Lepiej zapobiegać, niż leczyć. Resort zdrowia razem z RPD

O to, czy i kiedy powszechne badania przesiewowe w kierunku hipercholesterolemii zostaną dołączone do bilansu małych dzieci – pytała w maju Monika Horna-Cieślak w piśmie do Ministerstwa Zdrowia. Przekonywała, że rozszerzenie profilaktyki tak, by wyłapywać nieprawidłowości już od najmłodszych lat to kwestia niezwykle ważne dla RPD. Teraz resort odpowiada: prace są zaawansowane, a rozwiązania możliwe od 2025 r.

Monika Horna-Cieślak w piśmie skierowanym do MZ odniosła się do wypowiedzi, które padły podczas kwietniowego posiedzenia zorganizowanego przez senator Agnieszkę Gorgoń-Komor, przewodniczącą Parlamentarnego Zespołu ds. Kardiologii w Senacie. Przedstawiciele środowisk medycznych przekonywali o konieczności wprowadzenia powszechnych badań przesiewowych u dzieci w kierunku hipercholesterolemii oraz utworzenia poradni lipidowych dla dzieci w całej Polsce. Chodzi o jak najszybsze wykrycie podwyższonego poziomu cholesterolu we krwi.

Rzeczniczka wsłuchując się w głos ekspertów zaapelowała o rozbudowanie tzw. bilansu sześciolatka o lipidogram, czyli badanie pozwalające ustalić m.in. poziom całkowitego cholesterolu i trójglicerydów.

Ministerstwo Zdrowia odpowiada teraz Rzeczniczce Praw Dziecka, że trwają zaawansowane prace nad włączeniem panelu badań w kierunku hipercholesterolemii rodzinnej do okresowych badań sześciolatków (przedszkolaków) lub dziewięciolatków (trzecioklasistów). – Kwestia wieku, w jakim przeprowadzane będą badania jest jeszcze na etapie dyskusji – czytamy w piśmie. I dalej: – Powołany przez prof. Adama Witkowskiego, pełnomocnika Ministra Zdrowia ds. Narodowego Programu Chorób Układu Krążenia, Zespół Doradczy ds. Chorób Układu Krążenia u Dzieci pracuje obecnie nad kompleksowymi rozwiązaniami, które mają na celu nie tylko opracowania wytycznych do przeprowadzenia badań w kierunku hipercholesterolemii rodzinnej w populacji dzieci. Chodzi również o zapewnienie ścieżek postępowania diagnostyczno-leczniczych nad dziećmi, u których wykryto podejrzenie występowania choroby, a także, w przypadku wykrycia choroby u dziecka, zapewnienie ich jego rodzicom.

Resort zdrowia przekonuje, że wczesne diagnozowanie i leczenie dzieci z hipercholesterolemią rodzinną ma ogromne znaczenie dla zmniejszenia ryzyka rozwoju wczesnego procesu miażdżycowego, a także – liczby zdarzeń zagrażających życiu i zdrowiu związanych z wysokim poziomem cholesterolu wśród populacji dorosłej. I przewiduje, że nowe rozwiązania wejdą w życie w 2025 r.

Rzeczniczka Praw Dziecka pytała również, czy MZ planuje działania edukacyjne uświadamiające dzieciom i dorosłym potrzebę badań, profilaktyki oraz dbania o zdrowie. Te, zarówno dla całej populacji, jak i grup ryzyka, ministerstwo planuje także na 2025 r.