Jubileusz 40-lecia Centrum Sztuki Dziecka w Poznaniu

Tłum ludzi na widowni

1 lipca br. w Centrum Kultury Zamek w Poznaniu odbyła się uroczysta gala z okazji 40-lecia istnienia Centrum Sztuki Dziecka w Poznaniu. Centrum utrzymuje się na czele dialogu o roli sztuki dla młodych ludzi oraz ich prawa do kultury. Jubileusz był nie tylko okazją do świętowania, lecz także refleksji nad dorobkiem oraz przyszłością tej niezwykłej instytucji.

Weronika Snoch, reprezentująca Biuro Rzeczniczki Praw Dziecka, złożyła gratulacje i podziękowania dyrektorce Joannie Żygowskiej oraz całemu zespołowi Centrum. – Z okazji Jubileuszu życzę, aby każdego dnia – nie tylko w Waszej pracy – towarzyszyła Wam dziecięca radość z prostych rzeczy i autentyczność, z którą już dziś tak pięknie działacie – powiedziała.

Centrum Sztuki Dziecka powstało 1 lipca 1984 roku jako Ogólnopolski Ośrodek Sztuki dla Dzieci i Młodzieży. Od 1999 roku działa pod obecną nazwą, skupiając się na tym, aby sztuka była dostępna dla każdego, niezależnie od wieku. Od 40 lat skupia uwagę na najmłodszych odbiorcach i na sztuce, która jest dla nich tworzona. Organizuje spektakle, akcje twórcze, warsztaty, seanse, wystawy i koncerty. Daje pole do dyskusji – artystów z młodymi odbiorcami, rodziców z dziećmi, nauczycieli z nastolatkami, ale też twórców, animatorów, pedagogów czy dziennikarzy.