Skip to:

- Podczas wakacji dzieci częściej wykorzystywane są do żebractwa. W wielu przypadkach odpowiedzialne są za to grupy przestępcze handlujące ludźmi – ostrzega Rzecznik Praw Dziecka. Marek Michalak zwrócił się do Teresy Piotrowskiej, Ministra Spraw Wewnętrznych, o... więcej...
- Gdyby nie placówki wsparcia dziennego, wiele dzieci trafiłoby do pieczy zastępczej. Trzeba zrobić wszystko, aby pomóc placówkom w dostosowaniu zajmowanych lokali do nowych wymagań – pisze Marek Michalak w wystąpieniach do Władysława Kosiniaka-Kamysza, Ministra Pracy... więcej...
- Wprowadzanie zagadnień pierwszej pomocy, połączonych z nabyciem praktycznych umiejętności, jest potrzebne u dzieci we wczesnym wieku szkolnym – pisze Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak w wystąpieniu do Ministra Edukacji Narodowej Joanny Kluzik-Rostkowskiej. Marek... więcej...
Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji obiecało podjąć dyskusję z Krajową Radą Radiofonii i Telewizji na temat zobowiązania mediów dostarczających usługi w trybie na żądanie (VOD) do przechowywania kopii udostępnianych publicznie reklam i innych przekazów. Rzecznik... więcej...
25 maja 2015 r. Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak wystąpił do Ministra Pracy i  Polityki Społecznej Władysława Kosiniaka-Kamysza oraz Ministra Sprawiedliwości Borysa Budki w sprawie pełnej realizacji praw małych dzieci umieszonych w instytucjonalnej pieczy... więcej...
19 maja 2015 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak zwrócił się do Ministra Edukacji Narodowej Joanny Kluzik-Rostkowskiej o podjęcie działań na rzecz dzieci ze zdiagnozowanym ośrodkowym zaburzeniem słuchu - Central Auditory Processing Disorders (CAPD), zmierzających... więcej...
13 maja 2015 r. do Rzecznika Praw Dziecka wpłynęła odpowiedź Ministra Sprawiedliwości na wystąpienie z 11.02.2015 r. w sprawie braku skuteczności egzekucji za granicą świadczeń alimentacyjnych zasądzonych przez polskie sądy w przypadku, gdy zobowiązanym do świadczenia... więcej...
12 maja 2015 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak wystąpił do Ministra Edukacji Narodowej Joanny Kluzik-Rostkowskiej o udzielenie informacji o podjętych działaniach w zakresie uregulowania kwestii przeznaczania i wydatkowania środków na realizację specjalnych... więcej...
5 maja 2015 r. Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak zwrócił się do Przewodniczącej Sejmowej Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka Stanisławy Prządki oraz Przewodniczącego Sejmowej Komisji Polityki Społecznej i Rodziny Sławomira Piechoty o podjęcie działań... więcej...
5 maja 2015 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak zwrócił się do Ministra Zdrowia Bartosza Arłukowicza w sprawie zakazu reklamy oraz sprzedaży małoletnim papierosów elektronicznych. Powyższa problematyka była tematem wystąpienia Rzecznika Praw Dziecka do Ministra... więcej...
29 kwietnia 2015 r. Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak zwrócił się do Minister Edukacji Narodowej Joanny Kluzik-Rostkowskiej w sprawie kryterium przyjmowania dzieci do przedszkola, tj. uzależnienie przyjęcia dziecka do placówki od „poddania dziecka obowiązkowym... więcej...
28 kwietnia 2015 r. Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak ponownie zwrócił się do p.o. Głównego Inspektora Sanitarnego Marka Posobkiewicza w sprawie kryterium przyjmowania dzieci do przedszkola, tj. uzależnienie przyjęcia dziecka do placówki od „poddania dziecka... więcej...
27 kwietnia 2015 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak zwrócił się do Ministra Zdrowia Bartosza Arłukowicza w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego dla dzieci. Rzecznik Praw Dziecka stoi na stanowisku, że zasadne może okazać się... więcej...
24 kwietnia 2015 r. Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak wystąpił do Ministra Zdrowia Bartosza Arłukowicza w sprawie funcjonowania centrów i zespołów urazowych, które w ocenie Rzecznika nie zabezpieczają potrzeb małoletnich pacjentów. Rzecznik Praw Dziecka zwrócił... więcej...
14 kwietnia 2015 r. Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak po raz kolejny zwrócił się do Ministra Edukacji Narodowej Joanny Kluzik-Rostkowskiej o podjęcie działań legislacyjnych zmierzających do zapewnienia jednakowych uprawnień do ulg przejazdowych dla wszystkich... więcej...
7 kwietnia 2015 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak zwrócił się do Ministra Pracy i Polityki Społecznej Władysława Kosiniaka-Kamysza w sprawie zabezpieczenia dzieci z niepełnosprawnościami. Wystąpienie do Ministra Pracy i Polityki Społecznej Odpowiedź Ministra... więcej...
2 kwietnia 2015 r. Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak wystąpił do Przewodniczącego Komisji Polityki Społecznej i Rodziny Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Sławomira Piechoty w sprawie niewykonywania przez rodziców obowiązku alimentacyjnego względem dziecka. Rzecznik... więcej...
26 marca 2015 r. Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak wystąpił do Ministra Sprawiedliwości Cezarego Grabarczyka w sprawie prawa dzieci do alimentów. Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości  
26 marca 2015 r. Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak wystąpił do Ministra Pracy i Polityki Społecznej Władysława Kosiniaka-Kamysza w sprawie prawa dzieci do alimentów. Wystąpienie do Ministra Pracy i Polityki Społecznej Odpowiedź Ministra Pracy i Polityki Społecznej  
24 marca 2015 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak wystąpił do Ministra Sprawiedliwości Cezarego Grabarczyka zwracając uwagę na kwestie związane z dokonywaniem przez sądy prawnokarnej oceny zachowań, polegających na stosowaniu zabronionych prawem kar cielesnych. W... więcej...

Strony

Subskrybuj Wystąpienia generalne