Skip to:

Rzecznik Praw Dziecka, w ramach Roku Janusza Korczaka, ogłosił konkurs na scenariusze zajęć lekcyjnych realizowanych w szkołach podstawowych, gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych.

Ideą konkursu było upowszechnianie wśród dzieci i młodzieży myśli pedagogicznej Janusza Korczaka – patrona 2012 roku, prekursora podmiotowego traktowania dzieci oraz jego nowatorskich metod wychowawczych. Uczestnicy – pedagodzy, nauczyciele, wychowawcy i studenci wyższych uczelni, do których skierowany był konkurs, mieli za zadanie opracowanie cyklu zajęć o prawach dziecka skierowanych do różnych grup wiekowych dzieci.

W składzie jury konkursu znaleźli się: Katarzyna Koszewska – Kierownik Mazowieckiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli Wydział w Warszawie, Ewa Bobińska z Ośrodka Rozwoju Edukacji, Marzena Rafalska z Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Łomży, Barbara Sochal – Dyrektor Zespołu Spraw Społecznych i Administracji Biura Rzecznika Praw Dziecka oraz Ewa Snopek z Biura Rzecznika Praw Dziecka.

Poniżej zwycięskie scenariusze lekcji w plikach do pobrania

scenariusze dla klas I-III szkoły podstawowej

I nagroda - Marta Kobza (PDF 0,3 MB) 

II nagroda - Katarzyna Bider (PDF 0,8 MB)

III nagroda - Beata Komosa (PDF 0,3 MB)

scenariusze dla klas IV-VI szkoły podstawowej

I nagroda - Aneta Lewicka (ZIP 88,4 MB)

II nagroda - Joanna Jawiczuk (ZIP 8,2 MB)

III nagroda - Malwina Ptak-Chęcińska (PDF 0,3 MB)

scenariusze dla gimnazjów

I nagroda - Edyta Bukowska (ZIP 2,6 MB) 

II nagroda - Elżbieta Gosławska (PDF 2,34 MB)

III nagroda - Małgorzata Uss (PDF 0,5 MB)

scenariusze dla szkół ponadgimnazjalnych

I nagroda - Sławomir Drelich (PDF 1,13 MB)

II nagroda - Marlena Działabij-Drupka (PDF 1,44 MB)

III nagroda - Bożena Bednarek (PDF 0,3 MB)