Skip to:

28 czerwca 2013 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak wystąpił do Ministra Edukacji Narodowej Krystyny Szumilas z propozycją zmian w przepisach prawa, mających na celu zagwarantowanie pełniejszej ochrony praw dzieci. Wystąpienie do Ministra Edukacji Narodowej... więcej...
27 czerwca 2013 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak zwrócił się do Ministra Spraw Wewnętrznych Bartłomieja Sienkiewicza z prośbą o podjęcie wzmożonych działań zmierzających do zapewnienia dzieciom niezbędnej ochrony przed wykorzystywaniem do żebractwa.... więcej...
25 czerwca 2013 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak w wystąpieniu do Ministra Zdrowia Bartosza Arłukowicza poparł Memorandum w sprawie miejsca specjalistów chorób wewnętrznych i pediatrów w systemie opieki zdrowotnej w Polsce przedstawione przez Zarząd Główny... więcej...
Wystąpienie do Przewodniczącego Sejmowej Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży oraz do Przewodniczącego Sejmowej Komisji Polityki Społecznej i Rodziny w sprawie ustanowienia Dnia Przedszkolaka (20 czerwca 2013 roku) Wystąpienie do Przewodniczącego Sejmowej Komisji... więcej...
18 czerwca 2013 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak przekazał Ministrowi Edukacji Narodowej Krystynie Szumilas "Informację Rzecznika Praw Dziecka o wynikach badania przeprowadzonego w publicznych szkołach podstawowych w zakresie oceny warunków realizacji procesu... więcej...
27 maja 2013 r. Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak zwrócił się do Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej Sławomira Nowaka z prośbą o podjęcie działań mających na celu wzmocnienie ochrony dzieci, którym nie przysługuje obligatoryjne prawo do lokalu... więcej...
20 maja 2013 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak zwrócił się do Ministra Pracy i Polityki Społecznej Władysława Kosiniaka-Kamysza oraz Ministra Sprawiedliwości Marka Biernackiego z prośbą o podjęcie działań mających na celu uświadomienie powodów, dla których... więcej...
18 maja 2013 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak zwrócił się do Prezydentów Miast, Burmistrzów i Wójtów z prośbą o podjęcie działań informacyjnych, uświadamiających i uwrażliwiających osoby dokonujące kontroli biletów i dokumentów uprawniających do ulg w środkach... więcej...
7 maja 2013 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak zwrócił się do rektorów wszystkich uczelni medycznych w Polsce z prośbą o podjęcie działań mających na celu wprowadzenie do programu edukacyjnego na wydziałach lekarskich i dentystycznych zajęć poświęconych... więcej...
7 maja 2013 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak zwrócił się do Przewodniczącego Sejmowej Komisji Polityki Społecznej i Rodziny Sławomira Piechoty z prośbą o rozszerzenie zakresu trwających prac nad zmianami ustawy o wspieraniu rodziny i systemie zastępczej (Dz. U... więcej...
6 maja 2013 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak zwrócił się do Ministra Zdrowia Bartosza Arłukowicza w sprawie dostępu dzieci z chorobą nowotworową do nowoczesnych metod leczenia. Badając indywidualną sprawę braku dostępności specjalistycznej terapii dla chłopca... więcej...
2 maja 2013 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak zwrócił się do Ministra Zdrowia Bartosza Arłukowicza z propozycją utworzenia zespołów żywieniowych w szpitalach. W tej sprawie do Rzecznika Praw Dziecka zwrócił się Prezes Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa... więcej...
30 kwietnia 2013 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak zwrócił się do Ministra Zdrowia Bartosza Arłukowicza o przeanalizowanie zbyt niskiej wyceny świadczeń pediatrycznych. W informacjach, jakie docierają do Biura Rzecznika Praw Dziecka od rodziców, organizacji... więcej...
29 kwietnia 2013 r. Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak ponownie wystąpił do Ministra Pracy i Polityki Społecznej Władysława Kosiniaka-Kamysza z prośbą o analizę zasadności podjęcia działań legislacyjnych zmierzających do zapewnienia dni wolnych na opiekę nad... więcej...
29 kwietnia 2013 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak ponownie zwrócił się do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bogdana Zdrojewskiego z wnioskiem o podjęcie prac nad przygotowaniem inicjatywy ustawodawczej w zakresie procedury nadawania oznaczenia... więcej...
19 kwietnia 2013 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak wystąpił do Ministra Sprawiedliwości Jarosława Gowina z prośbą o rozważenie projektu zmian przepisów, regulujących procedurę "adopcji ze wskazaniem". Wystąpienie Rzecznika Praw Dziecka do Ministra... więcej...
19 kwietnia 2013 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak wystąpił do Ministra Pracy i Polityki Społecznej Władysława Kosiniaka-Kamysza z prośbą o rozważenie projektu zmian przepisów, regulujących procedurę "adopcji ze wskazaniem". Wystąpienie Rzecznika Praw Dziecka... więcej...
19 kwietnia 2013 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak wystąpił do Przewodniczącego Sejmowej Komisji Polityki Społecznej i Rodziny Sławomira Piechoty z prośbą o rozważenie projektu zmian przepisów, regulujących procedurę "adopcji ze wskazaniem". Wystąpienie... więcej...
6 kwietnia 2013 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak zwrócił się do Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Barbary Kurdyckiej oraz Ministra Zdrowia Bartosza Arłukowicza w sprawie wykrywanie przemocy wobec dzieci przez lekarzy oraz lekarzy stomatologów. Aby zwrócić... więcej...
27 marca 2013 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak zwrócił się do Minister Edukacji Narodowej Krystyny Szumilas z prośbą o zbadanie sposobu oceny konkursów przedmiotowych w poszczególnych województwach, a także podjęcie działań, które spowoduję, że uczniowie... więcej...

Strony

Subskrybuj Wystąpienia generalne