Skip to:

  • Rzecznik Praw Dziecka

Mikołaj Paweł Pawlak

tel: 22 583 66 00 e-mail: rpd@brpd.gov.pl

 

  • Zespół Prezydialny

 

  • Zespół Administracyjno-Finansowy

 

Wydział Finansowy

tel: 22 583 66 10 e-mail: ksiegowosc@brpd.gov.pl

 

  • Zespół do spraw Edukacji i Wychowania

Dyrektor: Beata Sobocińska

tel: 22 583 66 19 e-mail: beata.sobocinska@brpd.gov.pl

 

  • Zespół Spraw Rodzinnych i Nieletnich

Dyrektor: Ewelina Rzeplińska

tel: 22 583 66 62 mail: ewelina.rzeplinska@brpd.gov.pl

 

  • Zespół Spraw Społecznych

Dyrektor: Katarzyna Skrętowska-Szyszko

tel: 22 583 66 28 mail: katarzyna.skretowska​@brpd.gov.pl

 

  • Zespół Spraw Międzynarodowych i Konstytucyjnych

Dyrektor: Agata Jasztal

tel: 22 583 66 27 mail: agata.jasztal@brpd.gov.pl

 

  • Zespół Dziecięcego Telefonu Zaufania i Obsługi Interesantów