„Jeden dzień w krainie baśni”. Wyjątkowa uroczystość z udziałem RPD

Mężczyzna siedzący na ławce z książką obok mężczyzny przebranego za klauna.

Monika Horna-Cieślak uczestniczyła w spotkaniu z wychowankami i wychowawcami Domu Dziecka nr 16 w Warszawie

Spotkanie, na które zaproszono Rzeczniczkę Praw Dziecka to wyjątkowa uroczystość organizowana corocznie i od wielu lat we współpracy pracowników placówki oraz jej wychowanków.

Atmosfera podczas „Jednego dnia w krainie baśni” pozwala dzieciom przenieść się do tytułowego świata bajek, legend i opowieści. Monika Horna-Cieślak miała okazję obejrzeć przedstawienie przygotowane przez dzieci oraz ich opiekunów – zarówno jedni, jak i drudzy aktywnie brali udział w występie, wcielając się z zaangażowaniem w swoje role.

Po występie dzieci i wychowawców dyrektorka placówki dziękując gościom za wizytę podkreślała wkład wszystkich w realizację wydarzenia.

Rzeczniczka Praw Dziecka rozmawiała ze starszymi i młodszymi aktorami, gratulując pasji. Podziękowała także z osobna każdemu wychowawcy za udział w przedstawieniu. Została również oprowadzona po miejscu, które jest placówką opiekuńczo – wychowawczą dla dzieci całkowicie lub okresowo pozbawionych opieki rodzicielskiej.