Skip to:

  • Biuro Rzecznika Praw Dziecka

Dyrektor: Małgorzata Gambrych

tel: 22 583 66 56 mail: malgorzata.gambrych@brpd.gov.pl

 

  • Gabinet Rzecznika Praw Dziecka

Dyrektor: Bartosz Sowier

tel: 22 583 66 58 mail: bartosz.sowier@brpd.gov.pl

 

  • Zespół Administracyjny

Wydział Finansowy

Główna księgowa: Maria Garanty

tel: 22 583 66 10 mail: maria.garanty@brpd.gov.pl

 

  • Zespół Dziecięcego Telefonu Zaufania i Przyjęć Interesantów

 

  • Zespół Edukacji i Wychowania

Dyrektor: Beata Sobocińska

tel: 22 583 66 19 mail: beata.sobocinska@brpd.gov.pl

 

  • Zespół Spraw Międzynarodowych i Konstytucyjnych

Dyrektor: Agata Jasztal

tel: 22 583 66 27 mail: agata.jasztal@brpd.gov.pl

 

  • Zespół Spraw Rodzinnych i Nieletnich

Dyrektor: Ewelina Rzeplińska

tel: 22 583 66 62 mail: ewelina.rzeplinska@brpd.gov.pl

 

  • Zespół Spraw Społecznych i Prawa Administracyjnego

Dyrektor: Katarzyna Czaj-Trzcińska

tel: 22 583 66 28 mail: katarzyna.czaj-trzcinska@brpd.gov.pl