Skip to:

21 marca 2013 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak zwrócił się do Ministra Zdrowia Bartosza Arłukowicza w sprawie organizacji opieki zdrowotnej dzieci i młodzieży. Wystąpienie Rzecznika Praw Dziecka
Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak w dniu 20 marca 2013 roku wystąpił do prezesów sądów apelacyjnych o przeprowadzenie lustracji wydziałów rodzinnych i nieletnich w sądach rejonowych. Analiza spraw prowadzonych w Biurze Rzecznika Praw Dziecka oraz przeprowadzone... więcej...
Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak zwrócił się do Rzecznika Praw Obywatelskich Ireny Lipowicz z wnioskiem wystąpienia do Trybunału Konstytucyjnego o stwierdzenie niezgodności art. 27 § 3 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich (tj.... więcej...
12 marca 2013 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak przedstawił podczas spotkania z Ministrem Sprawiedliwości Jarosławem Gowinem opinię dotyczącą projektu nowelizacji Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, eksponującego zasadę proporcjonalności w stosowaniu środka... więcej...
11 marca 2013 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak przedłożył Przewodniczącym Komisji Sejmu RP: Polityki Społecznej i Rodziny oraz Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży uwagi dotyczące kształcenia uczniów z niepełnosprawnościami o specjalnych potrzebach edukacyjnych... więcej...
8 marca 2013 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak zwrócił się do Ministra Zdrowia Bartosza Arłukowicza z prośbą o zbadanie i wyjaśnienie problemu długiego okresu oczekiwania na gwarantowane świadczenia zdrowotne w zakresie rehabilitacji medycznej dla dzieci z... więcej...
8 marca 2013 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak zwrócił się do Ministra Pracy i Polityki Społecznej Władysława Kosiniaka-Kamysza z prośbą o podjęcie działań, które w jednoznaczny sposób potwierdzą, że fakt bycia rolnikiem nie wyklucza danej osoby z kręgu... więcej...
8 marca 2013 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak zwrócił się do Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej Sławomira Nowaka o podjęcie działań legislacyjnych w celu wypełnienia postulatu utworzenia m.in. na stacjach paliw miejsc przeznaczonych do... więcej...
8 marca 2013 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak zwrócił się do Ministra Sprawiedliwości Jarosława Gowina z prośbą o podjęcie działań mających na celu wprowadzenie praktyki prowadzącej do kształtowania treści wokandy sądowej w sądownictwie powszechnym w zakresie... więcej...
Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak w wystąpieniu z 8 marca br. skierowanym do Juliusza Brauna - Prezesa Zarządu Telewizji Polskiej S.A. - ponownie zwrócił się o utrzymanie pory i czasu trwania Wieczorynek zgodnie z zapewnieniem danym Rzecznikowi 23 maja 2011 r. W... więcej...
6 marca 2013 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak zwrócił się do Ministra Zdrowia Bartosza Arłukowicza w związku z tragiczną śmiercią Dominiki oraz bardzo długim czasem oczekiwania na udzielenie jej pomocy lekarskiej. Rzecznik Praw Dziecka na podstawie wstępnych... więcej...
18 lutego 2013 r. Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak zwrócił się do Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej Sławomira Nowaka z prośbą o analizę skali zjawiska porażeń prądem dzieci na słupach trakcyjnych infrastruktury kolejowej. Wystąpienie jest... więcej...
18 lutego 2013 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak zwrócił się do Ministra Pracy i Polityki Społecznej Władysława Kosiniaka-Kamysza z prośbą o podjęcie inicjatywy ustawodawczej zmierzającej do regulacji przepisów o świadczeniach otrzymywanych z funduszu... więcej...
15 lutego 2013 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak zwrócił się do Ministra Administracji i Cyfryzacji Michała Boniego z prośbą o przedstawienie wyjaśnień, czy kierowany przez niego resort dokonał analizy, jak zmiany dotyczące zasad funkcjonowania bibliotek... więcej...
15 lutego 2013 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak po raz kolejny zwrócił się do Ministra Edukacji Narodowej Krystyny Szumilas w sprawie konieczności przeanalizowania zarówno praktyki, jak i aktów prawnych z zakresu odpowiedzialności dyscyplinarnej nauczycieli... więcej...
23 stycznia 2013 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak zwrócił się do Głównego Inspektora Sanitarnego Marka Posobkiewicza z prośbą o udzielenie informacji w zakresie oceny warunków higieny procesu nauczania w kontekście możliwości pozostawienia przez uczniów w... więcej...
W związku z licznymi pytaniami kierowanymi do Rzecznika Praw Dziecka przez nauczycieli i rodziców uczniów szkół w sprawie dokonywania przeglądów higieny osobistej, Rzecznik przedstawił swoje oficjalne stanowisko w przedmiotowej sprawie kierując je do wiadomości... więcej...
22 stycznia 2013 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak wystąpił do Ministra Spraw Wewnętrznych Jacka Cichockiego w związku z pojawiającymi się w mediach informacjami o planowanej przez Komendanta Głównego Policji likwidacji 10 policyjnych izb dziecka w Polsce, m.in... więcej...
21 stycznia 2013 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak zwrócił się do Ministra Pracy i Polityki Społecznej Władysława Kosiniaka-Kamysza z prośbą o ponowną analizę funkcjonowania pieczy zastępczej oraz wymagań stawianych kandydatom do jej sprawowania. W trosce o... więcej...
31 grudnia 2012 roku Rzecznik Praw Dziecka wystąpił do Minister Edukacji Narodowej Krystyny Szumilas w sprawie funkcjonowania w Polsce tzw. "okien życia". Wystąpienie Rzecznika Praw Dziecka do Ministra Edukacji Narodowej

Strony

Subskrybuj Wystąpienia generalne