Wysokość alimentów. MS wprowadza tablice

Grupa ekspertów przy stole

W Ministerstwie Sprawiedliwości odbyło się seminarium eksperckie dotyczące wprowadzenia tablic alimentacyjnych. W spotkaniu z ramienia BRPD uczestniczyła Ewelina Rzeplińska-Rogalska, dyrektorka Zespołu Prawa Rodzinnego i Nieletnich.

W spotkaniu z Zuzanną Rudzińską-Bluszcz, wiceministrą sprawiedliwości uczestniczyli przedstawiciele środowisk sędziowskich, komorniczych, adwokackich, radcowskich, naukowych i organizacji pozarządowych. W debacie wzięli też udział reprezentanci Sejmu, Rzecznika Praw Obywatelskich oraz Rzeczniczki Praw Dziecka.

Podczas spotkania zaprezentowano trzy propozycje tablic, które zostały wypracowane w Ministerstwie Sprawiedliwości przez specjalną grupę roboczą. Pierwsza opiera się na rozwiązaniach przyjętych w Niemczech, druga odwołuje się do założeń francuskich. Trzecia zakłada, by każdy z rodziców ponosił koszty utrzymania dziecka proporcjonalnie do swoich możliwości zarobkowych.

Ustalenie wysokości alimentów

Tablice będą istotną pomocą i wskazówką dla sędziego podczas ustalania wysokości alimentów. Niezmiennie sędzia będzie miał możliwości dostosowania wysokości orzekanych alimentów do okoliczności konkretnej sprawy. Wprowadzenie tabel alimentacyjnych nie ograniczy niezależności sędziowskiej. Będą one natomiast stanowić pomoc dla stron postępowania oraz zwiększą transparentność. Ułatwią znalezienie im satysfakcjonującego rozwiązania bez udziału sędziego, będą też istotną pomocą podczas mediacji.

Dyskutując nad przedstawionymi problemami podniesiono kwestię, by wprowadzane tablice jak najszerzej brały pod uwagę sytuację rodzinną uczestników postępowania. Powinny więc uwzględniać takie czynniki, jak dochód, wiek dziecka, liczbę dzieci pozostających na utrzymaniu osoby zobowiązanej do alimentacji, a także rodzaj ustalonych kontaktów z dzieckiem.

Ministerstwo Sprawiedliwości planuje wprowadzenie tablic alimentacyjnych w ciągu najbliższych tygodni.