Posiłek w szkole. Dieta nie może wykluczać

Talerzy z warzywami stojący na stole

O dostępności do roślinnych posiłków w szkołach rozmawiano w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich podczas seminarium „Roślinne Posiłki – Program Roślinna Szkoła”.  Biuro Rzeczniczki Praw Dziecka reprezentowała Weronika Snoch z Zespołu Zdrowia i Spraw Socjalnych.

W Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich odbyło się seminarium „Roślinne Posiłki – Program Roślinna Szkoła”, organizowane przez Fundację Green Rev Institute oraz koalicję Future Food 4 Climate. Spotkanie dotyczyło dostępności do roślinnych posiłków w placówkach oświatowych, zwłaszcza szkołach. W seminarium udział wzięli: Magdalena Biejat, wicemarszałkini Senatu RP, przedstawiciele organizacji naukowych i społecznych, radni miasta stołecznego Warszawy, lekarze i lekarki, przedstawiciele instytucji państwowych, w tym Narodowej Izby Kontroli, Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego oraz Głównego Inspektoratu Sanitarnego.

Potrzeby żywieniowe

Uczestnicy dyskutowali w dwóch panelach. Pierwszy panel skupiał się na potrzebach żywieniowych i aspekcie zdrowotnym. Iwona Kibil, specjalistka z zakresu dietetyki, przedstawiła dane na temat korzyści płynących z diety roślinnej, omówiła stan prawny i zapisy regulujące kwestię żywienia w placówkach. – Planowanie diety całkowicie roślinnej dla dzieci i młodzieży wymaga więcej uwagi i edukacji rodziców oraz opiekunów dzieci – wspomniała Iwona Kibil.

Druga część spotkania dotyczyła aspektów prawnych dostępu do diety roślinnej. Uczestnicy rozmów zaznaczyli, że brak dostępu do diet wykluczających może być dyskryminujący, zwłaszcza dla osób, które ze względu na swoje wierzenia i religię, nie mogą spożywać określonych produktów. Rozmawiano również o tym, że dieta roślinna jest prowadzona bardziej świadomie – nie tylko ze względu na restrykcje, ale także kontrolę społeczeństwa.

Celiakia. Jak nie dyskryminować dzieci

Dostępność do diet

Weronika Snoch z Zespołu Zdrowia i Spraw Socjalnych BRPD podkreśliła, że dostępność do różnych diet, w tym roślinnej, jest szczególnie ważna z perspektywy osób z dietami wykluczającymi stosowanymi z różnych powodów m. in. alergii i nietolerancji pokarmowych. – Zgodnie z obowiązującymi przepisami, szkoły podstawowe mają obowiązek zapewnić uczniom gorący posiłek w ciągu dnia. Zapewnienie go powinno wiązać się z uwzględnieniem potrzeb dzieci i młodzieży, dlatego tak ważne jest byśmy wsłuchali się w ich głos – mówiła Weronika Snoch.