Solidarność w zdrowiu. O wspólnych problemach dzieci i seniorów

Grupa ludzi siedząca przy okrągłym stole

O potrzebach zdrowotnych dzieci i seniorów oraz konieczności wsparcia instytucjonalnego dla ich opiekunów mówiła na spotkaniu think tanku Medyczna Racja Stanu Justyna Oknińska-Janzen z Biura Rzeczniczki Praw Dziecka.

Debata Medycznej Racji Stanu odbyła się 4 lipca br. w ramach kampanii „Siła kobiet. Zdrowie kobiety – bezpieczeństwo rodziny”, współtworzonej z Federacją Stowarzyszeń „Amazonki”. Jej celem jest identyfikacja najpilniejszych problemów zdrowotnych Polaków oraz zwrócenie uwagi społecznej na znaczenie edukacji i profilaktyki w walce z chorobami cywilizacyjnymi.

Hasłami przewodnimi spotkania były: siła kobiet, solidarność (międzypokoleniowa, międzypłciowa), bezpieczeństwo zdrowotne, opieka zdrowotna, wsparcie instytucjonalne na rzecz najsłabszych obywateli. Justyna Oknińska-Janzen w swoim wystąpieniu skoncentrowała się na zagadnieniach, które dotyczą zarówno seniorów, jak i dzieci.

Wspólnymi obszarami problemowymi dla dzieci i seniorów są m.in. brak lub ograniczony dostęp do świadczeń zdrowotnych, długi okres oczekiwania na konieczne świadczenia zdrowotne, niewystarczająca liczba specjalistów, jakość udzielanych świadczeń oraz brak dostępu do leków.

Większość uczestników debaty podkreślała, że pozycja dzieci jest uprzywilejowana wobec seniorów, argumentując, że „dzieci są przeszłością narodu” i tym samym wszystkim zależy na ich bezpieczeństwie zdrowotnym. Justyna Oknińska-Janzen zwróciła uwagę na potrzebę szczególnej troski o te dzieci, które z powodu stanu zdrowia lub niepełnosprawności stoją przed wieloma trudnościami życiowymi. – Analiza zgłoszeń kierowanych do Biura Rzeczniczki Praw Dziecka jak w soczewce uwidacznia problemy, z jakimi na co dzień zmagają się rodziny chorych dzieci – dodała.

Ekspertka Biura RPD zwróciła uwagę, że niezależnie od modelu rodziny, najczęściej to kobiety, głównie matki i babcie, ponoszą ciężar opieki, leczenia i rehabilitacji chorych dzieci. To również kobiety najczęściej są autorkami zgłoszeń kierowanych do BRPD. – Wszystkie te zgłoszenia mają wspólny mianownik. Wyłania się z nich duży poziom determinacji kobiet w walce o dobro swojego dziecka – podkreśliła.

Oknińska-Janzen zauważyła również, że skuteczne wsparcie instytucjonalne państwa powinno przekładać się na realną pomoc dla dzieci oraz ich rodziców lub opiekunów. Przypomniała też o podejmowanych przez Rzeczniczkę Praw Dziecka interwencjach w sprawach dotyczących dostępu dzieci do nowoczesnych terapii leczenia m.in. na rzecz dzieci z achondroplazją i z ciężką hemofilią typu A.