Skip to:

Rzecznik Praw Dziecka wystąpił do Ministra Sprawiedliwości, Prokuratora Generalnego o przekazanie informacji o efektach współpracy nawiązanej przez resort sprawiedliwości w zakresie sytuacji małoletnich obywateli polskich, wobec których interwencje podjęły niemiecki Jugendamt oraz norweski Barnevernet.

Polscy urzędnicy spotkali się ze swoimi niemieckimi i norweskimi odpowiednikami, odpowiednio w marcu 2017 i maju 2018 roku. Podczas konsultacji zobowiązano się do dalszej bilateralnej współpracy mającej na celu zabezpieczenie praw polskich dzieci ww. krajach, zwłaszcza w sprawach dotyczących adopcji czy też postępowań toczących się przed miejscowymi organami w sprawach dotyczących małoletnich obywateli polskich.

WYSTĄPIENIE GENERALNE (PDF.) >>>