Skip to:

11 lutego 2014 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak w wystąpieniu generalnym do Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych Jarosława Dudy zwrócił uwagę na prawa dzieci z niepełnosprawnością, które posiadają opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju... więcej...
7 lutego 2014 r. Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak przedstawił Ministrowi Zdrowia Bartoszowi Arłukowiczowi uwagi do Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych. Zdaniem Rzecznika Praw Dziecka w programie należy wprowadzić priorytet opieki nad dziećmi.... więcej...
8 stycznia 2014 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak zwrócił się do Ministra Zdrowia Bartosza Arłukowicza z prośbą o pogłębioną analizę opieki zdrowotnej nad dziećmi i młodzieżą w środowisku nauczania i wychowania. Zdaniem Rzecznika Praw Dziecka, dotychczasowe... więcej...
8 stycznia 2014 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak zwrócił się do Ministra Sprawiedliwości Marka Biernackiego, Ministra Spraw Wewnętrznych Bartłomieja Sienkiewicza oraz Ministra Zdrowia Bartosza Arłukowicza z prośbą o informacje na temat działań podjętych wobec... więcej...
23 grudnia 2013 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak zwrócił się do Ministra Sprawiedliwości Marka Biernackiego o podjęcie prac legislacyjnych mających na celu wprowadzenie do Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego regulacji jednoznacznie uprawniających sąd do... więcej...
23 grudnia 2013 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak po raz kolejny zwrócił się do Ministra Sprawiedliwości Marka Biernackiego z postulatem rozszerzenia katalogu spraw z zakresu prawa rodzinnego, od których przysługuje skarga kasacyjna o sprawy rozstrzygane na... więcej...
W dniu 19 grudnia 2013 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak zwrócił się do Ministra Sprawiedliwości Marka Biernackiego oraz Ministra Pracy i Polityki Społecznej Władysława Kosiniaka-Kamysza o podjęcie stosownych kroków celem uświadomienia i wyjaśnienia odpowiednio... więcej...
W dniu 19 grudnia 2013 r. Rzecznik Praw Dziecka, Marek Michalak zwrócił się do Ministra Zdrowia, Bartosza Arłukowicza z prośbą o informacje dotyczące realizacji programu lekowego, którego celem jest leczenie dzieci chorujących na nadmiar żelaza w organizmie. Zdaniem... więcej...
19 grudnia 2013 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak zwrócił się z do Ministra Pracy i Polityki Społecznej Władysława Kosiniaka-Kamysza z postulatem wprowadzenia zmian w ustawie z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w... więcej...
19 grudnia 2013 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak wystąpił do Ministra Pracy i Polityki Społecznej Władysława Kosiniaka-Kamysza w sprawie zasiłku macierzyńskiego. Wystąpienie do Ministra Pracy i Polityki Społecznej Odpowiedź Ministra Pracy i Polityki Społecznej... więcej...
19 grudnia 2013 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak wystąpił do Ministra Spraw Zagranicznych Radosława Sikorskiego w sprawie trudnej sytuacji dzieci w Syrii. Wystąpienie do Ministra Spraw Zagranicznych
9 grudnia 2013 r. Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak zwrócił się do Ministra Zdrowia Bartosza Arłukowicza i Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia Agnieszki Pachciarz w sprawie trudności finansowych Kliniki Budzik w Warszawie. Klinika Budzik specjalizuje się w wybudzaniu... więcej...
4 grudnia 2013 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak zwrócił się do Minister Edukacji Narodowej Joanny Kluzik-Rostowskiej z prośbą o podjęcie działań, które umożliwią jak najszybszą ratyfikację III Protokołu Fakultatywnego do Konwencji o Prawach Dziecka w sprawie... więcej...
20 listopada 2013 r. Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak zwrócił się do Rzecznika Praw Obywatelskich Ireny Lipowicz, z wnioskiem o rozważenie zasadności złożenia do Trybunału Konstytucyjnego wniosku o stwierdzenie niezgodności z Konstytucją przepisów ustawy o ... więcej...
18 listopada 2013 r. Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak ponownie wystąpił do Ministra Edukacji Narodowej Krystyny Szumilas w sprawie zajęć dodatkowych w przedszkolach publicznych. Wystąpienie do Ministra Edukacji Narodowej Odpowiedź Ministra Edukacji Narodowej
25 października 2013 r. Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak wystąpił do Ministra Edukacji Narodowej Krystyny Szumilas w sprawie trudnej sytuacji małoletnich matek przebywających w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych. Wystąpienie Rzecznika Praw Dziecka do Ministra... więcej...
25 października 2013 r. Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak wystąpił do Ministra Sprawiedliwości Marka Biernackiego w sprawie trudnej sytuacji małoletnich matek przebywających w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich. Wystąpienie Rzecznika Praw Dziecka do... więcej...
25 października 2013 r. Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak wystąpił do Ministra Pracy i Polityki Społecznej Władysława Kosiniaka-Kamysza w sprawie trudnej sytuacji małoletnich matek przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych. Wystąpienie Rzecznika Praw... więcej...
15 października 2013 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak wystąpił do Ministra Sprawiedliwości Marka Biernackiego zwracając uwagę na problematykę orzekania przez sądy środka karnego ujętego w art. 41 § 1a kodeksu karnego. Mając na celu ochronę praw i dobro dziecka... więcej...
14 października 2013 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak zwrócił się do Ministra Sprawiedliwości Marka Biernackiego z postulatem o zaniechanie rezygnacji z rozwiązania dotyczącego zatarcia skazania na karę pozbawienia wolności bez warunkowego zawieszenia jej... więcej...

Strony

Subskrybuj Wystąpienia generalne