Skip to:

4 kwietnia 2014 r. Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak wystąpił do Dyrektora Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej, Agnieszki Odorowicz, w sprawie wprowadzenia procedury nadawania oznaczenia kategorii wiekowej filmom wyświetlanym w kinach. Powyższe zagadnienie było... więcej...
4 kwietnia 2014 r. Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak, wystąpił do Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Jana Dworaka, w sprawie emisji w radiu i telewizji reklam artykułów spożywczych lub napojów, zawierających składniki, których obecność w... więcej...
3 kwietnia 2014 r. Rzecznik Praw Dziecka, Marek Michalak zwrócił się do Ministra Edukacji Narodowej, Joanny Kluzik-Rostkowskiej, podejmując temat organizacji wypoczynku zagranicznego dla dzieci. Organizatorzy wypoczynku zagranicznego są zobowiązani do przekazywania... więcej...
1 kwietnia 2014 r. Marek Michalak, Rzecznik Praw Dziecka, zwrócił się do Ministra Edukacji Narodowej z prośbą o zbadanie problemu dotyczącego organizacji kursów na wychowawców kolonijnych za pomocą platformy e-learningowej. Powyższa forma kształcenia nie daje... więcej...
Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak 25 marca 2014 roku kolejny raz wystąpił do Ministra Zdrowia Bartosza Arłukowicza, w sprawie rehabilitacji dzieci z niepełnosprawnością. Powołując się na rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 września 2005 r. w sprawie kryteriów... więcej...
18 marca 2014 r. w wystąpieniu generalnym Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak zwrócił się do Ministra Sprawiedliwości Marka Biernackiego o zmianę uregulowań prawnych dotyczących kwestii związanych z jawnością wokand sądowych. Rzecznik Praw Dziecka zwraca uwagę na... więcej...
W skierowanym do Ministra Zdrowia Bartosza Arłukowicza wystąpieniu z 5 marca 2014 r. Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak zwrócił się o zmianę rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 10 stycznia 2014 r. w sprawie ramowych procedur przyjmowania wezwań przez dyspozytora... więcej...
3 marca 2014 r. Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak ponownie zwrócił się do Ministra Zdrowia Bartosza Arłukowicza w sprawie dostępu do świadczeń psychiatrii dla dzieci i młodzieży. Rzecznik zwrócił uwagę na problem niedoszacowania w latach ubiegłych procedur... więcej...
14 lutego 2014 r. Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak w wystąpieniu generalnym do Ministra Zdrowia Bartosza Arłukowicza ponownie zgłosił propozycję, aby świadczenia medyczne udzielane dzieciom były dokumentowane w formie Książeczki Zdrowia Dziecka. Zdaniem Rzecznika... więcej...
11 lutego 2014 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak w wystąpieniu generalnym do Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych Jarosława Dudy zwrócił uwagę na prawa dzieci z niepełnosprawnością, które posiadają opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju... więcej...
7 lutego 2014 r. Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak przedstawił Ministrowi Zdrowia Bartoszowi Arłukowiczowi uwagi do Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych. Zdaniem Rzecznika Praw Dziecka w programie należy wprowadzić priorytet opieki nad dziećmi.... więcej...
8 stycznia 2014 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak zwrócił się do Ministra Zdrowia Bartosza Arłukowicza z prośbą o pogłębioną analizę opieki zdrowotnej nad dziećmi i młodzieżą w środowisku nauczania i wychowania. Zdaniem Rzecznika Praw Dziecka, dotychczasowe... więcej...
8 stycznia 2014 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak zwrócił się do Ministra Sprawiedliwości Marka Biernackiego, Ministra Spraw Wewnętrznych Bartłomieja Sienkiewicza oraz Ministra Zdrowia Bartosza Arłukowicza z prośbą o informacje na temat działań podjętych wobec... więcej...
23 grudnia 2013 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak zwrócił się do Ministra Sprawiedliwości Marka Biernackiego o podjęcie prac legislacyjnych mających na celu wprowadzenie do Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego regulacji jednoznacznie uprawniających sąd do... więcej...
23 grudnia 2013 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak po raz kolejny zwrócił się do Ministra Sprawiedliwości Marka Biernackiego z postulatem rozszerzenia katalogu spraw z zakresu prawa rodzinnego, od których przysługuje skarga kasacyjna o sprawy rozstrzygane na... więcej...
W dniu 19 grudnia 2013 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak zwrócił się do Ministra Sprawiedliwości Marka Biernackiego oraz Ministra Pracy i Polityki Społecznej Władysława Kosiniaka-Kamysza o podjęcie stosownych kroków celem uświadomienia i wyjaśnienia odpowiednio... więcej...
W dniu 19 grudnia 2013 r. Rzecznik Praw Dziecka, Marek Michalak zwrócił się do Ministra Zdrowia, Bartosza Arłukowicza z prośbą o informacje dotyczące realizacji programu lekowego, którego celem jest leczenie dzieci chorujących na nadmiar żelaza w organizmie. Zdaniem... więcej...
19 grudnia 2013 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak zwrócił się z do Ministra Pracy i Polityki Społecznej Władysława Kosiniaka-Kamysza z postulatem wprowadzenia zmian w ustawie z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w... więcej...
19 grudnia 2013 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak wystąpił do Ministra Pracy i Polityki Społecznej Władysława Kosiniaka-Kamysza w sprawie zasiłku macierzyńskiego. Wystąpienie do Ministra Pracy i Polityki Społecznej Odpowiedź Ministra Pracy i Polityki Społecznej... więcej...
19 grudnia 2013 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak wystąpił do Ministra Spraw Zagranicznych Radosława Sikorskiego w sprawie trudnej sytuacji dzieci w Syrii. Wystąpienie do Ministra Spraw Zagranicznych

Strony

Subskrybuj Wystąpienia generalne