Zobacz. Usłysz. Zrozum. Rzeczniczka Praw Dziecka i Jej społeczny zastępca na konferencji „Młode Głowy”

Monik Horna-Cieślak wraz z Janem Gawrońskim, społecznym zastępcą RPD na zaproszenie Fundacji UNAWEZA uczestniczyli w konferencji „Młode Głowy. Otwarcie o zdrowiu psychicznym”. Wygłosili prelekcję „ZOBACZ. USŁYSZ. ZROZUM. Zdrowie psychiczne oraz dobre samopoczucie dla wszystkich globalnym priorytetem”. Wydarzenie objęła Honorowym Patronatem Rzeczniczka Praw Dziecka. 

– Martynie Wojciechowskiej i całej Fundacji UNAWEZA należą się olbrzymie podziękowania zarówno za zorganizowanie samego spotkania, jak i pochylenie się nad problemem zdrowia psychicznego młodych osób – podkreślała Monika Horna-Cieślak.

Rzeczniczka opowiedziała o założeniach ustawy o dostępie do opieki psychologicznej dla osób poniżej 18. roku życia bez zgody rodziców lub opiekunów, której jest współautorką. – To szansa na poprawę skuteczności wsparcia psychologicznego. Ustawę współtworzyli ludzie młodzi, działający aktywnie na rzecz ochrony zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży – opisywała Monika Horna-Cieślak.

Mocne strony wzmacniać

Jan Gawroński zwrócił uwagę na „Pakiet Młodego Pacjenta/ki”, nazywany potocznie zgodą kumulatywną, która rozszerza dostęp do opieki medycznej bez zgody rodzica na opiekę pediatryczną oraz zdrowie reprodukcyjne.

Społeczny zastępca RPD mówił również o problemie braku dostępności do wsparcia psychologicznego w szkołach i placówkach oświatowych mimo, że od maja 2022 r. obowiązują zmienione przepisy ustawy o systemie oświaty, które wprowadzają tzw. standardy zatrudniania specjalistów. – Wsparcie psychologiczne nie może być dawkowane na komendę, ograniczone do konkretnych godzin lub dni – przekonywali Rzeczniczka wraz ze swoim społecznym zastępcą.

Wciąż istnieje też problem z realizacją w szkołach tzw. „lekcji różnorodności”. Mogły by być inicjowane przez osoby samorzecznicze z własnymi potrzebami edukacyjnymi. O ich wprowadzenie od lat apelowały organizacje pozarządowe oraz inicjatywy obywatelskie i młodzieżowe, które działają na rzecz poprawy jakości życia młodych osób z niepełnosprawnościami w Polsce. – Lekcja różnorodności w każdej szkole to przede wszystkim edukacja antydyskryminacyjna i antyprzemocowa od najmłodszych lat, a także nauka odwagi w podejmowaniu tematu w myśl zasady: mocne strony wzmacniać, słabe chronić – opisywał Jan Gawroński.

Kiedy proszę o ciszę…

Monika Horna-Cieślak i Jan Gawroński opowiadali o tym, co słyszą od młodych osób. – Mówią: stwórzmy razem miejsce wyciszeń i pozwól mi w nim przebywać, nie zostawiaj mnie samego w zachowaniu trudnym, pomóż nazwać sytuację, w której się znalazłem, ustal bodziec i opracuj profilaktykę – wyliczali. – Młodzi ludzie potrzebują czułego oka, reagowania zawsze, zamiast doprowadzenia do eskalacji złych emocje i przemocy. Zależy im również na tym, by otoczenie, w tym osoby dorosłe, zwracało uwagę na własne zachowania. Bywa, że nauczyciele krzyczą lub podnoszą głos, kiedy proszą o ciszę – opisywali.

W konferencji udział wzięli również m.in.: Izabela Leszczyna, Ministra Zdrowia, Izabela Ziętka, podsekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej, dr n. med. Aleksandra Lewandowska, konsultant krajowa ds. psychiatrii dzieci i młodzieży, Wioletta Krzyżanowska, Mazowiecka Kurator Oświaty, Mariusz Biniewski, Lubuski Kurator Oświaty oraz Grzegorz Kryger, Pomorski Kurator Oświaty.

Fot. Fundacja UNAWEZA