Skip to:

Rzecznik Praw Dziecka - nawiązując do wystąpień z 9 lutego 2010 roku oraz 7 czerwca 2011 roku - zwrócił się do Ministra Sprawiedliwości Jarosława Gowina z prośbą o informacje na temat postępu prac nad wprowadzeniem aktów wykonawczych dotyczących kwestii przymusowego... więcej...
28 czerwca 2012 roku Rzecznik Praw Dziecka zwrócił się również do Prezesa Polskiej Izby Turystyki Pawła Niewiadomskiego o przekazanie członkom Izby - w szczególności firmom zajmującym się organizacją miejsc wypoczynku dla dzieci i młodzieży - prośby o zapewnienie... więcej...
27 czerwca 2012 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak zwrócił się do Ministra Spraw Wewnętrznych Jacka Cichockiego z prośbą o wykreślenie z projektu ustawy o cudzoziemcach zapisów umożliwiających umieszczania małoletnich cudzoziemców przebywających w Polsce bez... więcej...
Wystąpienie do Ministra Zdrowia z propozycją wprowadzenia obowiązku corocznego badania każdego dziecka przez lekarza pediatrę (26 czerwca 2012 roku) Wystąpienie do Ministra Zdrowia
Wystąpienie do Ministra Ochrony Środowiska w związku z tragicznym wypadkiem na terenie Ojcowskiego Parku Narodowego (21 czerwca 2012 roku) Wystąpienie do Ministra Ochrony Środowiska
Wystąpienie do Prezydentów Miast, Burmistrzów, Wójtów i Starostów Powiatów z apelem o rzetelne rozpoznanie potrzeb żywieniowych uczniów i wnikliwą analizę zmian w sposobie żywienia dzieci i młodzieży w szkołach (14 czerwca 2012 roku) Wystąpienie do Prezydentów Miast,... więcej...
Wystąpienie do Ministra Edukacji Narodowej z prośbą o podjęcie działań, które wyeliminują praktykę pobierania przez szkoły pieniędzy za wydanie świadectw szkolnych (13 czerwca 2012 roku) Wystąpienie do Ministra Edukacji Narodowej
Wystąpienie do Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wprowadzenia zmian w przepisach dotyczących udzielania zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem (12 czerwca 2012 roku) Wystąpienie do Ministra Pracy i Polityki Społecznej
Wystąpienie do Prokuratora Generalnego zawierające uwagi dotyczące praktyk w zakresie ścigania przestępstw związanych z naruszaniem nietykalności cielesnej dzieci przez osoby dorosłe (25 maja 2012 roku) Wystąpienie do Prokuratora Generalnego
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie reprezentacji dziecka w postępowaniu karnym, kiedy sprawcą jest jeden z rodziców małoletniego (25 maja 2012 roku) Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości o rozważenie możliwości wpisania przestępstw seksualnych, popełnianych na szkodę dziecka, do grupy przestępstw nie ulegających przedawnieniu (11 maja 2012 roku) Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości
Wystąpienie do Ministra Spraw Zagranicznych z prośbą o informacje na temat stanu prac nad ratyfikacją Konwencji w sprawie kontaktów z dziećmi (27 kwietnia 2012 roku) Wystąpienie do Ministra Spraw Zagranicznych
Wystąpienie do Prezesa Polskiego Radia z prośbą o wzbogacenie – szczególnie w Roku Janusza Korczaka - anten rozgłośni o kolejne audycje dla dzieci i o dzieciach (18 kwietnia 2012 roku) Wystąpienie do Prezesa Polskiego Radia
Wystąpienie do Ministra Edukacji Narodowej o pilne podjęcie działań przewidzianych w ustawie o umowach międzynarodowych w celu złożenia przez Polskę podpisu pod III Protokołem Fakultatywnym do Konwencji o Prawach Dziecka (12 kwietnia 2012 roku) Wystąpienie do Ministra... więcej...
Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie zwiększenia liczby specjalizacji pediatrycznych (12 kwietnia 2012 roku) Wystąpienie do Ministra Zdrowia
Wystąpienie do Ministra Edukacji Narodowej w sprawie zmian w przepisach dotyczących komisji dyscyplinarnych dla nauczycieli i trybu postępowania dyscyplinarnego (4 kwietnia 2012 roku) Wystąpienie do Ministra Edukacji Narodowej
Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie opieki psychiatrycznej dzieci i młodzieży (4 kwietnia 2012 roku) Wystąpienie do Ministra Zdrowia
Wystąpienie do Ministra Edukacji Narodowej zawierające wnioski z badań w zakresie przygotowania szkół podstawowych na przyjęcie uczniów w wieku 6 lat (4 kwietnia 2012 roku) Wystąpienie do Ministra Edukacji Narodowej
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości z prośbą o wprowadzenie zmian do projektu nowelizacji przepisów regulujących wykonywanie niektórych zawodów, w tym m.in. przewodnika turystycznego, pilota wycieczek oraz trenera lub instruktora sportu (4 kwietnia 2012 roku)... więcej...
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie potrzeby zmiany art. 205 Kodeksu karnego, by przestępstwa seksualne popełnione na szkodę małoletnich, którzy ukończyli 15 rok życia, były ścigane z urzędu (2 kwietnia 2012 roku) Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości

Strony

Subskrybuj Wystąpienia generalne