Inspirujące spotkanie na „Pomerdanej Farmie Dobra”, czyli Ogólnopolski Zjazd Klubów Świadomej Młodzieży

Jan Gawroński, społeczny zastępca Rzeczniczki Praw Dziecka na scenie podczas wystąpienia

22 czerwca br. odbył się Ogólnopolski Zjazd Klubów Świadomej Młodzieży, zainicjowany przez Jana Gawrońskiego, społecznego zastępcę Rzeczniczki Praw Dziecka, we współpracy z Fundacją Pomerdało mi się, Fundacją AutismTeam, Fundacją ProAperte oraz Ośrodkiem Terapii Neurorozwojowej „Poczuj Sam”. Miejsce wydarzenia – „Pomerdana Farma Dobra” w Lekaszynie, było idealnym tłem dla inspirujących spotkań i wymiany doświadczeń.

Zjazd odbył się pod honorowym patronatem Rzeczniczki Praw Dziecka Moniki Horna-Cieślak i rozpoczął od odczytania listu. Rzeczniczka wyraziła w nim głębokie wsparcie dla inicjatywy i podkreśliła, jak istotne jest budowanie społeczeństwa, które akceptuje i wartościuje różnorodność, zwłaszcza w kontekście osób w spektrum autyzmu. – Różnice w postrzeganiu i przeżywaniu rzeczywistości są piękne i wartościowe, gdyż przypominają nam o bogactwie ludzkiej natury i o tym, jak wiele możemy się nauczyć od siebie nawzajem. Wartościowanie i akceptacja tych różnic to kluczowe elementy budowania inkluzywnego społeczeństwa, w którym każda osoba może się czuć doceniona i akceptowana. Dzięki inicjatywom takim jak Wasz zjazd, możemy lepiej zrozumieć i docenić unikalne spojrzenie, jakie osoby w spektrum autyzmu mają na świat, i w ten sposób wzbogacić nasze własne doświadczenie życia. Bardzo Wam za to dziękuję! – podkreśliła Rzeczniczka.

Podczas zjazdu młodzi samorzecznicy z Klubów Świadomej Młodzieży z Łodzi, Kutna i Włocławka mieli okazję opowiedzieć o swoich pasjach i zainteresowaniach, prezentując różnorodność talentów i perspektyw.

Zjazd miał miejsce na farmie dobra w Lekaszynie, prowadzonej przez Fundację Pomerdało mi się, która na co dzień aktywnie wspiera poprawę jakości życia osób z niepełnosprawnościami, w tym dzieci i nastolatków poprzez kontakt ze zwierzętami.