„Otwórz oczy”. O standardach ochrony małoletnich w Bydgoszczy

Rzeczniczka Praw Dziecka Monika Horna-Cieślak przed ekranem laptopa

O tym jak nie dopuścić do sytuacji sprzed roku, kiedy to ojczym zakatował ośmioletniego Kamilka mówili podczas konferencji „Otwórz oczy – standardy ochrony małoletnich”- eksperci – prawnicy, psychologowie, a także Rzeczniczka Praw Dziecka – Monika Horna-Cieślak.

Konferencja „Otwórz oczy – standardy ochrony małoletnich” zorganizowana przez Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy we współpracy z Kujawsko-Pomorskimi Centrami Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy, Toruniu i Włocławku oraz Miejskim Ośrodkiem Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy odbyła się 4 czerwca w bydgoskim Urzędzie Wojewódzkim.

Na sali byli obecni dyrektorzy, nauczyciele, pedagodzy i terapeuci z kujawsko-pomorskich szkół i placówek oświatowych. Wszyscy zastanawiali się, jak skutecznie chronić dzieci przed przemocą.

Monika Horna-Cieślak podczas wystąpienia zwracała uwagę na to, że standardy ochrony małoletnich mówią jasno: nie zamiatamy spraw przemocy wobec dzieci pod dywan, reagujemy, kiedy dziecko potrzebuje wsparcia, a jako pracownicy danej instytucji (jak np. szkoła) działamy razem, wspieramy się i wspólnie pomagamy dzieciom. – Bo nikt nie może czuć się samotny – podkreślała Rzeczniczka Praw Dziecka.

W części wykładowej uczestnicy wysłuchali też wystąpień: Izabeli Ziętki, podsekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej, Grażyny Dziedzic, Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty, dr Hanny Elżanowskiej z Państwowej Komisji ds. Przeciwdziałania Wykorzystywaniu Seksualnemu Małoletnich poniżej 15. lat, Izabeli Ziętary, dyrektorki Szkoły Podstawowej nr 4 w Toruniu oraz Emilii Marcinkowskiej, radcy prawnego.

Konferencja miała również charakter warsztatowy, Na zajęciach prowadzonych przez specjalistów nauczyciele pracowali nad materiałami merytorycznymi związanymi z ochroną małoletnich do wykorzystania w przedszkolach, szkołach, placówkach wychowawczych, pozaszkolnych i kształcenia specjalnego.

Wydarzenie w Bydgoszczy było kolejnym z cyklu spotkań dotyczących standardów ochrony dzieci. M.in. w kwietniu Rzeczniczka Praw Dziecka uczestniczyła również w konferencji „Standardy ochrony małoletnich w prawie i praktyce” zorganizowanej przez Mazowiecką Kurator Oświaty.

Rzeczniczka Praw Dziecka przypomina, że Ustawa o ochronie małoletnich, czyli Ustawa Kamilka wprowadza nowe instrumenty ochrony praw dzieci. M.in. nakłada na podmioty pracujące z dziećmi, obowiązek posiadania standardów ochrony małoletnich. Instytucje i placówki są zobowiązane do ich wprowadzenia do 15 sierpnia 2024 r.

Standardy ochrony dzieci

Standardy ochrony dzieci przed krzywdzeniem to zbiór zasad, które pomagają tworzyć bezpieczne i przyjazne środowisko w szkołach, przedszkolach i innych placówkach działających na rzecz dzieci. W miejscu, które spełnia standardy ochrony dzieci: nie pracują osoby mogące zagrażać jego bezpieczeństwu, wszyscy pracownicy wiedzą, jak rozpoznawać symptomy krzywdzenia dziecka oraz jak podejmować interwencję w przypadku podejrzenia, że dziecko jest ofiarą przemocy – w placówce lub w rodzinie, wszystkie dzieci dowiadują się, jak unikać zagrożeń w kontaktach z dorosłymi i rówieśnikami – w realnym świecie oraz w internecie.