List Rzecznika Praw Dziecka z okazji Międzynarodowego Dnia Wolontariusza

List z okazji
Międzynarodowego Dnia Wolontariusza

 

Wielce Szanowni Państwo,

Międzynarodowy Dzień Wolontariusza, święto ustanowione w 1985 roku przez Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych, to bardzo szczególny dzień, w którym warto uświadamiać wszystkim, jak ważna jest rola  wolontariuszy w życiu każdej społeczności. Ich zaangażowanie w bezinteresowną pracę na rzecz innych, zarówno w tym najmniejszym, lokalnym otoczeniu, jak i w ogromnych projektach o zasięgu międzynarodowym, zasługuje na najwyższy szacunek.

Często powtarzam, że najcenniejszą rzeczą jaką możemy podarować drugiemu człowiekowi jest nasz czas i uwaga. Jest to wyjątkowo istotne we współczesnym świecie, w którym tempo życia stało się niezwykle szybkie. Niestety zdarza się tak, że w codziennym pędzie, zapominamy lub nie zauważamy potrzebujących pomocy. Istnieją bardzo różne formy wolontariatu, dlatego każdy chętny znajdzie ważne zadanie do wykonania. Do niektórych, np. pracy z chorymi, trzeba mieć prawdziwe powołanie i odporność psychiczną. Jednak równie wartościowe jest dzielenie się wiedzą, pomaganie uczniom w nauce, czy też wspieranie świetlicy środowiskowej w organizacji zajęć dla uczęszczających do niej dzieci i młodzieży. Dlatego warto rozejrzeć się wokół siebie i znaleźć miejsce, w którym nasze umiejętności i kompetencje mogą uczynić wiele dobrego.

Drodzy Wolontariusze,

Z całego serca dziękuję Wam i składam wyrazy wielkiego uznania za to, że poświęcacie swój czas i energię na działalność na rzecz drugiego człowieka. Wasza empatia, wrażliwość i zaangażowanie każdego dnia zmieniają ludzkie losy na lepsze. Mam wielką nadzieję, że Wasze grono będzie się stale powiększało o ludzi dobrej woli i serca. Życzę wytrwałości, satysfakcji z podejmowanych działań, a także sukcesów w realizacji osobistych planów i zamierzeń. Pamiętajcie zawsze słowa patronki tego roku – Ireny Sendlerowej: Każdemu kto tonie, należy podać rękę…

Z wyrazami szacunku
Marek Michalak

List w wersji PDF