Trauma nie zatrzymuje się na granicy

Umieszczanie migrantów w Strzeżonych Ośrodkach dla Cudzoziemców powinno być stosowane jako środek ostateczny – można przeczytać w najnowszym raporcie Save the Children i Polskiego Forum Migracyjnego, który został objęty honorowym patronatem Rzeczniczki Praw Dziecka.

Adam Chmura, zastępca Rzeczniczki Praw Dziecka wraz z Katarzyną Hornowską i Pauliną Kępistą z Zespołu Spraw Międzynarodowych i Konstytucyjnych BRPD uczestniczyli w konferencji poświęconej raportowi Save the Children i Polskiego Forum Migracyjnego. Dokument mówi o pomocy, w tym psychologicznej, dla osób przebywających w strzeżonych ośrodkach dla cudzoziemców.

Raport jest pierwszym tego rodzaju opracowaniem w Polsce, które przedstawia doświadczenia organizacji pozarządowych w obszarze udzielenia pomocy psychologicznej mieszkańcom tych ośrodków. Został utworzony w oparciu o opinie prawników, specjalistów z dziedziny prawa migracyjnego oraz psychologów pracujących z cudzoziemcami. Bazuje na świadectwach samych migrantów, którzy doświadczyli detencji.

W bagażu depresja, lęk

Podczas konferencji uczestnicy podkreślili, że osoby przebywające w ośrodkach w dużej części są ofiarami traumatycznych doświadczeń, których doświadczyli jeszcze w kraju pochodzenia. Problemy zgłaszane przez migrantów obejmują stany lekowe i depresyjne, samookaleczenia oraz kryzysy suicydalne.

Umieszczanie w detencji osób należących do grup wrażliwych negatywnie wpływa na ich zdrowie psychiczne. Dużym problemem jest niewystarczająca liczba psychologów w stosunku do osób wymagających pomocy.

Prymat wolności

Autorzy raportu mówią o potrzebie wdrożenia przez polskie władze konkretnych i praktycznych działań, nakierowanych na uznanie prymatu wolności nad detencją. Zwracają uwagę na konieczność podjęcia efektywnych mechanizmów identyfikacji, uwzględniających aktualny status prawny oraz stan zdrowia cudzoziemców, zwiększenia dostępu do wsparcia psychologicznego oraz zbudowaniu zaufania cudzoziemców do instytucji państwowych.

Eksperci podkreślają, że umieszczanie migrantów w Strzeżonych Ośrodkach dla Cudzoziemców powinno być stosowane jako środek ostateczny, a czas trwania samej detencji należy możliwie skrócić. Najlepszym rozwiązaniem byłoby rozważenie alternatyw dla detencji, takich jak np. praca case-managerów.

Raport na temat pomocy psychologicznej Fundacji Polskie Forum Migracyjne dla osób przebywających w strzeżonych ośrodkach dla cudzoziemców.