Młodzi chcą zmieniać edukację. I wiedzą, jak!

Czy podstawa programowa ma związek ze zdrowiem psychicznym młodych osób? Jak szkolne wymagania wpływają na samopoczucie uczniów? O cienkiej granicy między mobilizacją a presją dyskutowali eksperci i młodzież w Senacie podczas Szczytu Edukacyjnego „ZmieńMY Edukację 2.0”.

Organizatorami wydarzenia byli: Stowarzyszenie Precedens, Akcja Uczniowska, Stowarzyszenie Głos Pokolenia i Senat na Ty. Biuro Rzeczniczki Praw Dziecka reprezentowali Adam Chmura, zastępca RPD oraz Agnieszka Mroczek, zastępczyni dyrektora Zespołu Edukacji i Wychowania BRPD. A wśród zaproszonych gości znalazło się 46 organizacji młodzieżowych, a także eksperci, nauczyciele, dyrektorzy szkół, przedstawiciele Sejmu, Senatu oraz Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Dyskutowano o dotychczasowych działaniach podjętych przez resort oświaty i organizacje młodzieżowe na rzecz realizacji m.in. Paktu Edukacyjnego, który został uchwalony w styczniu tego roku. Młodsi i starsi eksperci próbowali ocenić obecny stan szkolnictwa, a także postawić diagnozę co do najpilniejszych zmian w przyszłości.

Lista zadań

Debata „Koniec szkoły jaką znamy? ZmieńMY Edukację 2.0” dotyczyła ważnej kwestii równości dzieci i młodzieży w szkole, dobrostanu i zdrowia psychicznego osób młodych, podstawy programowej w kontekście kompetencji XXI wieku, oceniania, statutów i praw uczniowskich, ogromnej roli nauczycieli oraz niezbędnych instytucjonalnych i prawnych zmian w polskiej edukacji.

Młodzi proponowali upowszechnienie wśród członków społeczności szkolnych wiedzy na temat komunikacji i wsparcia osób neuroróżnorodnych, konieczność podjęcia działań na rzecz zapewnienia odpowiednich warunków nauki uczniom, w szczególności tym z niepełnosprawnościami i specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Szkoła, miejsce przyjazne

Uczestnicy debaty dostrzegli nadal pojawiające się nieprawidłowości i potrzeby m.in. w zakresie indywidualizacji procesu nauczania, reakcji osób odpowiedzialnych na przejawy dyskryminacji, np. ze względu na pochodzenie. Mówili też o wartości edukacji obywatelskiej i klimatycznej. Wskazywali na znaczenie funkcjonowania samorządów uczniowskich.

– Obszary, które identyfikujemy jako problemy, czyli na przykład kryzys zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży, muszą być rozwiązywane wielowymiarowo – podkreślał Adam Chmura, zastępca Rzeczniczki Praw Dziecka. Dodał, że dla Biura RPD ważna jest kwestia równości oraz fakt, by szkoła była miejscem przyjaznym dla wszystkich uczniów: z niepełnosprawnością, neuroróżnorodnością, z doświadczeniem uchodźczym, a także osób z mniejszości narodowych i etnicznych oraz ze społeczności LGBTQ+.

Zastępca RPD przypomniał też o trwającym naborze do Rady Dzieci i Młodzieży przy Rzeczniczce Praw Dziecka. – To nowa platforma współpracy, wymiany opinii i zdań – podkreślił. Kandydatury do Rady można nadsyłać do końca czerwca. Szczegóły: Rusza nabór do Rady Dzieci i Młodzieży przy Rzeczniczce Praw Dziecka