Zawód psychologa. Prace nad ustawą przyspieszają

Projekt ustawy o zawodzie psychologa niebawem trafi do uzgodnień międzyresortowych, w tym do Rzeczniczki Praw Dziecka – podkreśliła w piśmie do Moniki Horna-Cieślak minister rodziny, pracy i polityki społecznej. Podała też nowy termin przedłożenia projektu Radzie Ministrów. O pilnej potrzebie stworzenia nowych przepisów w tym zakresie Rzeczniczka alarmowała wcześniej MRPiPS.

– W Biurze RPD niejednokrotnie identyfikujemy zastrzeżenia i skargi odnoszące się do osób wykonujących zawód psychologa – alarmowała w maju Monika Horna-Cieślak resort rodziny. Podkreśliła jednocześnie konieczność stworzenia nowych przepisów regulujących pracę tej grupy zawodowej.

– Dziękuję za zainteresowanie projektem ustawy o zawodzie psychologa oraz samorządzie zawodowym psychologów przygotowanym przez resort pracy. Projekt ustawy niebawem zostanie przekazany do uzgodnień międzyresortowych, w tym do Pani Rzeczniczki – odpowiada teraz ministra. I dodaje, że proponowany termin przedłożenia projektu ustawy Radzie Ministrów został zmieniony na I kwartał 2025 r. To istotna zmiana, gdyż wcześniej był to I kwartał 2026 r.

Zastrzeżenia, o których informowała Rzeczniczka związane są m.in. ze sposobem udzielania dzieciom świadczeń zdrowotnych, z zadaniami wykonywanymi w poradni psychologiczno-pedagogicznej oraz ze świadczeniem pomocy w placówce oświatowej.

Zawód ten obecnie regulowany jest ustawą z 8 czerwca 2001 r. o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów. Niestety, w praktyce przepisy są w większości martwe ze względu na liczne wady prawne i legislacyjne.

Dlatego Rzeczniczka zwracając się w maju do ministry rodziny podkreślała, że z zadowoleniem przyjęła informację o podjęciu przez resort prac nad projektem nowej ustawy. Ma ona na celu uregulować takie kwestie, jak zasady uzyskiwania prawa wykonywania zawodu, warunki jego wykonywania, reguły organizacji i działania samorządu zawodowego psychologów, a także – odpowiedzialności zawodowej.

Poprzednio RPD prosiła o informację na temat określenia terminu przyjęcia projektu ustawy przez Radę Ministrów dopiero na I kwartał 2026 r. – Z zadowoleniem przyjmuję informację o wyznaczeniu nowej, szybszej daty. I podtrzymuję gotowości pełnego wsparcia dla inicjatywy podjętej przez panią minister na rzecz uregulowania zawodu psychologa – podkreśla Monika Horna-Cieślak.