Przewodnicy po cyfrowym świecie

Scena z dużym ekranem

O wspieraniu szkoły w lepszej ochronie dzieci przez zagrożeniami online mówiły na zlocie OSEhero Katarzyna Hernandez i Iwona Leszczyńska z Biura Rzeczniczki Praw Dziecka.

Katarzyna Hernandez, Dyrektorka Zespołu Edukacji Cyfrowej i Bezpieczeństwa w Sieci BRPD i jej zastępczyni, Iwona Leszczyńska, na zaproszenie przedstawicieli Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej OSE wzięły udział w spotkaniu nauczycieli, którzy chcą aktywnie działać w zakresie upowszechniania wiedzy na temat bezpieczeństwa w Internecie – OSEhero.

Podczas spotkania Katarzyna Hernandez opowiedziała o tym, jak standardy ochrony małoletnich, które placówki muszą wprowadzić do 15 sierpnia, wspierają szkoły w zabezpieczaniu dzieci przez zagrożeniami online.

Projekt OSEhero powstał w zgodzie z założeniami wspomnianych standardów. Jego celem jest zbudowanie społeczności nauczycieli szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych, którzy wyposażeni przez ekspertów OSE w wiedzę i narzędzia będą przewodnikami po cyfrowym świecie dla uczniów, innych nauczycieli i rodziców.

Dzięki projektowi OSEhero zwiększy się świadomość dotycząca cyberzagrożeń w szkołach oraz umiejętność bezpiecznego korzystania z Internetu. Uczniowie, nauczyciele i rodzice będą wiedzieli, jak reagować na niebezpieczne sytuacje w sieci, jak im zapobiegać oraz gdzie szukać pomocy w przypadku ryzyka. Udział w projekcie pozwoli nauczycielom i całej społeczności szkolnej wspierać pozytywne zachowania online oraz rozwijać kompetencje cyfrowe w procesie nauczania, w tym umiejętność krytycznego myślenia i refleksyjnego wykorzystywania zasobów znajdujących się w świecie wirtualnym.

Podczas spotkania z przedstawicielami Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej OSE rozmawiano ponadto o sytuacji szkół, lepszej ochronie dzieci w sieci oraz problemach, z jakimi nauczyciele mierzą się w codziennej pracy.