Skip to:

Rzecznicy Praw Dziecka w świecie

Rzecznik Praw Dziecka, Komisarz ds. dzieci, Ombudsmen for Children, czy też Kinderrechtbeauftragte  – to tylko kilka terminów ze świata na określenie osoby stojącej na straży indywidualnych i zbiorowych praw dzieci. Pierwszy w świecie urząd Ombudsmana ds. dzieci powołano w Norwegii w roku 1981 i stanowi on pierwowzór, który w kolejnych latach znalazł swoich naśladowców w wielu państwach na całym świecie. Obecnie w kilkunastu krajach na całym świecie działają Rzecznicy Praw Dzieci. W zależności od kraju, instytucje Rzecznika są różnie zorganizowane, różnie usytuowane w strukturach państwa oraz mają różny zasięg działania.

W Polsce urząd Rzecznika Praw Dzieci został powołany w 2000 roku. Jest to konstytucyjny, jednoosobowy organ władzy państwowej ustanowiony artykułem 72 ust. 4 Konstytucji RP z 1997 roku.

Rzecznicy Praw Dzieci zrzeszeni są w Europejskiej Sieci Rzeczników Praw Dzieci zwanej z angielskiego ENOC (European Network of Ombudspersons for Children). Funkcje przewodniczącego sieci ENOC w latach 2011-2012 pełnił Marek Michalak. Dzięki jego zaangażowaniu do sieci przyjęto 4 kolejne państwa: Francję, Łotwę, Estonię i Włochy.

Polski Rzecznik jest inicjatorem i autorem oświadczenia ENOC-u w sprawie dzieci uwikłanych w konflikty zbrojne, zwłaszcza w Syrii, które zostało przedstawione Komitetowi Praw Dziecka ONZ. 12 października 2012 roku polski Rzecznik Praw Dziecka przekazał przewodnictwo w ENOC Komisarzowi Praw Dziecka Republiki Cypru, którym jest Leda Koursoumba. Tym samym dotychczasowy przewodniczący został wiceprzewodniczącym na lata 2013/2014.

Adresy witryn internetowych Rzeczników Praw Dziecka: