Skip to:

12 maja 2015 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak wystąpił do Ministra Edukacji Narodowej Joanny Kluzik-Rostkowskiej o udzielenie informacji o podjętych działaniach w zakresie uregulowania kwestii przeznaczania i wydatkowania środków na realizację specjalnych... więcej...
5 maja 2015 r. Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak zwrócił się do Przewodniczącej Sejmowej Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka Stanisławy Prządki oraz Przewodniczącego Sejmowej Komisji Polityki Społecznej i Rodziny Sławomira Piechoty o podjęcie działań... więcej...
5 maja 2015 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak zwrócił się do Ministra Zdrowia Bartosza Arłukowicza w sprawie zakazu reklamy oraz sprzedaży małoletnim papierosów elektronicznych. Powyższa problematyka była tematem wystąpienia Rzecznika Praw Dziecka do Ministra... więcej...
29 kwietnia 2015 r. Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak zwrócił się do Minister Edukacji Narodowej Joanny Kluzik-Rostkowskiej w sprawie kryterium przyjmowania dzieci do przedszkola, tj. uzależnienie przyjęcia dziecka do placówki od „poddania dziecka obowiązkowym... więcej...
28 kwietnia 2015 r. Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak ponownie zwrócił się do p.o. Głównego Inspektora Sanitarnego Marka Posobkiewicza w sprawie kryterium przyjmowania dzieci do przedszkola, tj. uzależnienie przyjęcia dziecka do placówki od „poddania dziecka... więcej...
27 kwietnia 2015 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak zwrócił się do Ministra Zdrowia Bartosza Arłukowicza w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego dla dzieci. Rzecznik Praw Dziecka stoi na stanowisku, że zasadne może okazać się... więcej...
24 kwietnia 2015 r. Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak wystąpił do Ministra Zdrowia Bartosza Arłukowicza w sprawie funcjonowania centrów i zespołów urazowych, które w ocenie Rzecznika nie zabezpieczają potrzeb małoletnich pacjentów. Rzecznik Praw Dziecka zwrócił... więcej...
14 kwietnia 2015 r. Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak po raz kolejny zwrócił się do Ministra Edukacji Narodowej Joanny Kluzik-Rostkowskiej o podjęcie działań legislacyjnych zmierzających do zapewnienia jednakowych uprawnień do ulg przejazdowych dla wszystkich... więcej...
7 kwietnia 2015 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak zwrócił się do Ministra Pracy i Polityki Społecznej Władysława Kosiniaka-Kamysza w sprawie zabezpieczenia dzieci z niepełnosprawnościami. Wystąpienie do Ministra Pracy i Polityki Społecznej Odpowiedź Ministra... więcej...
2 kwietnia 2015 r. Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak wystąpił do Przewodniczącego Komisji Polityki Społecznej i Rodziny Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Sławomira Piechoty w sprawie niewykonywania przez rodziców obowiązku alimentacyjnego względem dziecka. Rzecznik... więcej...
26 marca 2015 r. Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak wystąpił do Ministra Pracy i Polityki Społecznej Władysława Kosiniaka-Kamysza w sprawie prawa dzieci do alimentów. Wystąpienie do Ministra Pracy i Polityki Społecznej Odpowiedź Ministra Pracy i Polityki Społecznej  
26 marca 2015 r. Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak wystąpił do Ministra Sprawiedliwości Cezarego Grabarczyka w sprawie prawa dzieci do alimentów. Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości  
24 marca 2015 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak wystąpił do Ministra Sprawiedliwości Cezarego Grabarczyka zwracając uwagę na kwestie związane z dokonywaniem przez sądy prawnokarnej oceny zachowań, polegających na stosowaniu zabronionych prawem kar cielesnych. W... więcej...
Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak w wystąpieniu do Ministra Finansów Mariusza Szczurka wniósł o wyjaśnienie wątpliwości prawnych i interpretacyjnych, dotyczących  zabezpieczenia środków na edukację dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym dzieci z ... więcej...
12 marca 2015 r. Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak zwrócił się do Ministra Zdrowia Bartosza Arłukowicza o analizę i opracowanie propozycji rozwiązania problemu dostępności dla dzieci produktów leczniczych wydawanych bez przepisu lekarza. Problem dotyczy leków... więcej...
10 marca 2015 r. Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak zwrócił się do Głównego Inspektora Sanitarnego Marka Posobkiewicza w sprawie szczepień ochronnych i zabezpieczenia dzieci przed chorobami zakaźnymi. W wystąpieniu Rzecznik Praw Dziecka zwrócił przede wszystkim uwagę... więcej...
10 marca 2015 r. Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak zwrócił się do Ministra Sprawiedliwości w sprawie Projektu założeń projektu ustawy o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym, zakładającego rezygnację z wpisu do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych tych dłużników... więcej...
25 lutego 2015 r. Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak zwrócił się do Ministra Pracy i Polityki Społecznej Władysława Kosiniaka-Kamysza o podjęcie pilnych działań mających na celu zagwarantowanie realizacji praw dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej. Analiza spraw... więcej...
6 marca 2015 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak wystąpił do Ministra Sprawiedliwości Cezarego Grabarczyka z wnioskiem o podjęcie działań ograniczających zjawisko tzw. „porwań rodzicielskich”. Z analizy spraw napływających do Rzecznika Praw Dziecka wynika, że... więcej...
2 marca 2015 r. Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak przekazał Minister Edukacji Narodowej Joannie Kluzik-Rostkowskiej opracowane w Biurze Rzecznika Praw Dziecka propozycje standardów pobytu dzieci i młodzieży w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych oraz młodzieżowych... więcej...

Strony

Subskrybuj Wystąpienia generalne