Pandemia utrudniła uzyskanie przez matki zapomogi z tytułu urodzenia dziecka

Wystąpienie generalne Rzecznika Praw Dziecka do Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenie żywego dziecka.

Wystąpienie generalne RPD (PDF)