Skip to:

15 listopada 2016 r. Rzecznik Praw Dziecka uczestniczył w seminarium pt.: „Luki w prawie wobec problemu tzw. porwań rodzicielskich”. Gospodarzem spotkania, które odbyło się w Pałacu Prezydenckim, był Andrzej Dera, Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP. Andrzej... więcej...
- To unikalny dokument, który może nadać nową jakość pracy ośrodkom adopcyjnym, ale przede wszystkim, który zagwarantuje dziecku przebywającemu w pieczy, zgłoszonemu do adopcji, w znalezieniu właściwej, kochającej rodziny – mówi Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak o „... więcej...
W tygodniu poprzedzającym Ogólnopolski Dzień Praw Dziecka (20 listopada) Rzecznik Praw Dziecka ponownie apeluje o ratyfikację III Protokołu Fakultatywnego do Konwencji o prawach dziecka w sprawie procedury składania zawiadomień. - Protokół stwarza nową instytucjonalną... więcej...
Czy jesteśmy dzisiaj w naszym społeczeństwie, w naszych rodzinach, w naszych szkołach, w naszych miejscowościach gotowi na to by, działać wspólnie z dziećmi? By się liczyć z ich zdaniem, by szanować ich oceny, by uwzględniać ich decyzje, by wspólnie z nimi decydować... więcej...
46 proc. Polaków akceptuje klapsy, a co szósty uważa, że tzw. lanie dziecku nie szkodzi - to smutne dane tegorocznego monitoringu Rzecznika Praw Dziecka. Te optymistyczne wskazują na powolny - ale jednak - odwrót od tradycji stosowania przemocy w wychowaniu. Od 2011 r... więcej...
4 listopada Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak uczestniczył w III Dolnośląskim Forum Kół Przyjaciół Dzieci. Organizatorem wydarzenia był legnicki oddział Towarzystwa Przyjaciół Dzieci. Rzecznik objął Forum patronatem honorowym.   Otwierając spotkanie Marek Michalak... więcej...
Rzecznik Praw Dziecka i Rzecznik Praw Obywatelskich apelują do o wprowadzenie na grunt ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów systemu „złotówka za złotówkę”. Ich zdaniem skorzystałyby na tym rodziny, których dochód nieznacznie przekracza kryterium. Pomysł jest... więcej...
W październiku 2016 r. Marek Michalak objął honorowym patronatem 31 przedsięwzięć, których cele związane są ściśle z ustawowymi zadaniami Rzecznika Praw Dziecka. Każdego roku RPD wspiera ponad 200 takich wydarzeń. Wykaz wydarzeń objętych honorowym patronatem Rzecznika... więcej...
W ocenie Rzecznika Praw Dziecka konieczne jest ujednolicenie przepisów regulujących pracę publicznych młodzieżowych ośrodków wychowawczych i publicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii. Wątpliwości budzą rozbieżności w przepisach dotyczących funkcjonowania rad... więcej...
Rzecznik Praw Dziecka jest zaniepokojony praktykami holenderskich instytucji ds. opieki nad małoletnimi, których skutkiem jest zabranie dzieci spod opieki rodziców i umieszczenie ich w rodzinach zastępczych. Z apelem o wsparcie Marek Michalak zwrócił się do swojej... więcej...
28 października br. uczniowie Przedszkola „Kubuś Puchatek i Przyjaciele” w Starej Miłosnej odwiedziły Rzecznika Praw Dziecka Marka Michalaka. Spotkania z przedszkolakami bardzo szybko wymykają się z ram standardowej lekcji o prawach dziecka. Z reguły, gościom Marka... więcej...
Rzecznik Praw Dziecka apeluje do Ministra Spraw Wewnętrznych Mariusza Błaszczaka o zapewnienie nieletnim umieszczonym w policyjnych izbach dziecka pełnego poszanowania ich praw. Marek Michalak jest wysoce zaniepokojony wynikami kontroli w tych placówkach... więcej...
Rzecznik Praw Dziecka ponownie apeluje do resortu sprawiedliwości o stworzenie regulacji, które określałyby sposób, formę i warunki prowadzenia wysłuchania dziecka w postępowaniu cywilnym. Marek Michalak przypomina, że Konwencja o prawach dziecka, Konstytucja... więcej...
Ministerstwo Zdrowia będzie przypominać, że kobiety w ciąży mają prawo do bezpłatnego, dwukrotnego badania w kierunku HIV. To efekt starań Rzecznika Praw Dziecka, który we wrześniu wyraził zaniepokojenie, że skierowanie od lekarza na takie badania otrzymuje zaledwie 30... więcej...
24 października w Warszawie rozpoczęła się 13. Ogólnopolska Konferencja Pomoc Dzieciom-Ofiarom Przestępstw. W pierwszym dniu spotkań kilkuset profesjonalistów z całego świata, na co dzień stykających się z problematyką przemocy w pracy zawodowej, uczestniczył Rzecznik... więcej...
Czy młody człowiek może powiedzieć „nie” zgodnie z prawem? – to tytuł spotkania z Rzecznikiem Praw Dziecka Markiem Michalakiem w ramach tegorocznego Uniwersytetu Dzieci. W wykładzie, który odbył się w murach Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, wzięło udział 250... więcej...
21 października 2016 r. Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak uczestniczył w uroczystej Gali Przedsiębiorczości, organizowanej od 2005 r. przez Prezydenta Miasta Świdnicy. Nagrodę specjalną dla organizacji pozarządowej – za całokształt pracy – otrzymało Stowarzyszenie... więcej...
Do dalszych prac Sejmu trafiły projekty nowelizacji ustawy Kodeks karny i ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich, zakładający surowsze kary za przestępstwa popełnione wobec dzieci. Z inicjatywą zwiększenia prawnokarnej ochrony małoletnich wystąpił do Prezydenta RP... więcej...
„10 lat minęło jak jeden dzień…” – te słowa często można było usłyszeć podczas uroczystości obchodów jubileuszu 10-lecia Szkoły Podstawowej nr 315 im. Jana Pawła II w Świdnicy. W wydarzeniu udział wziął Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak – Przyjaciel Szkoły.... więcej...
Tylko miesiąc pozostał do Ogólnopolskiego Dnia Praw Dziecka (20 listopada). W tym roku centralne uroczystości odbędą się w Brzegu na Opolszczyźnie, ale do obchodów – wzorem ubiegłego roku – może dołączyć każda szkoła lub przedszkole w Polsce. Dla autorów najciekawszych... więcej...

Strony