Ważne słowo: samoświadomość

Na zaproszenie Fundacji Niebieski Szlak oraz Wydziału Zdrowia Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Gdyni Jan Gawroński, społeczny zastępca Rzeczniczki Praw Dziecka uczestniczył w III Ogólnopolskiej Konferencji „Samoświadomość i komunikAACja a TZW. zachowania trudne”. 

Jan Gawroński wspólnie z Sylwią Kowalską, ekspertką edukacji włączającej Fundacji AutismTeam poprowadził panel dyskusyjny „Dobre praktyki”. Wśród poruszanych kwestii były m.in. tematy związane z wdrażaniem do szkół i placówek oświatowych metody Stosowanej Analizy Potrzeb, modelu kręgów wsparcia osób z niepełnosprawnościami ze szczególnym uwzględnieniem osób młodych oraz wsparcie dzieci i młodzieży w pieczy zastępczej.

Ja, różnorodny  

Stosowana Analiza Potrzeb to autorska metoda Fundacji Prodeste. Opiera się na filozofii i sposobie działania, które organizacja wypracowywała przez ostatnie 15 lat swojego istnienia. Jak podkreślają jej twórcy, celem metody jest poprawa jakości życia osób w spektrum autyzmu.

Jan Gawroński wygłosił prelekcję „Różnorodny JA, od pasji do aktywizacji”. Mówił o poszukiwaniu drogi do szczęśliwego i pełnego życia przez osoby w spektrum. A także o tym, jak ważna jest pasja i odpowiednie warunki do rozwoju zainteresowań.

Wskazał na kwestię wdrażania oraz realizacji postanowień art. 19 Konwencji o Prawach Osób z Niepełnosprawnościami. Przepis ten reguluje prawo do samostanowienia dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami.

Ważne, co w statutach

Społeczny zastępca RPD zapowiedział również działania legislacyjne na rzecz zniesienia punktowej oceny z zachowania i zastąpienia jej oceną opisową w klasach IV-VII szkoły podstawowej. Mówił o działaniach prewencyjnych w zakresie przestrzegania prawa w statutach placówek oświatowych, ze szczególnym uwzględnieniem szkół specjalnych i specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych.

Społeczny Zastępca RPD uczestniczył również w panelu dyskusyjnym „Samoświadomość”. Opowiadał o samostanowieniu i samoświadomości osób rozwijających się w spektrum autyzmu.

Organizatorem konferencji była Fundacja Niebieski Szlak, która działa na rzecz poprawy jakości życia osób z niepełnosprawnościami, a samo wydarzenie zostało objęte Honorowym Patronatem prezydent Gdyni Aleksandry Kosiorek.