marka Michalaka odwiedzili, aby zapoznać się z polskimi rozwiązaniami w dziedzinie ochrony praw dziecka. Wizyta studentów była doskonałą okazją do wymiany... więcej...
- Dane sprawozdawcze z jednego miesiąca 2018 r., którymi dysponuje Centrala NFZ nie pozwalają na wyciągnięcie jednoznacznych wniosków dotyczących zasadności przyjętego rozwiązania finansowania krótkich hospitalizacji zachowawczych. Przedmiotowe zagadnienie będzie... więcej...
- Z przykrością stwierdzam, że coraz wyraźniej obserwuję narastające zaniepokojenie rodziców i uczniów oraz nauczycieli związane z dostępem do wybranych szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych, a szczególnie liceów lub atrakcyjnych techników, w roku szkolnym 2019/... więcej...
Jakie są kary za nieprzestrzeganie praw dziecka?, czy liczba spraw, w których potrzebna jest interwencja Rzecznika z roku na rok wzrasta, czy maleje? Czy granie na telefonach w szkole jest dobre? – to tylko kilka z pytań, które uczniowie Szkoły Podstawowej nr 103 w... więcej...
Pomoc psychologiczna, medyczna, socjalna i prawna pod jednym dachem – tak będzie funkcjonowało otwarte 9 kwietnia w Warszawie Centrum Pomocy Dzieciomuruchomione przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę. W uroczystym otwarciu obok Rzecznika Praw Dziecka Marka Michalaka... więcej...
- Rodzice, którym rodzi się dziecko i rodzice przysposabiający dziecko, odpowiednio z chwilą narodzin dziecka i przysposobienia dziecka znajdują się w takiej samej sytuacji. W związku z tym powinni być jednakowo traktowani w dostępie do świadczenia jakim jest... więcej...
Rzecznik Praw Dziecka złożył w Senacie RP i Sejmie RP Informację o działalności RPD w 2017 r. oraz Uwagi o stanie przestrzegania praw dziecka. Dokument w sposób kompleksowy obrazuje sytuację dzieci w Polsce oraz wskazuje obszary koniecznych zmian w zakresie ochrony... więcej...
Życzę, by nadchodzące Święta Wielkiej Nocy przyniosły radość oraz wzajemną życzliwość. To czas pełen nadziei, miłości, a także wiosennego nastroju, serdecznych spotkań w gronie rodziny i wśród przyjaciół. Ciepłych i rodzinnych Świąt Wielkanocnych, żeby każde dziecko... więcej...
Zaniepokojenie Rzecznika Praw Dziecka wzbudziły ostatnie doniesienia o trudnościach rodziców z uzyskaniem od lekarzy zleceń na wyroby medyczne dla dzieci chorych na cukrzycę typu 1. W związku z tym Rzecznik wystąpił do Prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej o analizę... więcej...
- Miejsce magiczne, przestrzeń dla dzieci, mocno akcentująca podmiotowość najmłodszych. Mądrzy dorośli - kompetentni i dyskretnie obecni. Myślenie i działanie Korczakiem oraz praca z patronem na najwyższym poziomie. Gratuluję i dziękuję - mówił Marek Michalak 23 marca... więcej...
- Fantastyczna platforma spotkania czytelników, autorów i wydawców. Dobra energia, ciekawa oferta, zachęta do podróży w krainę książki – tak Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak podsumował odbywające się w weekend w Poznaniu Targi Książki dla Dzieci i Młodzieży PEGAZIK... więcej...
Rzecznik Praw Dziecka wraz z Anną Czerwińską-Rydel, autorką książki „Listy w butelce” i Batią Gilad - Przewodniczącą Międzynarodowego Stowarzyszenia im. Janusza Korczaka, Społecznym Doradcą RPD 22 marca odwiedził Świdnicę i Żarów. Pierwszym punktem wizyty było Centrum... więcej...
Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak zwrócił się do Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia Andrzeja Jacyny o przedstawienie wyników analizy  przeprowadzonej przez Narodowy Fundusz Zdrowia dotyczącej wydłużania przez świadczeniodawców czasu hospitalizacji dzieci, w związku... więcej...
Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak ponownie zwrócił się do Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Elżbiety Rafalskiej, wskazując na  problem dostępu do świadczeń dla rodzin, w których dziecko jest obywatelem polskim, ale rodzic, nie posiada tego obywatelstwa.... więcej...
Rzecznik Praw Dziecka wielokrotnie sygnalizował wątpliwości co do zgodności przepisów ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich, w tym art. 27 i art. 29 z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej oraz Konwencją o prawach dziecka. - Niezbędna jest nowelizacja obu... więcej...
- Jest absolutnie niezbędne, aby usługa, którą psychologowie wykonują na rzecz dziecka, świadczona była profesjonalnie, jednorodnie wobec wszystkich dzieci oraz realizowała zadania określone przepisami prawa – podkreśla Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak, przekazując... więcej...
21 marca to pierwszy dzień wiosny i jednocześnie Światowy Dzień Zespołu Downa. Data nie została wybrana przypadkowo – przypomina, że osoby z tym zespołem posiadają w 21. parze trzy chromosomy, zamiast dwóch. Obchody tego święta zostały zainicjowane w 2005 roku przez... więcej...
- Dlaczego warto rozmawiać z dziećmi i młodzieżą o zdrowiu jamy ustnej? Ponieważ w wielu przypadkach od tego mogą zależeć: ich zdrowie, poziom samooceny, relacje społeczne czy sukcesy prywatne, a w przyszłości – również zawodowe. Z kolei brak właściwiej troski o zęby... więcej...
Z  dziećmi w każdym wieku należy rozmawiać o przysługujących im prawach – dowodem na to było zaproszenie, które do Marka Michalaka wystosowały dzieci z Przedszkola nr 216 na warszawskim Bemowie. Podczas spotkania 19 marca w siedzibie przedszkola padło wiele pytań o... więcej...
- Piękny jubileusz fajnych, twórczych ludzi. Gratuluję! – mówił Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak tuż po konferencji „Jak uczyć i wychowywać szanując prawa dziecka”, którą Krajowe Forum Oświaty Niepublicznej podsumowało dwudziestopięciolecie działalności... więcej...

Strony