Skip to:

Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak w wystąpieniu do Wiceprezesa Rady Ministrów, Ministra Rozwoju Mateusza Morawieckiego zwrócił uwagę na problem nierównego traktowania dzieci w zakresie sposobu przyznawania uczniom stypendium za bardzo dobre wyniki w nauce. Zgodnie z... więcej...
Nie tylko istnienie dobrego prawa, ale przede wszystkim skuteczna realizacja przepisów jest niezbędna do pełnej ochrony dziecka nienarodzonego przed zakażeniem wirusem HIV, uważa Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak, kierując kolejne wystąpienie do Ministra Zdrowia... więcej...
Utworzenie centralnego rejestru dłużników może stanowić jedno z systemowych rozwiązań zjawiska niealimentacji – piszą w wystąpieniu do Wicepremiera i Ministra Rozwoju Mateusza Morawieckiego Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak oraz Rzecznik Praw Obywatelskich Adam... więcej...
Wystąpienienie RPD i RPO do Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Umieszczenie w jednostce penitencjarnej osoby skazanej wyłącznie za niepłacenie alimentów nie sprzyja spłacaniu zobowiązań na rzecz własnych dzieci – uważają Rzecznik Praw Dziecka i Rzecznik Praw Obywatelskich. Marek Michalak oraz Adam Bodnar ponownie proponują, aby... więcej...
Nabiera tempa nowelizacja kodeksu karnego zaproponowana przez Rzecznika Praw Dziecka. Zespół Analiz Systemowych, powołany przy Kancelarii Prezydenta RP, zaakceptował sześć propozycji RPD określających wyższe kary za przestępstwa popełnione przeciwko małoletnim. W... więcej...
Co roku w Polsce rodzi się około 9 tys. dzieci z zaburzeniami rozwojowymi powstałymi w wyniku kontaktu z alkoholem w czasie życia płodowego. - Należy zrobić wszystko, co możliwe, aby ograniczyć te statystykę – apeluje do szefów kilku resortów Rzecznik Praw Dziecka.... więcej...
Rzecznik Praw Dziecka przekazał Ministerstwu Sprawiedliwości propozycje działań zwiększających poprawność funkcjonowania oraz skuteczności systemu wykrywania nadużyć seksualnych popełnianych na szkodę małoletnich cudzoziemców oraz systemu pomocy małoletnim cudzoziemcom... więcej...
Rzecznik Praw Dziecka zwraca uwagę na brak równości w przyznawaniu świadczenia 500+ dla rodzin wychowujących dzieci z różnym stopniem niepełnosprawności. – Odmienne traktowanie dzieci z orzeczeniem o lekkim stopniu niepełnosprawności jest niedopuszczalne – uważa Marek... więcej...
Rzecznik Praw Dziecka proponuje zmianę przepisów, tak aby nie różnicowały ​prawa cudzoziemców do świadczenia 500+​. Dziś wsparcie finansowe na wychowanie dzieci otrzymują jedynie cudzoziemcy​, którzy w karcie pobytu posiadają adnotację „dostęp do rynku pracy”. –... więcej...
Rzecznik Praw Dziecka ponownie apeluje do Ministerstwa Edukacji Narodowej o zapewnienie wszystkim dzieciom przebywającymi poza granicami Polski równego dostępu do edukacji. Niepokojące sygnały w tej sprawie płyną z Irlandii i Japonii. Już w listopadzie 2015 r. RPD... więcej...
Parlamentarny Zespół ds. Onkologii na nowo podjął prace nad projektem ustawy zakazującej korzystania z solariów przez dzieci w ramach. – To dobra wiadomość, poprzestanie na działaniach edukacyjnych nie pozwoli skutecznie uchronić najmłodszego pokolenia przed skutkami... więcej...
Zdarza się, że podczas egzaminów gimnazjalnych dochodzi do pomyłek w wydawaniu arkuszy egzaminacyjnych, w skutek czego wyniki testów są unieważniane, a dzieci muszą pisać egzamin ponownie. - Dla uczniów to zupełnie niepotrzebny stres – uważa Rzecznik Praw Dziecka i... więcej...
Od 2006 r. polskie sądy decyzje o pobycie nieletniego w ośrodku leczniczym podejmują bez konsultacji ze specjalistami. – Jedyna komórka, która mogła merytorycznie wesprzeć tę trudną decyzję, została zawieszona do odwołania. To nie jest właściwa sytuacja z perspektywy... więcej...
- Odpracowane długu alimentacyjnego poprzez prace społeczne może przyczynić się do zwiększenia stopy zwrotu należności wobec funduszu alimentacyjnego – uważają Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak i Rzecznik Praw Obywatelskich Adam Bodnar. Poziom stanu zadłużenia wobec... więcej...
Włosi opieszale egzekwują świadczenia alimentacyjne zasądzone przez sądy w Polsce, w skutego czego naruszane są prawa dzieci. Rzecznicy o pomoc w rozwiązaniu problemu apelują do Ministra Sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry. Na trudności z egzekucją alimentów we Włoszech... więcej...
Rzecznik Praw Dziecka przedstawił uwagi do przygotowywanego przez Komisję Europejską projektu Rozporządzenia Rady Unii Europejskiej w sprawie jurysdykcji, uznawania i wykonywania orzeczeń w sprawach dotyczących odpowiedzialności rodzicielskiej oraz w sprawie... więcej...
Rzecznik Praw Dziecka sprawdza ile małych dzieci przybywa w instytucjonalnej pieczy zastępczej wbrew obowiązującym przepisom. O pilne przekazanie danych regionalnych zwrócił się do Wojewodów w całym kraju. - Prawo jest nadal notorycznie łamane, a powiaty odpowiedzialne... więcej...
Włoski resort sprawiedliwości nagminnie i konsekwentnie nie pomaga w egzekwowaniu świadczeń alimentacyjnych zasądzonych wyrokami polskich sądów. Rzecznik Praw Dziecka prosi o wsparcie w tej sprawie swoją włoską odpowiedniczkę. Zasady egzekwowanie świadczeń... więcej...
- Obecny sposób finansowania ośrodków adopcyjnych poważnie utrudnia pracę, do której zostały powołane – uważa Rzecznik Praw Dziecka. W związku z sygnałami jakie docierają do niego z kraju Marek Michalak zaapelował do Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej o... więcej...

Strony

Subskrybuj Wystąpienia generalne