Skip to:

Jest sposób, by uchronić się przed wygórowanymi rachunkami za SMS Premium czy połączenia innego rodzaju, za które operatorzy telekomunikacyjni pobierają opłaty wyższe niż za standardowe połączenia. Do Rzecznika Praw Dziecka wpływa wiele skarg od opiekunów dzieci korzystających ze smartfonów czy innych urządzeń mobilnych. Małoletni, nieświadomi wysokości opłat bądź wprowadzeni w błąd przez dostawców usług typu gry internetowe, często ściągają z sieci rozmaite aplikacje, zamawiają ich subskrypcje, nie wiedząc, że każdy taki ruch wiąże się z dodatkowymi kosztami. Rzecznik Praw Dziecka przypomina, że wszystkim abonentom-opiekunom dzieci korzystających ze smartfonów przysługuje prawo żądania od operatora nieodpłatnego zablokowania połączeń wychodzących na numery usług o podwyższonej opłacie oraz połączeń przychodzących z takich numerów. Podstawę prawną tego żądania stanowi art. 64a pkt 1 ustawy z 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (tekst jedn.: Dz.U. z 2014 r. poz. 243). Zastosowanie blokady pozwala zapobiec nieoczekiwanie wysokim rachunkom telefonicznym.

Zdarza się, że decyzja dziecka o zamówieniu określonej usługi, np. gry, została podjęta pod wpływem błędu wywołanego nieuczciwym zachowaniem podmiotu oferującego usługę. W błąd wprowadzać może brak informacji o konieczności ponoszenia dodatkowych opłat za usługę lub reklama sugerująca darmowy do niej dostęp. Takie zachowania mogą być zakwalifikowane jako nieuczciwe praktyki rynkowe w rozumieniu ustawy z 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym (Dz.U. Nr 171, poz. 1206) lub praktyki naruszające zbiorowe interesy konsumentów w rozumieniu ustawy z 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. Nr 50, poz. 331 ze zm.).

Bezpłatną pomoc w sprawach ochrony praw i interesów konsumentów świadczą powiatowi (miejscy) rzecznicy konsumentów. Postępowanie w sprawach naruszenia zbiorowych interesów konsumentów prowadzi zaś Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.