Skip to:

W dniu 28 kwietnia 2014 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak zwrócił się do Ministra Edukacji Narodowej Joanny Kluzik-Rostkowskiej o interwencję w sprawie niewłaściwego przepływu funduszy z budżetu państwa, przeznaczanych na specjalne potrzeby uczniów z... więcej...
W dniu 25 kwietnia 2014 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak zwrócił się do Ministra Edukacji Narodowej Joanny Kluzik-Rostkowskiej o wprowadzenie zmian systemowych, znacznie lepiej chroniących dzieci w placówkach. Wystąpienie do Ministra Edukacji Narodowej  
W dniu 25 kwietnia 2014 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak zwrócił się do Ministra Pracy i Polityki Społecznej Władysława Kosiniak-Kamysza o wprowadzenie zmian systemowych, znacznie lepiej chroniących dzieci w placówkach. Wystąpienie do Ministra Pracy i Polityki... więcej...
16 kwietnia 2014 r. Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak wystąpił do Ministra Pracy i Polityki Społecznej Władysława Kosiniaka-Kamysza w sprawie opieki i bezpieczeństwa dzieci korzystających z sal zabaw. Wystąpienie do Ministra Pracy i Polityki Społecznej Odpowiedź do ... więcej...
16 kwietnia 2014 r. Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak wystąpił do Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Adama Jassera w sprawie opieki i bezpieczeństwa dzieci korzystających z sal zabaw. Wystąpienie do Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów... więcej...
14 kwietnia 2014 r. Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak zwrócił się do Ministra Edukacji Narodowej Joanny Kluzik-Rostkowskiej w sprawie lepszej ochrony praw dziecka w placówkach niepublicznych. Rzecznik wskazuje na konieczność zmian w obecnie obowiązujących przepisach... więcej...
8 kwietnia 2014 r. Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak wystąpił do Ministra Zdrowia Bartosza Arłukowicza w sprawie dostępności do opieki zdrowotnej dla dzieci z chorobą nowotworową kości. Jedyna w Polsce placówka wykonująca zabiegi implantowania endoprotez u dzieci –... więcej...
8 kwietnia 2014 r. Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak wystąpił do Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Elżbiety Seredyn o uzupełnienie stanowiska resortu w sprawie wykładni przepisów ustawy o świadczeniach rodzinnych, a w szczególności o... więcej...
4 kwietnia 2013 r. Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak zwrócił się do Ministra Pracy i Polityki Społecznej Władysława Kosiniaka-Kamysza z prośbą o podjęcie działań, które umożliwią jak najszybszą ratyfikację III Protokołu Fakultatywnego do Konwencji o Prawach Dziecka... więcej...
4 kwietnia 2014 r. Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak wystąpił do Dyrektora Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej, Agnieszki Odorowicz, w sprawie wprowadzenia procedury nadawania oznaczenia kategorii wiekowej filmom wyświetlanym w kinach. Powyższe zagadnienie było... więcej...
4 kwietnia 2014 r. Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak, wystąpił do Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Jana Dworaka, w sprawie emisji w radiu i telewizji reklam artykułów spożywczych lub napojów, zawierających składniki, których obecność w... więcej...
3 kwietnia 2014 r. Rzecznik Praw Dziecka, Marek Michalak zwrócił się do Ministra Edukacji Narodowej, Joanny Kluzik-Rostkowskiej, podejmując temat organizacji wypoczynku zagranicznego dla dzieci. Organizatorzy wypoczynku zagranicznego są zobowiązani do przekazywania... więcej...
1 kwietnia 2014 r. Marek Michalak, Rzecznik Praw Dziecka, zwrócił się do Ministra Edukacji Narodowej z prośbą o zbadanie problemu dotyczącego organizacji kursów na wychowawców kolonijnych za pomocą platformy e-learningowej. Powyższa forma kształcenia nie daje... więcej...
Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak 25 marca 2014 roku kolejny raz wystąpił do Ministra Zdrowia Bartosza Arłukowicza, w sprawie rehabilitacji dzieci z niepełnosprawnością. Powołując się na rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 września 2005 r. w sprawie kryteriów... więcej...
18 marca 2014 r. w wystąpieniu generalnym Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak zwrócił się do Ministra Sprawiedliwości Marka Biernackiego o zmianę uregulowań prawnych dotyczących kwestii związanych z jawnością wokand sądowych. Rzecznik Praw Dziecka zwraca uwagę na... więcej...
W skierowanym do Ministra Zdrowia Bartosza Arłukowicza wystąpieniu z 5 marca 2014 r. Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak zwrócił się o zmianę rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 10 stycznia 2014 r. w sprawie ramowych procedur przyjmowania wezwań przez dyspozytora... więcej...
3 marca 2014 r. Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak ponownie zwrócił się do Ministra Zdrowia Bartosza Arłukowicza w sprawie dostępu do świadczeń psychiatrii dla dzieci i młodzieży. Rzecznik zwrócił uwagę na problem niedoszacowania w latach ubiegłych procedur... więcej...
14 lutego 2014 r. Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak w wystąpieniu generalnym do Ministra Zdrowia Bartosza Arłukowicza ponownie zgłosił propozycję, aby świadczenia medyczne udzielane dzieciom były dokumentowane w formie Książeczki Zdrowia Dziecka. Zdaniem Rzecznika... więcej...
11 lutego 2014 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak w wystąpieniu generalnym do Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych Jarosława Dudy zwrócił uwagę na prawa dzieci z niepełnosprawnością, które posiadają opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju... więcej...
7 lutego 2014 r. Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak przedstawił Ministrowi Zdrowia Bartoszowi Arłukowiczowi uwagi do Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych. Zdaniem Rzecznika Praw Dziecka w programie należy wprowadzić priorytet opieki nad dziećmi.... więcej...

Strony