Dziecko w procesie musi być bezpieczne

Jak towarzyszyć dziecku podczas procesu karnego, by zapewnić mu poczucie bezpieczeństwa i uchronić przed wtórną wiktymizacją? Jak sporządzać i analizować opinie sądowe w sprawach dotyczących najmłodszych? O sytuacji dziecka na sali rozpraw dyskutowali eksperci podczas interdyscyplinarnej II Konferencji „Adwokat dla Rodziny”.

Tegoroczna edycja konferencji skupiła się wokół tematu zdrowia psychicznego dzieci. A w szczególności tego, jak pełnomocnicy, reprezentanci dziecka i obrońcy powinni wykonywać swoją pracę tak, by chronić małoletnich.

Spotkanie zorganizowała Okręgowa Rada Adwokacka wraz z Sekcją Prawa Rodzinnego, Sekcją Praw Dziecka oraz Komisją ds. Sekcji Tematycznych działającymi przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie oraz Wydziale Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego.

Przepisy obowiązują wszystkich

Specjaliści poruszyli kwestie opiniowania w sprawach dotyczących najmłodszych. Mówili o metodologii sporządzania opinii sądowych, ich analizie, ocenie, uzupełnianiu oraz możliwości podważania z perspektywy różnych uczestników postępowań z udziałem dzieci.

Wydarzenie skupiło ponad 250 uczestników. W imieniu Rzeczniczki Praw Dziecka głos zabrał Piotr Bogacki, dyrektor Zespołu ds. Przestępczości Wobec Dzieci. Z ramienia BRPD wzięły w nim również udział m.in. Ewelina Rzeplińska-Rogalska, dyrektorka Zespołu Spraw Rodzinnych i Nieletnich oraz Joanna Repeć, główna specjalistka Zespołu do Spraw Przestępczości Wobec Dzieci. Tegoroczna edycja wydarzenia została objęta Patronatem Honorowy RPD.

O sposobach przeciwdziałania kryzysom zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży mówiła Renata Szredzińska, prezeska Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę. Z kolei dr Grzegorz Wrona, przewodniczący zespołu do spraw analizy zdarzeń, na skutek których małoletni poniósł śmierć lub doznał ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, mówił o zmianach w prawie w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej. Zwrócił szczególną uwagę na wzrost spraw związanych z zakładaniem Niebieskiej Karty. Przedstawiając bliżej ostatnie zmiany w przedmiotowej ustawie, wskazał, że przepisy obowiązują każdego, kto stosuje przemoc wobec małoletniego. W konsekwencji katalog osób, które są określane mianem „sprawcy” jest nieograniczony, bowiem każdy kto dopuszcza się wobec małoletniego przemocy staje się „sprawcą”.

Rola adwokata. Perspektywa sędziego

Dorota Hildebrand Mrowiec, sędzia Sądu Rejonowego w Zamościu, ze Stowarzyszenia Sędziów Rodzinnych w Polsce opowiedziała o roli adwokata w sprawach dotyczących dzieci z perspektywy sędziego. Mówiła, dlaczego niektórzy sędziowie obawiają się instytucji wysłuchania dziecka oraz w jaki sposób można to zmienić. Przekonywała, że wysłuchanie dziecka to szansa na poznanie jego zdania, które jest kluczowe w orzekaniu w sprawach rodzinnych.