Skip to:

22.08.2008 r. Rzecznik Praw Dziecka zwrócił się z Wystąpieniem generalnym do Ministra Zdrowia w sprawie leczenia dzieci dotkniętych chorobami onkologicznymi. Wystąpienie  
18.08.2008 r. Rzecznik Praw Dziecka zwrócił się z Wystąpieniem Generalnym do Głównego Inspektora Pracy w sprawie wyników kontroli dotyczącej sezonowej pracy dzieci. Wystąpienie
12.08.2008 r. Rzecznik Praw Dziecka zwrócił się z Wystąpieniem generalnym do Komendanta Głównego Policji w sprawie przypadków spożywania alkoholu przez wychowawców w placówkach wypoczynku. Wystąpienie  
12.08.2008 r. Rzecznik Praw Dziecka zwrócił się z Wystąpieniem Generalnym do Ministra Sprawiedliwości w sprawie wykorzystywania seksualnego osób małoletnich. Wystąpienie  
12.08.2008 r. Rzecznik Praw Dziecka zwrócił się z Wystąpieniem Generalnym do Ministra Edukacji Narodowej w sprawie objęcia obowiązkiem szkolnym dzieci sześcioletnich Wystąpienie  
11.08.2008 r. Rzecznik Praw Dziecka zwrócił się z Wystąpieniem generalnym do Ministra Zdrowia w sprawie postępowania wobec osób skazanych z zaburzeniami preferencji seksualnych. Wystąpienie  
05.08.2008 oraz 07.08.2008 r. Rzecznik Praw Dziecka zwrócił się z Wystąpieniem Generalnym do Ministra Zdrowia, Ministra Obrony Narodowej oraz Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie dzieci pozostawianych długotrwale w szpitalach. Wystąpienie  
4 sierpnia 2008 r. Rzecznik Praw Dziecka zwrócił się z Wystąpieniem generalnym do Ministra Zdrowia w sprawie dzieci chorych na hemofilię. Rzecznik Praw Dziecka Pan Marek Michalak zwrócił się z prośbą o rozpatrzenie możliwości objęcia programem profilaktycznym dzieci... więcej...
04.08.2008 r. Rzecznik Praw Dziecka zwrócił się z Wystąpieniem generalnym do Ministra Edukacji Narodowej w sprawie dyskryminacji dzieci romskich. Wystąpienie  

Strony