Skip to:

11 lipca br. Rzecznik Praw Dziecka we współpracy z Akademią Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie oraz Akademią Pomorską w Słupsku zorganizował seminarium warsztatowe, adresowane do kierowników ośrodków kuratorskich. Wydarzenie było istotnym krokiem w kierunku wzmocnienia roli tego niezwykle ważnego środka wychowawczego dla nieletnich.

Tematem seminarium była m.in. metodyka pracy z nieletnimi prowadzonej w ośrodku. Wskazano także na ważne elementy rozwoju psychicznego młodzieży oraz zaprezentowano opracowane przez Zespół pracujący przy Rzeczniku Praw Dziecka „Standardy pracy ośrodków kuratorskich”.

Oprócz Rzecznika Praw Dziecka Marka Michalaka, wśród prelegentów znaleźli się prof. zw. dr hab. Tomasz Wolańczyk, prof. zw. dr hab. Marek Konopczyński. dr Marta Porembska oraz sędzia w stanie spoczynku Agnieszka Rękas.

Rzecznik podkreślił, że kierownicy oraz  pracownicy ośrodków kuratorskich stanowią grupę, z którą współpraca zawsze była owocna. Dziękując za liczną obecność wyraził nadzieję, że jego inicjatywa, pozwalająca na poszerzenie wiedzy,  wymianę dobrych praktyk i doświadczeń, a także nawiązanie cennych kontaktów, będzie kontynuowana w przyszłości.