Skip to:

- Bezpieczeństwo dzieci podczas wakacji zależy również od stanu urządzeń na placach zabaw, boiskach szkolnych i w parkach – przekonuje Rzecznik Praw Dziecka. W wystąpieniu do Prezydentów Miast, Burmistrzów i Wójtów Marek Michalak apeluje o uważna kontrolę miejsc, w... więcej...
Wspólne wystąpienie Rzecznika Praw Dziecka i Rzecznika Praw Obywatelskich w sprawie ukrywania przez pracodawców dochodów wypłacanych pracownikom zobowiązanym do alimentacji (PDF) Odpowiedź Lewiatan
- Wykorzystywanie małoletnich do żebractwa stanowi szczególną formę przemocy, powodującą degradację osobowości dziecka, niekorzystnie wpływającą na jego rozwój – pisze Rzecznik Praw Dziecka w wystąpieniu do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Mariusza... więcej...
W połowie przedszkoli w woj. podlaskim doszło do nieprawidłowości w procesie rekrutacji, a w wielu istnieje zagrożenia związane z dostępnością miejsc. Rzecznik Praw Dziecka ponownie pyta MEN czy monitoruje problem i jak zamierza go rozwiązać? - Zagwarantowanie prawa do... więcej...
Istnienie wielu placówek wsparcia dziennego bywa zagrożone, a szkoda, bo to one mają wspierać rodzinę przeżywającą trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych – pisze Rzecznik Praw Dziecka w wystąpieniu do Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej... więcej...
Do Rzecznika Praw Dziecka nadal wpływają skargi na warunki sanitarne w placówkach dla dzieci. Według danych Głównego Inspektora Sanitarnego w dalszym ciągu funkcjonują takie, w których nie mają zapewnionej bieżącej ciepłej wody i korzystają z zewnętrznych ustępów. -... więcej...
Czy uczniowie zdobywający wiedzę w systemie edukacji domowej i zdający egzaminy w trybie zewnętrznym, są tak samo wykształceni jak rówieśnicy na co dzień uczęszczających do szkoły? – to pytanie, które resortowi edukacji stawia Rzecznik Praw Dziecka. Do Rzecznika Praw... więcej...
Wystąpienie Rzecznika Praw Dziecka do Kuratorów Oświaty Odpowiedź Kuratorium we Wrocławiu
- Sytuacja w Instytucie „Pomnik Centrum Zdrowia Dziecka” w Warszawie bezpośrednio naraża dzieci na niebezpieczeństwo utraty zdrowia i życia – pisze Rzecznik Praw Dziecka do Ministra Zdrowia Konstantego Radziwiłła. Wystąpienie jest reakcją Marka Michalaka na „odejście... więcej...
Ok. 30 proc. z miliona niealimentowanych dzieci nie dostaje finansowego wsparcia od jednego z rodziców dlatego, że zobowiązanego do alimentacji rodzica na to nie stać z powodu braku pracy.  Jak rozwiązać problem Ministrowi Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Elżbiecie... więcej...
Rzecznik Praw Dziecka zaapelował do Ministra Sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry o zmianę przepisów Kodeksu postępowania cywilnego i rozszerzenie katalogu spraw z zakresu prawa rodzinnego, od których przysługuje skarga kasacyjna o sprawy rozstrzygane na podstawie... więcej...
Osoba, która jest ofiarą przemocy ze strony współlokatora, może złożyć wniosek o jego eksmisję. Choć osób świadomych tego rozwiązania przybywa, Rzecznik Praw Dziecka apeluje do Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej o upowszechnienie informacji o formach pomocy... więcej...
Kodeks pracy przewiduje, że pracownikowi wychowującemu przynajmniej jedno dziecko w wieku do 14 lat przysługuje w ciągu roku kalendarzowego zwolnienie od pracy w wymiarze 16 godzin albo 2 dni, z zachowaniem prawa do wynagrodzenia. Zdaniem Rzecznika Praw Dziecka Marka... więcej...
Potrzeba szerokiej dyskusji społecznej o obrazie polskiej szkoły i jej zadaniach w kontekście zagwarantowanego Konwencją o prawach dziecka prawa każdego młodego człowieka do harmonijnego rozwoju – pisze Rzecznik Praw Dziecka w wystąpieniu do Minister Edukacji Narodowej... więcej...
Dzieci, które realizują obowiązek szkolny poza szkołą i nie mogą otrzymać oceny zachowania oraz dzieci nieuczestniczące w zajęciach religii/etyki przystępując do procesu rekrutacji do klasy pierwszej gimnazjum poza obwodem szkoły, znajdują się w położeniu mniej... więcej...
Kary za przestępstwa popełniane na dzieciach  powinny być ostrzejsze – uważa Rzecznik Praw Dziecka i przekazuje Prezydentowi RP Andrzejowi Dudzie propozycje siedmiu nowych regulacji dla przepisów Kodeksu karnego. Zmiany mają objąć m.in. takie kwestie jak: przestępstwa... więcej...
Poziom zadłużenia wobec osób uprawnionych do alimentów wynosi około 10 mld zł, a liczba rodziców, którzy nie płacą na swoje dzieci to 300 tys. osób – zwracają uwagę Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak i Rzecznik Praw Obywatelskich Adam Bodnar. Wspólnie apelują do... więcej...
Przed zbliżającymi się wakacjami Rzecznik Praw Dziecka alarmuje, że dopalacze w dalszym ciągu są powszechnie dostępne, można je kupić nie tylko w internecie, ale również z automatów. - Lista zakazanych substancji „nie nadąża” za rzeczywistością – pisze w wystąpieniu do... więcej...
Zgodnie ze wcześniejszymi zapowiedziami Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak zwrócił się do Prezesa Rady Ministrów Beaty Szydło o podjęcie działań nad opracowaniem i wdrożeniem Narodowej Strategii na Rzecz Walki z Przemocą Wobec Dzieci. - Deklaruję pełną gotowość do... więcej...
Rzecznik Praw Dziecka zwraca uwagę, że w Polsce żyje grupa małoletnich cudzoziemców o nieustalonym obywatelstwie, która nie może korzystać z pełni praw zagwarantowanych w Konstytucji RP i Konwencji o prawach dziecka. – Polska jak najszybciej powinna podpisać i... więcej...

Strony