System, który podąża za dzieckiem

Jak pomagać w obliczu kryzysu psychicznego? Dlaczego psycholog szkolny jest tak ważny? Na te pytania odpowiadała Weronika Snoch, przedstawicielka Biura Rzeczniczki Praw Dziecka podczas konferencji poświęconej zdrowiu psychicznemu dzieci i młodzieży.

Głównym tematem IV Międzynarodowej Konferencji „Priorytety i wyzwania polskiej oraz europejskiej polityki lekowej 2024” była reforma psychiatrii dziecięco-młodzieżowej oraz współpraca między trzema resortami: zdrowia, edukacji narodowej oraz rodziny, pracy i polityki społecznej. Organizatorem wydarzenia były: Termedia, Kurier Medyczny i Menedżer Zdrowia. W trakcie konferencji oraz podczas panelu „Debata o zdrowiu psychicznym dzieci i młodzieży. Jak możemy im pomóc?” Biuro RPD reprezentowała Weronika Snoch z Zespołu Zdrowia i Spraw Socjalnych.

Psycholog realny

– Każde dziecko, które musi otrzymać specjalistyczną pomoc na całodobowym oddziale psychiatrycznym, czyli ostatnim poziomie referencyjnym, oznacza porażkę dla systemu ochrony zdrowia psychicznego – oceniła dr Aleksandra Lewandowska, konsultantka krajowa w dziedzinie psychiatrii dzieci i młodzieży. Bo to oznacza, że zabrakło nie tylko profilaktyki, ale i systemu wczesnego reagowania w opiece nad młodym człowiekiem – dodała.

– Podczas różnych wydarzeń wybrzmiewa postulat „psycholog w każdej szkole”, z którym oczywiście się zgadzam. Należy go jednak doprecyzować i zaznaczyć, że ten psycholog powinien posiadać odpowiednie kwalifikacje i być dostępny dla uczniów w godzinach ich zajęć. Aktualnie często spotykamy się z tzw. psychologiem obwoźnym, który pracuje w kilku placówkach. Taki tryb pracy nie pozwala psychologowi zapewnić odpowiedniej opieki uczniom, ponieważ nie ma nawet szansy ich odpowiednio poznać – mówiła Weronika Snoch.

Pomoc na czas

Aby pomoc była realna, mówili zgodnie eksperci, system powinien podążać za pacjentem i udzielać mu odpowiednich informacji. Tak, by w momencie kryzysowym, osoba w potrzebie lub jej bliscy wiedzieli gdzie, do kogo i po jaką pomoc się udać.

W debacie udział wzięli udział również: Damian Marciniak z Biura Rzecznika Praw Pacjenta, Marta Skierkowska z Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę, Joanna Michalak, dyrektorka Środowiskowego Centrum Zdrowia Psychicznego w Poznaniu oraz Kamila Lenkiewicz z SGH Warsaw School of Economics.