Lepiej zapobiegać niż leczyć, czyli „Przyszłość a Ty”

Komendant Główny Policji insp. Marek Boroń siedzący na scenie

Po raz trzeci uruchomiono program „Profilaktyka a Ty”, który w nowej odsłonie ma nazwę „Przyszłość a Ty”. Na spotkaniu w Komendzie Głównej Policji z ramienia BRPD uczestniczyła Anna Michalik-Majzner, Kierownik Gabinetu Rzeczniczki Praw Dziecka.

Edukacja młodzieży z tematyki różnego rodzaju zagrożeń – w tym uzależnienia od niezwykle groźnego fentanylu – to jedno z zadań policji. 13 czerwca, w budynku Komendy Głównej Policji, zainaugurowany został trzeci etap programu PaT pod nową nazwą „Przyszłość a Ty”. W spotkaniu uczestniczył Komendant Główny Policji insp. Marek Boroń, a także przedstawiciele m.in. Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwa Sprawiedliwości, Biura Rzecznika Praw Obywatelskich, Biura Rzeczniczki Praw Dziecka, Stowarzyszenia Generałów Policji RP oraz jednostek policji i sądownictwa.

Insp. Marek Boroń zwrócił uwagę na wyzwania, z jakimi borykają się dzisiaj młodzi ludzie: problemy z uzależnieniami, funkcjonowaniem w świecie wirtualnym i komunikacją w świecie realnym. Odniósł się również do wypracowanych przez Policję, wspólnie z instytucjami samorządowymi, narzędzi profilaktycznych, które przez wiele lat rozwijały się i funkcjonowały w przestrzeni edukacyjnej i społecznej. Zapraszając uczestników spotkania do dyskusji, komendant podkreślił wagę szeroko rozumianej współpracy międzyinstytucjonalnej.

– Dzisiaj powinniśmy odpowiedzieć sobie na wiele pytań, w tym: jak możemy pomóc młodym ludziom? Jako Policja wiemy, jak zwalczać przestępczość, ale jak zauważać problemy młodzieży? Chciałbym, żeby to była wspólna praca. Na samym początku rozpoczęliśmy rozmowy z Rzeczniczką Praw Dziecka, bo wiemy, że to, co wzmacnia każde społeczeństwo to jest młodzież, czyli nasza przyszłość i jeżeli dzisiaj nie podamy im pomocnej ręki we właściwy sposób, to przy obecnej demografii, będziemy mieli ogromny problem – przekonywał insp. Marek Boroń.

Zgromadzeni eksperci przekonywali, że głośna ostatnio sprawa uzależnienia młodych ludzi od fentanylu to kolejny powód, by prócz pracy na rzecz wykrywania zdarzeń prowadzić intensywne działania edukacyjne. Rosnące zagrożenia dzieci i młodzieży w obszarach przemocy rówieśniczej, hejtu, cyberprzemocy, zachowań ryzykownych, w tym sięgania po środki odurzające i psychoaktywne, wymagają współpracy różnych środowisk i szybkiego podejmowania decyzji.

Do współpracy przy realizacji programu zaproszony został Grzegorz Jach, społeczny pełnomocnik Komendanta Głównego Policji ds. edukacji na rzecz bezpieczeństwa, twórca poprzednich edycji programu, od lat prowadzący tego typu działalność.