Skip to:

Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak wystąpił w dniu 13 stycznia br. do Ministra Edukacji Narodowej w sprawie stanowienia oraz stosowania prawa wewnątrzszkolnego, związanego z karami statutowymi wobec uczniów. Rzecznik Praw Dziecka zwrócił uwagę na praktykę stosowanych... więcej...
W związku ze zbliżającymi się feriami zimowymi w województwach: dolnośląskim, mazowieckim, opolskim i zachodniopomorskim, Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak zwrócił się do właściwych Kuratorów Oświaty z prośbą o szczególną troskę w zapewnieniu uczniom dobrego pod... więcej...
Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak, w związku ze stale aktualną i nieuregulowaną sprawą przeciążenia uczniów tornistrami, których zawartość przekracza swym ciężarem normy dopuszczalne dla ich wieku, zwrócił się do Ministra Edukacji Narodowej o podjęcie działań... więcej...
W oparciu o informacje medialne z ostatnich dni, dotyczące sytuacji uczniów z wielu szkół spowodowanej trudnymi warunkami atmosferycznymi powodującymi znaczne problemy z uczęszczaniem dzieci do szkół Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak, zwrócił się do Ministra... więcej...
Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak wystąpił w dniu 31 grudnia br. do Ministra Edukacji Narodowej z apelem o podjęcie działań na rzecz rodzin i dzieci, doświadczonych negatywnymi skutkami emigracji rodziców. Wystąpienie Rzecznika Praw Dziecka do Ministra Edukacji... więcej...
Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak wystąpił w dniu 31 grudnia br. do Ministra Pracy i Polityki Społecznej z apelem o podjęcie działań na rzecz rodzin i dzieci, doświadczonych negatywnymi skutkami emigracji rodziców. Wystąpienie Rzecznika Praw Dziecka do Ministra... więcej...
Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak wystąpił w dniu 31 grudnia br. do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z apelem o podjęcie działań na rzecz rodzin i dzieci, doświadczonych negatywnymi skutkami emigracji rodziców. Wystąpienie Rzecznika Praw Dziecka do Ministra... więcej...
Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak w dniu 29 grudnia 2008 r. przedstawił Prezesowi Rady Ministrów Donaldowi Tuskowi uwagi, dotyczące oceny systemu ochrony dziecka przed wszelkimi formami przemocy. Przeprowadzona w Biurze Rzecznika Praw Dziecka analiza dotychczasowych... więcej...
Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak zwrócił się do Minister Zdrowia Ewy Kopacz o pilne podjęcie sprawy ułatwienia dzieciom dostępu do lekarza pediatry. Zaproponował, by pediatrę umieścić na liście specjalistów do których nie trzeba posiadać skierowanie od lekarza... więcej...
22.09.2008 r. Rzecznik Praw Dziecka zwrócił się z Wystąpieniem generalnym do Ministra Zdrowia w sprawie poprawy dostępności opieki lekarzy pediatrów. Wystąpienie
11.09.2008 r. Rzecznik Praw Dziecka zwrócił się z Wystąpieniem generalnym do Ministra Edukacji Narodowej w sprawie praktyk segregacyjnych odnośnie uczniów w polskich szkołach. Wystąpienie  
03.09.2008 r. Rzecznik Praw Dziecka zwrócił się z Wystąpieniem generalnym do do irlandzkiego Rzecznika Praw Dziecka w sprawie projektu wprowadzenia w Irlandii przepisów zezwalających na segregację dzieci emigrantów w szkołach. Wystąpienie  
28.08.2008 r. Rzecznik Praw Dziecka zwrócił się z Wystąpieniem generalnym do Ministra Sprawiedliwości w sprawie dzieci wykorzystywanych do żebractwa. Wystąpienie
22.08.2008 r. Rzecznik Praw Dziecka zwrócił się z Wystąpieniem generalnym do Ministra Zdrowia w sprawie leczenia dzieci dotkniętych chorobami onkologicznymi. Wystąpienie  
18.08.2008 r. Rzecznik Praw Dziecka zwrócił się z Wystąpieniem Generalnym do Głównego Inspektora Pracy w sprawie wyników kontroli dotyczącej sezonowej pracy dzieci. Wystąpienie
12.08.2008 r. Rzecznik Praw Dziecka zwrócił się z Wystąpieniem generalnym do Komendanta Głównego Policji w sprawie przypadków spożywania alkoholu przez wychowawców w placówkach wypoczynku. Wystąpienie  
12.08.2008 r. Rzecznik Praw Dziecka zwrócił się z Wystąpieniem Generalnym do Ministra Sprawiedliwości w sprawie wykorzystywania seksualnego osób małoletnich. Wystąpienie  
12.08.2008 r. Rzecznik Praw Dziecka zwrócił się z Wystąpieniem Generalnym do Ministra Edukacji Narodowej w sprawie objęcia obowiązkiem szkolnym dzieci sześcioletnich Wystąpienie  
11.08.2008 r. Rzecznik Praw Dziecka zwrócił się z Wystąpieniem generalnym do Ministra Zdrowia w sprawie postępowania wobec osób skazanych z zaburzeniami preferencji seksualnych. Wystąpienie  
05.08.2008 oraz 07.08.2008 r. Rzecznik Praw Dziecka zwrócił się z Wystąpieniem Generalnym do Ministra Zdrowia, Ministra Obrony Narodowej oraz Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie dzieci pozostawianych długotrwale w szpitalach. Wystąpienie  

Strony