Skip to:

Wystąpienie generalne Rzecznika Praw Dziecka do Marszałka Senatu Stanisława Karczewskiego zawierające stanowisko RPD do ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (druk nr 87), wprowadzającej do systemu prawnego świadczenie wychowawcze.
Rodzice podróżujący z małymi dziećmi skarżą się Rzecznikowi Praw Dziecka na wielogodzinne oczekiwanie na przejściach granicznych podczas odprawy oraz brak odpowiedniej infrastruktury. – Apeluję do służb granicznych o zrozumienie – pisze Marek Michalak w wystąpieniu do... więcej...
9 lutego 2016 r. Rzecznik Praw Dziecka przedstawił stanowisko do rządowego projektu ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci. – RPD pozytywnie ocenia dążenia ustawodawcy, mające na celu wsparcie polityki prorodzinnej, poprzez wspomożenie finansowe rodzin w związku z... więcej...
Rzecznik Praw Dziecka apeluje o zaostrzenie kar za popełnienie przestępstwa ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, określonego w  art. 156 Kodeksu karnego. Propozycja nowelizacji zakłada także nowy typ przestępstwa i karę – nie mniej niż 5 lat pozbawienia wolności dla... więcej...
Rzecznik Praw Dziecka przedstawił szczegółowe uwagi do projektu ustawy o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym. – Zapewnienie dzieciom bezpieczeństwa jest priorytetem, a każda forma walki ze zjawiskiem wykorzystywania seksualnego dzieci jest... więcej...
Nawet 3 lata przebywają dzieci na oddziale psychiatrycznym bez wskazań medycznych – alarmuje Rzecznik Praw Dziecka. – To łamanie praw dziecka do opieki i wychowania w rodzinie, które zaburza jego rozwój i poczucie bezpieczeństwa, narusza też jego godność – uważa Marek... więcej...
Pięć miesięcy po wyprowadzeniu z polskich szkół tzw. jedzenia śmieciowego oraz wdrożeniu nowych norm żywieniowych, Rzecznik Praw Dziecka apeluje o korektę przepisów. – Na terenie szkoły jedzenie powinno być wyłącznie zdrowe, ale należy dokładnie przeanalizować... więcej...
Rzecznik Praw Dziecka jest zaniepokojony sytuacją trzylatków, które będą ubiegać się o miejsce w przedszkolu na rok szkolny 2016/2017. - Czy obowiązek zapewnienia sześciolatkom edukacji przedszkolnej nie spowoduje zmniejszenia liczby miejsc dla 3-letnich dzieci? – pyta... więcej...
Wystąpienie Rzecznika Praw Dziecka do Sekretarza Stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego Jarosława Sellina
Rzecznik Praw Dziecka wskazuje problem nierównego traktowania dzieci uczniów szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne. Chodzi o przepisy dotyczące promowania do klasy programowo wyższej oraz ukończenia szkoły z wyróżnieniem. RPD zwraca uwagę, że uczniowie... więcej...
Rzecznik Praw Dziecka przedstawił stanowisko dotyczące projektu ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci. Marek Michalak proponuje w nim, aby świadczenia wychowawcze w wysokości 500 złotych przysługiwało również na pierwsze dziecko w rodzinie, niezależnie od progu... więcej...
Rzecznik Praw Dziecka wspiera starania Fundacji ITAKA oraz Fundacji Dzieci Niczyje o dofinansowanie prowadzenia numerów zaufania. W wystąpieniu do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Mariusza Błaszczaka pyta o datę ogłoszenia konkursu na realizację takiego... więcej...
- Potrzebne są działania systemowe przeciwdziałające bezdomności dzieci – pisze Rzecznik Praw Dziecka w wystąpieniu do Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Elżbiety Rafalskiej. Marek Michalak zauważa, że przede wszystkim należy ograniczyć kierowanie rodziców z... więcej...
W ubiegłych latach do Rzecznika Praw Dziecka zgłaszane były sprawy dotyczące niezapewnienia właściwej opieki medycznej, w wyniku czego dochodziło do zgonu dziecka podczas porodu. Resort zdrowia zlecił kontrolę w wybranych placówkach, teraz RPD pyta o jej efekty. Po... więcej...
Rzecznik Praw Dziecka po raz kolejny zwrócił się do Ministra Zdrowia o ograniczenie dostępu do korzystania z solariów przez osoby małoletnie, tak jak zrobiono to już m.in. we Francji, Niemczech czy Wielkiej Brytanii. RPD już w poprzednich latach zabiegał o zmianę... więcej...
Rzecznik Praw Dziecka apeluje do Ministra Zdrowia o intensyfikację działań zapobiegających rozwojowi epidemii próchnicy wśród dzieci i proponuje stworzenie Strategii Walki z Próchnicą wśród Dzieci. Marek Michalak od lat angażuje się w walkę z epidemią próchnicy wśród... więcej...
Rzecznik Praw Dziecka konsekwentnie apeluje, aby przestępstwa przeciwko wolności seksualnej m.in. molestowanie seksualne czy gwałt popełnione na szkodę małoletniego nie podlegały przedawnieniu karalności. Wiele ofiar takich przestępstw podejmuję walkę o ukaranie... więcej...
Wystąpienie Rzecznika Praw Dziecka do Rafała Grupińskiego, Przewodniczącego Sejmowej Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży oraz Andrzeja Maciejewskiego Przewodniczącego Sejmowej Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej
Trwa walka o utrzymanie szkół z polskim językiem nauczania na Litwie. Rzecznik Praw Dziecka apeluje do Minister Edukacji Narodowej Anny Zalewskiej oraz Marszałka Senatu Stanisława Karczewskiego o pomoc w realizacji prawa dzieci do edukacji na zasadach równego... więcej...
Według Ministerstwa Sprawiedliwości w „61 przypadkach złe warunki ekonomiczne i bytowe rodziny były jedyną przyczyną orzeczeń o umieszczeniu dziecka poza rodziną biologiczną”. Rzecznik Praw Dziecka chce poddać dogłębnej analizie te sprawy. - Jako Rzecznik Praw Dziecka... więcej...

Strony