Skip to:

6 maja 2013 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak zwrócił się do Ministra Zdrowia Bartosza Arłukowicza w sprawie dostępu dzieci z chorobą nowotworową do nowoczesnych metod leczenia. Badając indywidualną sprawę braku dostępności specjalistycznej terapii dla chłopca... więcej...
2 maja 2013 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak zwrócił się do Ministra Zdrowia Bartosza Arłukowicza z propozycją utworzenia zespołów żywieniowych w szpitalach. W tej sprawie do Rzecznika Praw Dziecka zwrócił się Prezes Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa... więcej...
30 kwietnia 2013 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak zwrócił się do Ministra Zdrowia Bartosza Arłukowicza o przeanalizowanie zbyt niskiej wyceny świadczeń pediatrycznych. W informacjach, jakie docierają do Biura Rzecznika Praw Dziecka od rodziców, organizacji... więcej...
29 kwietnia 2013 r. Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak ponownie wystąpił do Ministra Pracy i Polityki Społecznej Władysława Kosiniaka-Kamysza z prośbą o analizę zasadności podjęcia działań legislacyjnych zmierzających do zapewnienia dni wolnych na opiekę nad... więcej...
29 kwietnia 2013 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak ponownie zwrócił się do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bogdana Zdrojewskiego z wnioskiem o podjęcie prac nad przygotowaniem inicjatywy ustawodawczej w zakresie procedury nadawania oznaczenia... więcej...
19 kwietnia 2013 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak wystąpił do Ministra Sprawiedliwości Jarosława Gowina z prośbą o rozważenie projektu zmian przepisów, regulujących procedurę "adopcji ze wskazaniem". Wystąpienie Rzecznika Praw Dziecka do Ministra... więcej...
19 kwietnia 2013 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak wystąpił do Ministra Pracy i Polityki Społecznej Władysława Kosiniaka-Kamysza z prośbą o rozważenie projektu zmian przepisów, regulujących procedurę "adopcji ze wskazaniem". Wystąpienie Rzecznika Praw Dziecka... więcej...
19 kwietnia 2013 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak wystąpił do Przewodniczącego Sejmowej Komisji Polityki Społecznej i Rodziny Sławomira Piechoty z prośbą o rozważenie projektu zmian przepisów, regulujących procedurę "adopcji ze wskazaniem". Wystąpienie... więcej...
6 kwietnia 2013 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak zwrócił się do Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Barbary Kurdyckiej oraz Ministra Zdrowia Bartosza Arłukowicza w sprawie wykrywanie przemocy wobec dzieci przez lekarzy oraz lekarzy stomatologów. Aby zwrócić... więcej...
27 marca 2013 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak zwrócił się do Minister Edukacji Narodowej Krystyny Szumilas z prośbą o zbadanie sposobu oceny konkursów przedmiotowych w poszczególnych województwach, a także podjęcie działań, które spowoduję, że uczniowie... więcej...
22 marca 2013 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak zwrócił się do Minister Edukacji Narodowej Krystyny Szumilas o informacje o działaniach podjętych przez ministerstwo w sprawie nieprzestrzegania przez szkoły obowiązku zapewnienia uczniom miejsca na pozostawienie... więcej...
21 marca 2013 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak zwrócił się do Ministra Zdrowia Bartosza Arłukowicza w sprawie organizacji opieki zdrowotnej dzieci i młodzieży. Wystąpienie Rzecznika Praw Dziecka
Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak w dniu 20 marca 2013 roku wystąpił do prezesów sądów apelacyjnych o przeprowadzenie lustracji wydziałów rodzinnych i nieletnich w sądach rejonowych. Analiza spraw prowadzonych w Biurze Rzecznika Praw Dziecka oraz przeprowadzone... więcej...
Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak zwrócił się do Rzecznika Praw Obywatelskich Ireny Lipowicz z wnioskiem wystąpienia do Trybunału Konstytucyjnego o stwierdzenie niezgodności art. 27 § 3 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich (tj.... więcej...
12 marca 2013 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak przedstawił podczas spotkania z Ministrem Sprawiedliwości Jarosławem Gowinem opinię dotyczącą projektu nowelizacji Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, eksponującego zasadę proporcjonalności w stosowaniu środka... więcej...
11 marca 2013 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak przedłożył Przewodniczącym Komisji Sejmu RP: Polityki Społecznej i Rodziny oraz Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży uwagi dotyczące kształcenia uczniów z niepełnosprawnościami o specjalnych potrzebach edukacyjnych... więcej...
8 marca 2013 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak zwrócił się do Ministra Zdrowia Bartosza Arłukowicza z prośbą o zbadanie i wyjaśnienie problemu długiego okresu oczekiwania na gwarantowane świadczenia zdrowotne w zakresie rehabilitacji medycznej dla dzieci z... więcej...
8 marca 2013 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak zwrócił się do Ministra Pracy i Polityki Społecznej Władysława Kosiniaka-Kamysza z prośbą o podjęcie działań, które w jednoznaczny sposób potwierdzą, że fakt bycia rolnikiem nie wyklucza danej osoby z kręgu... więcej...
8 marca 2013 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak zwrócił się do Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej Sławomira Nowaka o podjęcie działań legislacyjnych w celu wypełnienia postulatu utworzenia m.in. na stacjach paliw miejsc przeznaczonych do... więcej...
8 marca 2013 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak zwrócił się do Ministra Sprawiedliwości Jarosława Gowina z prośbą o podjęcie działań mających na celu wprowadzenie praktyki prowadzącej do kształtowania treści wokandy sądowej w sądownictwie powszechnym w zakresie... więcej...

Strony

Subskrybuj Wystąpienia generalne