Dziecięcy Telefon Zaufania RPD w czerwcu. To był trudny czas

Nastolatka z telefonem w ręku

Czerwiec był miesiącem, w którym psycholodzy Dziecięcego Telefonu Zaufania RPD 800 12 12 12 odbyli wyjątkowo dużo rozmów z młodymi osobami.

Dziecięcy Telefon Zaufania Rzeczniczki Praw Dziecka jest czynny 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. To miejsce, gdzie i dziecko, i nastolatek mogą czuć się bezpiecznie i mówić bez obawy o ocenę. W ramach Dziecięcego Telefonu Zaufania działa też czat, który nie wymaga logowania i nie trzeba instalować żadnej aplikacji.

Ze statystyk Dziecięcego Telefonu Zaufania (DTZ) Rzeczniczki Praw Dziecka wynika, że czerwiec był miesiącem, w którym rozmów i czatów było wyjątkowo dużo. Zestawienie przygotowane przez ekspertów DTZ pokazuje, że w minionym miesiącu przeprowadzili oni 2921 czatów, 3749 rozmów oraz 132 interwencje ratujące zdrowie i życie. Dla porównaniu w maju było to odpowiednio: 1935, 3015 oraz 137. A w kwietniu: 1795, 3540 i 116.

Z jakimi pytaniami i problemami najczęściej dzwonią dzieci i nastolatki? Psycholodzy Dziecięcego Telefonu Zaufania wymieniają kilka najważniejszych.

Koniec szkoły, początek wakacji

W ostatnich tygodniach pojawiło się sporo telefonów oraz czatów od uczniów, u których nasiliły się trudności związane z końcem roku szkolnego. Na początku czerwca częstym tematem były obawy przed reakcją rodziców na oceny, czy też lęk związany z powtarzaniem klasy bądź pojawieniem się wyników egzaminów (maturalnych, ósmoklasisty) oraz rekrutacją do szkół ponadpodstawowych.

Poza lękiem związanymi z ocenami, psycholodzy często spotykali się z silnym niepokojem związanym ze zmianami, które wiążą się z nadejściem wakacji.

Dla wielu osób koniec szkoły oznacza pojawienie się kryzysu w relacjach rówieśniczych – mniejszą ilością czasu spędzanego ze znajomymi, rozstaniami z bliskimi w przypadku zmiany szkoły, bądź też obawami związanymi z doświadczaną samotnością. Nieraz w kontekście wyjazdów znajomych na wakacje pojawiają się zazdrość, poczucie niższości lub lęk przed odrzuceniem.

Przemoc

Okres wakacyjny może być również szczególnie trudny dla osób doświadczających takich trudności, jak przemoc w najbliższym otoczeniu czy problem alkoholowy opiekunów. Brak bezpiecznego azylu w postaci szkoły, okres wakacyjny u części terapeutów czy przerwa w kontakcie z psychologiem szkolnym niejednokrotnie wpływa na obniżenie poczucia bezpieczeństwa.

W tym czasie często relacje między rodzicami a nastolatkami bywają wystawiane na próbę. W trakcie roku szkolnego głównym tematem rozmów często były oceny oraz funkcjonowanie w szkole, a z nadejściem wakacji kontakt z rodzicami staje się trudniejszy, co czasem powoduje ochłodzenie relacji lub izolowanie się od rodziców.

Opieka naprzemienna rodziców

Tematem, który wyraźnie częściej przewijał się w rozmowach telefonicznych był też brak porozumienia między rodzicami w kwestii kontaktów na czas wakacji. Trudności sprawia rozróżnienie m.in., w którym tygodniu, który rodzic powinien sprawować opiekę, kwestia organizacji wyjazdów za granicę z jednym z opiekunów, nagłe zmiany w planach, a także lęk dziecka przed wyjazdem z rodzicem, z którym na co dzień nie spędza zbyt wiele czasu.