Skip to:

Wystąpienie do Ministra Edukacji Narodowej z prośbą o podjęcie działań, które wyeliminują praktykę pobierania przez szkoły pieniędzy za wydanie świadectw szkolnych (13 czerwca 2012 roku) Wystąpienie do Ministra Edukacji Narodowej
Wystąpienie do Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wprowadzenia zmian w przepisach dotyczących udzielania zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem (12 czerwca 2012 roku) Wystąpienie do Ministra Pracy i Polityki Społecznej
Wystąpienie do Prokuratora Generalnego zawierające uwagi dotyczące praktyk w zakresie ścigania przestępstw związanych z naruszaniem nietykalności cielesnej dzieci przez osoby dorosłe (25 maja 2012 roku) Wystąpienie do Prokuratora Generalnego
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie reprezentacji dziecka w postępowaniu karnym, kiedy sprawcą jest jeden z rodziców małoletniego (25 maja 2012 roku) Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości o rozważenie możliwości wpisania przestępstw seksualnych, popełnianych na szkodę dziecka, do grupy przestępstw nie ulegających przedawnieniu (11 maja 2012 roku) Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości
Wystąpienie do Ministra Spraw Zagranicznych z prośbą o informacje na temat stanu prac nad ratyfikacją Konwencji w sprawie kontaktów z dziećmi (27 kwietnia 2012 roku) Wystąpienie do Ministra Spraw Zagranicznych
Wystąpienie do Prezesa Polskiego Radia z prośbą o wzbogacenie – szczególnie w Roku Janusza Korczaka - anten rozgłośni o kolejne audycje dla dzieci i o dzieciach (18 kwietnia 2012 roku) Wystąpienie do Prezesa Polskiego Radia
Wystąpienie do Ministra Edukacji Narodowej o pilne podjęcie działań przewidzianych w ustawie o umowach międzynarodowych w celu złożenia przez Polskę podpisu pod III Protokołem Fakultatywnym do Konwencji o Prawach Dziecka (12 kwietnia 2012 roku) Wystąpienie do Ministra... więcej...
Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie zwiększenia liczby specjalizacji pediatrycznych (12 kwietnia 2012 roku) Wystąpienie do Ministra Zdrowia
Wystąpienie do Ministra Edukacji Narodowej w sprawie zmian w przepisach dotyczących komisji dyscyplinarnych dla nauczycieli i trybu postępowania dyscyplinarnego (4 kwietnia 2012 roku) Wystąpienie do Ministra Edukacji Narodowej
Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie opieki psychiatrycznej dzieci i młodzieży (4 kwietnia 2012 roku) Wystąpienie do Ministra Zdrowia
Wystąpienie do Ministra Edukacji Narodowej zawierające wnioski z badań w zakresie przygotowania szkół podstawowych na przyjęcie uczniów w wieku 6 lat (4 kwietnia 2012 roku) Wystąpienie do Ministra Edukacji Narodowej
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości z prośbą o wprowadzenie zmian do projektu nowelizacji przepisów regulujących wykonywanie niektórych zawodów, w tym m.in. przewodnika turystycznego, pilota wycieczek oraz trenera lub instruktora sportu (4 kwietnia 2012 roku)... więcej...
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie potrzeby zmiany art. 205 Kodeksu karnego, by przestępstwa seksualne popełnione na szkodę małoletnich, którzy ukończyli 15 rok życia, były ścigane z urzędu (2 kwietnia 2012 roku) Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości
Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie potrzeby właściwej informacji na temat dostępności leków (14 marca 2012 roku) Wystąpienie do Ministra Zdrowia
Wystąpienie do Pełnomocnika Rządu do spraw Równego Traktowania z prośbą o sprawdzenie, czy zapisy „Regulaminu współzawodnictwa sportowego młodzieży uzdolnionej” – zamieszczonego na stronach internetowych Ministerstwa Sportu i Turystyki – nie naruszają zasady równego... więcej...
Wystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych z prośbą o rozważenie podjęcia działań legislacyjnych, zmierzających do zmiany przepisów dotyczących terminu ważności paszportów wydawanych dzieciom, które nie ukończyły 5 roku życia (2 marca 2012 roku) Wystąpienie do Ministra... więcej...
Wystąpienie do Ministra Pracy i Polityki Społecznej z prośbą o podjęcie działań zmierzających do prawnego uregulowania kwestii odpowiedzialności zawodowej psychologów (16 lutego 2012 roku) Wystąpienie do Ministra Pracy i Polityki Społecznej
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości z prośbą o rozważenie możliwości zmiany obowiązujących przepisów dotyczących adopcji Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości
Wystąpienie do Przewodniczącego Sejmowej Komisji Polityki Społecznej i Rodziny Sławomira Piechoty z prośbą o rozważenie możliwości zmiany obowiązujących przepisów dotyczących adopcji (15 lutego 2012 roku) Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości

Strony

Subskrybuj Wystąpienia generalne