Bezpieczeństwo dzieci w sporcie. Wyzwanie, które wymaga wspólnego działania

Polski Związek Piłki Nożnej (PZPN) zorganizował konferencję poświęconą kluczowym kwestiom bezpieczeństwa dzieci w sporcie. Wydarzenie miało na celu przedstawienie dotychczasowych działań PZPN oraz omówienie planów na przyszłość, zmierzających do zapewnienia lepszego bezpieczeństwa najmłodszych sportowców. W debacie udział wzięli: Adam Chmura, zastępca Rzeczniczki Praw Dziecka, wiceministra sprawiedliwości Zuzanna Rudzińska-Bluszcz, Renata Szredzińska, prezeska Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę, sekretarz stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki Piotr Borys oraz Agnieszka Syczewska z PZPN.

Alarmujące dane i konieczność działania

Dzieci bardzo chętnie uczestniczą w zajęciach sportowych, które są jedną z najpopularniejszych form spędzania wolnego czasu, zarówno w dużych miastach, jak i małych miejscowościach. Dlatego aspekt bezpieczeństwa dzieci w sporcie jest niezwykle istotny. Niestety, jak pokazują ostatnie badania Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę, ponad 90 procent dzieci uprawiających sport doświadcza krzywdzących zachowań, zarówno ze strony osób dorosłych, jak i rówieśników. Młodzi sportowcy często doświadczają poniżania, obrażania, upokarzania, a nawet przemocy fizycznej i seksualnej. Na treningach, turniejach i zawodach często są motywowani strachem i wstydem, przez co niechętnie mówią o swoich doświadczeniach.

O tych alarmujących statystykach oraz o koniecznych zmianach w prawie rozmawiano podczas konferencji „Bezpieczeństwo dzieci w sporcie”. Wiceministra sprawiedliwości, Zuzanna Rudzińska-Bluszcz, ogłosiła planową nowelizację obowiązującej od czterech miesięcy tzw. ustawy Kamilka z Częstochowy. Wyraziła nadzieję, że społeczeństwo będzie stanowczo przeciwstawiać się wszelkim formom przemocy, które, jak pokazują badania, nie ominęły także środowiska sportowego. Podkreśliła też, że nie ma zgody na jakąkolwiek formę przemocy i podniosła znaczenie standardów ochrony małoletnich. Apelowała, aby traktować standardy jako szansę na poprawę, a nie jedynie jako kolejny obowiązek.

Piotr Borys, wiceminister sportu, przypomniał o aktualnie procedowanej nowelizacji ustawy o sporcie, która ma na celu wzmocnienie ochrony sportowców. W ramach tej nowelizacji przewiduje się wprowadzenie roli rzecznika ochrony sportowców oraz pełnomocników w każdym związku sportowym. Ci pełnomocnicy będą dostępni dla osób, które czują, że ich prawa zostały naruszone, i będą służyć wsparciem oraz pomocą instytucjonalną.

Z kolei Adam Chmura, zastępca RPD, zwrócił uwagę, że dorośli mają za zadanie przekonać młodych ludzi, iż poszukiwanie pomocy to oznaka siły, a nie słabości. Zauważył też, że aby wszyscy mogli w pełni korzystać z korzyści płynących ze sportu, konieczne jest stworzenie bezpiecznego środowiska.

Razem dla bezpieczeństwa

Konferencja PZPN była ważnym krokiem w kierunku zwiększenia bezpieczeństwa dzieci w sporcie. Przemoc wobec dzieci jest problemem, który wymaga zdecydowanych działań na wielu frontach. Współpraca wszystkich zaangażowanych stron – trenerów, rodziców, działaczy sportowych oraz samych dzieci – jest kluczowa, aby sport stał się miejscem, gdzie młodzi ludzie mogą rozwijać swoje pasje w bezpiecznej i wspierającej atmosferze.